Sevr anlaşması ve içeriği hakkında bilgi edininiz.

Sevr anlaşması ve içeriği hakkında bilgi edininiz. Sevr anlaşması ve içeriği hakkında bilgi, Sevr anlaşması hakkında bilgi, Sevr antlaşması kısaca Sevr Barış Antlaşması -10 Ağustos 1920 1. Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma barıştan çok ölüm fermanı gibidir. Sevr anlaşmasının içeriği hakkında bilgi, Sevr Antlaşmasının Maddeleri: 1- İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak […]
Continue reading…

 

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Özet

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Özet Mustafa Kemal’in Askerlik hayatı, Mustafa Kemal’in Askerlik hayatındaki başarıları, Mustafa Kemal’in askeri başarıları, Mustafa Kemal’in askeri görevleri MUSTAFA KEMAL’İN GÖREV YERLERİ (Kurtuluş Savaşına Kadar) Şam: Mustafa kemal’in ilk görev yeridir. (5. ordu) Selanik: Manastır’daki 3. Ordunun Selanik biriminde görev yapmıştır. Trablusgarp: İlk askeri başarısıdır. Sofya Ataşeliği: Askeri Ateşelik görevi yapmıştır. Çanakkale: Tüm dünya […]
Continue reading…

 

Azınlık Cemiyetlerinin Ortak (Genel) Özellikleri Hakkında Bilgi

Azınlık Cemiyetlerinin Ortak (Genel) Özellikleri Hakkında Bilgi Azınlık Cemiyetlerinin Ortak Özellikleri, Azınlık Cemiyetlerinin Genel Özellikleri, azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin amaçları Azınlık Cemiyetlerinin Ortak (Genel)Özellikleri  Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla meydana gelen ortamdan yararlanarak kurulmuşlardır. İtilaf Devletleri tarafından kışkırtılmış ve desteklenmişlerdir. Ermeni ve Rum Patrikhanelerince desteklendiler. Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmaya ve işgale zemin hazırlamaya çalışmışlardır. Çıkardıkları isyanlarla TBMM’yi meşgul ettiler. Milli […]
Continue reading…

 

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Hakkında Bilgi

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Hakkında Bilgi Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Hakkında Bilgi, Zararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi, azınlık cemiyetleri, azınlık cemiyetleri isimleri, azınlık cemiyetleri nelerdir, azınlıkların kurduğu cemiyetlerin özellikleri, azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER RUMLARIN KURDUĞU ZARARLI CEMİYETLER Mavri Mira Cemiyeti Rumlar tarafından Fener Rum Patrikhanesi’nin desteğiyle kurulmuştur. Yunan Hükümetinden emir alan bu cemiyetin amacı Doğu Trakya, Batı Anadolu ve İstanbul’u […]
Continue reading…

 

Mareşallik Rütbesi Nedir?

Mareşallik Rütbesi Nedir? Mareşallik Rütbesi Kimlere Verilir?, Mareşal ünvanı nasıl alınır? İki meydan savaşını kazanan veya bir savaşta aynı anda birçok cepheyi birden yöneten ve kazanan, denizde ve havada da aynı başarıyı gösteren askerlere verilen bir rütbedir. Mareşal olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az orgeneral (denizci ise en az oramiral) rütbesine sahip olmak gerekir. Mareşallik […]
Continue reading…