Yardım kurumlarımızdan Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgi toplayınız.

Yardım kurumlarımızdan Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgi toplayınız. Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgi, Kızılay hakkında bilgi, Kızılayın faaliyetleri  Sαvαş, deprem, sel bαskını, yαngın, sαlgın hαstαlık gibi felαkete uğrαyαnlαrα yiyecek, içecek ve çαdır gibi yαrdımlαrdα bulunur. Sαğlık hizmeti için geçici hαstαneler kurαr. Kızılαy sαlgın hαstαlık durumlαrındα hαstαlαrα yαrdım eder. Αşevleri αçαr, αşevlerinde yoksul, kimsesiz, düşkün yurttαşlαrα yiyecek ve içecek verir. […]
Continue reading…

 

Mudanya ateşkes antlaşması hakkında bilgi edininiz.

Mudanya ateşkes antlaşması hakkında bilgi edininiz. Mudanya ateşkes antlaşması hakkında bilgi, Mudanya ateşkes antlaşması hakkında kısa bilgi, Mudanya ateşkes antlaşması hakkında bilgi kısaca, Mudanya ateşkes antlaşması kısaca Bu antlaşma Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Savaşından sonra 11 Ekim 1922’de TBMM ile İngiltere, İtalya ve Fransa arasında imzalandı. Antlaşmada Yunanistan’ı İngiltere temsil etti. TBMM’yi İsmet Paşa temsil etmiştir. Mudanya Ateşkes […]
Continue reading…

 

Irak Cephesi – Kanal Cephesi – Suriye Cephesi – Hicaz-Yemen Cephesi Hakkında Bilgi

Irak Cephesi – Kanal Cephesi – Suriye Cephesi – Hicaz-Yemen Cephesi Hakkında Bilgi Irak Cephesi kısaca, Kanal Cephesi kısaca, Suriye Cephesi kısaca, Hicaz-Yemen Cephesi kısaca KANAL CEPHESİ HAKKINDA BİLGİ  -(SÜVEYŞ) MISIR Osmanlı Devleti, Almanların isteği ile İngiltere’nin sömürgelerine giden en kısa yol olan Süveyş Kanalını almak için bu cepheyi açmıştır. Böylece Mısır da geri alınmış olacaktı. Aralık 1915 […]
Continue reading…

 

Azınlık Cemiyetlerinin Ortak (Genel) Özellikleri Hakkında Bilgi

Azınlık Cemiyetlerinin Ortak (Genel) Özellikleri Hakkında Bilgi Azınlık Cemiyetlerinin Ortak Özellikleri, Azınlık Cemiyetlerinin Genel Özellikleri  Azınlık Cemiyetlerinin Ortak (Genel)Özellikleri  Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla meydana gelen ortamdan yararlanarak kurulmuşlardır. İtilaf Devletleri tarafından kışkırtılmış ve desteklenmişlerdir. Ermeni ve Rum Patrikhanelerince desteklendiler. Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmaya ve işgale zemin hazırlamaya çalışmışlardır. Çıkardıkları isyanlarla TBMM’yi meşgul ettiler. Milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya […]
Continue reading…

 

Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi

Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi, Milli Cemiyetler Hakkında Bilgi, Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi kısaca YARARLI CEMİYETLER Trakya-Paşaeli Cemiyeti: İlk kurulan yararlı cemiyettir. Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur. Osmanlı Devleti parçalandığı takdirde Batı Trakya ile birleşerek, Trakya Cumhuriyeti’ni kurmayı amaçlamıştır. Trakya-Paşaeli Cemiyetinin Amacı: Doğu Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini ve Mavri Mira’nın zararlı faaliyetlerini önlemeyi […]
Continue reading…