Mustafa Kemal’in Sevr Antlaşması hakkındaki düşünceleri nelerdir?

Mustafa Kemal’in Sevr Antlaşması hakkındaki düşünceleri nelerdir? Mustafa Kemal’in Sevr hakkındaki düşünceleri nelerdir?, Atatürk’ün Sevr hakkındaki düşünceleri nelerdir? 19 Eylül’de Mustafa Kemal Paşa, Paris’teki Yüksek Konsey’e, Damat Ferit Paşa başkanlığındaki heyetin halkın iradesini temsil etmediğini bildirerek, işgalleri protesto etti. Antlaşma maddeleri Osmanlı hükümetine sunulduktan sonra 10 gün süre verilir. Ya bu antlaşma imzalanacaktır ya da Türkiye […]
Continue reading…

 

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Mustafa Kemal’in askerlik hayatındaki başarıları Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Kısaca, Mustafa Kemal Atatürk askeri hayatı kısaca Şαm’α αtαnmαsı(1905): MustαfαKemαl Hαrp Αkαdemisini bitirdikten sonrα stαjını yαpmαk üzere ilk görev yeri olαn Şαm’dαki 5. Ordunun emrindeki 30. Süvαri Αlαyınα αtαndı. 1907’de Şαm 5. Ordu Komu­tαnlığındα kolαğαsı (kıdemli yüzbαşı) olαrαk görevlendirildi. Suriye’de yαkın αrkαdαş­lαrıylα Vαtαn ve Hürriyet Derneğini kurdu […]
Continue reading…

 

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Özet

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Özet Mustafa Kemal’in Askerlik hayatı, Mustafa Kemal’in Askerlik hayatındaki başarıları MUSTAFA KEMAL’İN GÖREV YERLERİ (Kurtuluş Savaşına Kadar) Şam: Mustafa kemal’in ilk görev yeridir. (5. ordu) Selanik: Manastır’daki 3. Ordunun Selanik biriminde görev yapmıştır. Trablusgarp: İlk askeri başarısıdır. Sofya Ataşeliği: Askeri Ateşelik görevi yapmıştır. Çanakkale: Tüm dünya tarafından tanındı ve Kurtuluş Savaşı’nın lideri […]
Continue reading…

 

Cumhuriyetçilik İlkesi

Cumhuriyetçilik ilkesi Cumhuriyetçilik ilkesi nedir, Cumhuriyetçilik ilkesi tanımı Cumhuriyet Nedir? : Cumhuriyet millet egemenliğine dayanan ve yöneticilerin belli süreler için demokratik bir şekilde seçildiği yönetim şeklidir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre “Türk halkının karakter ve adetlerine en uygun olan yönetim şekli, cumhuriyettir.” Çünkü cumhuriyet; ulusun egemenliğini sağlayan, devletin vatandaşa ve vatandaşın devlete hak ve görevlerini en iyi […]
Continue reading…

 

Türkiye’nin Dış Politikası 1930-1939 Dönemi

Türkiye’nin Dış Politikası 1930-1939 Dönemi 1930-1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası, 1930-1939 Dönemi Türk Dış Politikası Türk Dış Politikası 1930-1939 DÖNEMİ Ön bilgi: 1929’da başlayan dünya ekonomik bunalımı liberal eğilimleri zayıflatırken otoriter rejimleri güçlenmiştir. (Faşizm, Komünizm, Nazizm) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikaları Türkiye’nin dış güvenliğini tehlikeye düşürmüş ve ittifak arayışlarına yönelt­miştir. TÜRKİYE’NİN MİLLETLER CEMİYETİ’NE GİRMESİ  (18 Temmuz 1932) Ön bilgi: […]
Continue reading…