Osmanlı Devleti zamanındaki üniversite eğitimi hakkında bir araştırma yapınız.

Osmanlı Devleti zamanındaki üniversite eğitimi hakkında bir araştırma yapınız.

Osmanlı Devleti zamanındaki üniversite eğitimi

Osmanlı Devleti zamanındaki üniversite eğitimi kısaca

Cevap:

Osmanlı Devleti’nde üniversite düzeyinde eğitimi medreseler vermekteydi. Medreseler İslami ilimlerin yanında pozitif bilimler alanında da eğitim vermekteydi. Tıp, Coğrafya, Astronomi, Matematik gibi ilimler bura tahsil ediliyordu. Medreselerdeki öğretmenlere müderris, tüm medreseden sorumlu olan müderrise de “baş müderris” denirdi.

Osmanlı Devletinde başkent İstanbul’daki medrese Darulfünun idi. “Fenler kapısı” ya da “ilimler kapısı” anlamı olan bu üniversite Cumhuriyetten sonra 1933 yılına kadar varlığını devam ettirdi. Bu dönemde yapılan üniversite reformu ile İstanbul Üniversitesine dönüştü.

Osmanlı devletinin son zamanlarında medreselerde verilen eğitimin kalitesi düştü. Devletin ihtiyaç duyduğu gelişmeye karşılık verememeye başladı. Fen bilimleri alanında geri kalındı. Bu yetersizlikler ve Osmanlı’daki eğitimdeki karmaşa medreselerin kapatılması ile sonuçlandı.

Nev Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı, 8. Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi Sayfa 129 Cevabı, 8. Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı, 8. Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir