İnkılap Tarihi 2. Ünite Test Soruları

İnkılap Tarihi 2. Ünite Test Soruları

Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Test Soruları, 8. sınıf İnkılap Tarihi 2. ünite test soruları yeni müfredat, İnkılap Tarihi 8. sınıf 2. ünite test soruları, inkılap tarihi 2. ünite test yeni, Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Test Soruları 2020, 8. sınıf İnkılap Tarihi 2. Ünite Testleri

İnkılap Tarihi 2. ünite soruları
S1. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı albaylığa terfi etti. Osmanlı Devleti tarafından kendisine çeşitli madalyalar verildi. Adı “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmaya başladı. Dönemin gazetelerinde resimleriyle birlikte haberlere konu oldu. Bu başarılar, halk arasında daha çok tanınmasına vesile oldu. Bu başarıları ileride Millî Mücadele’nin lideri olmasında son derece etkili olmuştur.
Verilen metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale savaşlarındaki başarıları Mustafa Kemal’in rütbesini yükseltmiştir.
B) Mustafa Kemal’in başarıları dönemin basınında yer almıştır.
C) Çanakkale savaşlarındaki başarıları Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin lideri olmasında etkili olmuştur.
D) Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmıştır?

S2. “İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’na ağır ekonomik yükümlülükler koyarak, Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını elinden almaya çalışmıştır. Bu şekilde Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak çökertmeyi amaçlamıştır.” diyen bir öğretmen, antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisini bu iddiasına örnek olarak gösteremez?
A) İtilaf Devletleri kömür, akaryakıt gibi ihtiyaçlarını Osmanlı Devleti’nden karşılayacaktı.
B) İtilaf Devletleri bütün liman ve tersaneleri istediği gibi kullanabilecekti.
C) Toros tünelleri, demiryolları ve deniz işletmeleri İtilaf Devletlerine bırakılacaktı.
D) Bütün haberleşme ve iletişim araçları İtilaf Devletlerinin emrine bırakılacaktı.

 1. Kilikyalılar Cemiyeti
 2. Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
 3. Wilson Prensipleri Cemiyeti
 4. Milli Kongre Cemiyeti
  S3. Yukarıda verilen cemiyetlerden hangilerinin kuruluş amaçları arasında “manda ve himaye” fikrini savunmaları yoktur?
  A) 1 ve 2     B) 1 ve 4
  C) 1 ve 3     D) 3 ve 4

S4. Temsil Heyeti, İstanbul’da açılacak olan Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını yakından takip edebilmek amacıyla 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldi.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Temsil Heyeti’nin Ankara’yı merkez olarak seçme nedenlerinden birisi değildir?
A) İtilaf devletlerinin desteğini alma düşüncesi
B) Batı Cephesi’ne olan yakınlığı
C) Güvenli bir konuma sahip olması
D) Ulaşım ve haberleşme imkanlarının gelişmiş olması

5. 9.Ordu Müfettişi göreviyle Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal çalışmalarını yapmış ve İstanbul’a bir rapor göndererek “bölgedeki karışıklığın sebebinin Rum çeteleri olduğunu ve İngiltere’nin bu duruma göz yumduğunu” bildirmiştir.
Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti’ne böyle bir rapor göndermesindeki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk halkını işgallere karşı örgütlemek
B) Bölgedeki karışıklığın gerçek sebebini İstanbul hükümetine ve Türk kamuoyuna bildirmek
C) Bölgede asayiş ve düzeni yeniden sağlamak
D) Millet egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurmak

6. Amasya Genelgesinde yer alan; “Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.” Maddesi Kurtuluş Savaşı için aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Kurtuluş Savaşının amacıdır.
B) Kurtuluş Savaşının yöntemidir.
C) Kurtuluş Savaşının gerekçesidir.
D) Kurtuluş Savaşının sonucudur.

 • Bolu – Düzce – Hendek – Adapazarı Ayaklanması
 • Yozgat Ayaklanması
 • Afyon Ayaklanması
  7. Yukarıda verilen TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklanmalardır.
  B) İtilaf Devletleri tarafından çıkarılan ayaklanmalardır.
  C) İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalardır.
  D) İtilaf Devletleri ve İstanbul hükümetinin kışkırtmalarıyla çıkan ayaklanmalardır.

8. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların sebeplerinden biri değildir?
A) İstanbul Hükümeti’nin TBMM’ye karşı kendi otoritesini korumak istemesi
B) İtilaf Devletlerinin Milli Mücadele’ye son vermek istemeleri
C) İtilaf Devletlerinin TBMM’yi kendilerine bağlamak istemeleri
D) Azınlıkların isyan çıkararak kendi devletlerini kurma düşünceleri

9. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Osmanlı ordusuyla ilgili; “Osmanlı ordusu terhis edilecek, savaş gemilerine ve cephanelerine el konulacaktır.” maddesi yer almıştır. Bu maddenin uygulanması ile başlayan işgaller karşısında ilk olarak nasıl bir oluşumun meydana geldiği söylenebilir?
A) TBMM kurulmuştur.
B) Türk halkı işgallere kayıtsız kalmıştır.
C) Düzenli ordu kurulmuştur.
D) Kuvayimilliye birlikleri oluşturulmuştur.

10. Adana ve civarında Fransız işgaline karşı direnişi teşkilatlandıran milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Kongre Cemiyeti
B) Taşnak Sutyun Cemiyeti
C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti

11. İşgaller karşısında Mustafa Kemal’in, halkın ve Osmanlı yönetiminin tutumları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A) Halk; ülkesini işgal ettirmemek için her türlü tehdidi göze almaktadır.
B) Osmanlı yönetimi Milli Mücadele hareketine destek vermektedir.
C) Halk milliyetçi bir tavırla işgale karşı koymak düşüncesindedir.
D) Mustafa Kemal; bağımsızlıktan başka çare olmadığını düşünmektedir.

S 12.  Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda başarılı olduğu tek cephedir.Bu cephedeki yenilgiden dolayı, yardım ulaşamayan Rusya’da Bolşevik İhtilal çıkmış ve Rusya Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir. Hakkında bilgi verilen bu cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale Cephesi
B) Suriye – Filistin Cephesi
C) Yemen Cephesi
D) Kanal Cephesi

Cevaplar:

1- C
2-D
3-B
4- A
5-B
6- C
7- D
8-  C
9- D
10- D
11- B
12- A

Bu sayfada inkılap tarihi 2. ünite testi, milli uyanış test soruları, inkılap 8. sınıf 2. ünite test soruları, yurdumuzun işgaline tepkiler test soruları, İnkılap Tarihi 2. Ünite Test Soruları ve cevapları bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler