6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SEVGİ YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SEVGİ YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 Ve Sayfa 13

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Cevapları Sayfa 12 Ve Sayfa 13

Yaşadığınız bir olayın sonuçları kimleri, nasıl etkiler? Örneklendiriniz.

Sizce insanlar hangi nedenlerle taşınma ihtiyacı duyarlar? Söyleyiniz.

Sizce Çiğdem taşınma sonrasında, söylediği durumlardan başka hangi durumlarla karşılaşabilir? Belirtiniz.

Çiğdemlerin taşınma olayını irdeleyiniz. Olayı, sadece bir taşınma olarak değerlendirebilir miyiz? Olayın başka hangi boyutları var? Olayın hangi boyutu, kimi nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.

 

Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders kitabı Cevapları Sayfa 14 Ve Sayfa 15

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Cevapları Sayfa 14 Ve Sayfa 15

 “Sanatla uğraşmak, sporla uğraşmaktan daha yararlıdır.” Görüşü ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

Hangi öğrencilerin açıklamaları kişiden kişiye değişebilir? Neden? Söyleyiniz.

Hangi öğrencilerin açıklamaları herkes tarafından doğru kabul edilip kanıtlanabilir? Neden? Belirtiniz.

Yukarıdaki dergi haberinde yer alan olgu ve görüş cümleleri hangileridir? Gerekçeleriyle belirtiniz.

Yanda verilen karikatürleri inceleyiniz. Karikatürlerde verilmek istenen mesajlar ile ilgili olgu ve görüş cümleleri oluşturunuz.

Siz de şemadaki örnekten yararlanarak bir bilimsel genelleme örneği söyleyiniz.

 

 

Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders kitabı Cevapları Sayfa 16, Sayfa 17 ve Sayfa 18

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Cevapları Sayfa 16, Sayfa 17 ve Sayfa 18

Ödev konularınıza ilişkin araştırma yaparken nasıl bir yol izlersiniz? Açıklayınız.

Fotoğraf 1.2’deki çalışma,  bilimsel araştırma basamaklarının hangisi ile ilgilidir? Söyleyiniz.

Ödevlerinizi hazırlarken takip ettiğiniz aşamalar il bilim insanlarının çalışmalarında izlediği aşamalar arasındaki benzerlik ve farlılıklar nelerdir? Açıklayınız?

Ayşe’nin bulduğu kanıtları nereden aldığını, eserin adını, basım yılını, vb özelliklerini belirtmesi sizce neden önemlidir? Açıklayınız.

Bilimsellik kavramını göz önünde bulundurarak Ayşe’nin araştırması hakkında nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Açıklayınız.

 

Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders kitabı Cevapları Sayfa 19 ve Sayfa 20

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Cevapları Sayfa 19 ve Sayfa 20

Sizce sosyal bilgiler dersini neden öğreniyorsunuz? Söyleyiniz.

Geçen yıl sosyal bilgiler dersinde neler öğrendiniz? Öğrendiğiniz bu bilgilerin size hangi katkıları sağladığını ve bir vatandaş olarak hangi sorumlulukları yüklediğini düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.

Aşağıda sosyal bilgilerin bazı konularıyla ilgili fotoğraflar verilmiştir. Verilen fotoğrafları inceleyerek sosyal bilgiler dersinin size hangi davranışları kazandırabileceğini tartışınız.

Günlük yaşantınızda çevrenizdekilerle olan iletişiminizde, karşılaştığınız sorunları çözerken sosyal bilgiler dersinde öğrendiğiniz hangi bilgileri kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.

Kendi kültürümüzü ve tarihimizi öğrenmemiz ile vatandaşlık sorumluluklarımızı yerine getirmemiz arasında nasıl bir ilişki kurabilirsiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yandaki afişi inceleyerek Sosyal bilgiler dersi ile afişte verilmek istenen mesaj arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Açıklayınız.

Yandaki fotoğrafı inceleyiniz. Sosyal bilgiler dersinde, hak ve özgürlüklerimiz gibi kavramları öğrenmemiş olsaydınız toplumsal yaşantınızda hangi sorunlarla karşılaşırdınız? Belirtiniz.

Aşağıdaki öğrencilerin açıklamalarını okuyarak görselleri inceleyiniz. Verilenlerden yaralanarak Sosyal bilgiler dersinin size kazandıracakları ile ilgili hangi çıkarımlara ulaşabilirsiniz? Söyleyiniz.

Sosyal bilgiler dersi “özgürlük, demokrasi, eşitlik” gibi kavramların öğrenilmesini sağlar. Öğrenilen bu kavramlar Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olmamıza hangi katkıları sağlar. Açıklayınız.

Sosyal bilgiler dersinin sorumlu bir vatandaş olma bilinci geliştirmede kişilere sağladığı katkılara siz başka hangi örnekleri ekleyebilirsiniz? Söyleyiniz.

 

Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders kitabı Cevapları Sayfa 21, Sayfa 22 ve Sayfa 23

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Cevapları Sayfa 21, Sayfa 22 ve Sayfa 23

Karşılaştığınız bir sorunu çözerken hangi yollara başvurursunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

İnsanların doğdukları andan itibaren var olan hakları nelerdir? Söyleyiniz.

Sınıfa getirdiğiniz Anayasa kitapçığından Anayasa’mızın “Kişinin Hak ve Ödevleri” bölümünü inceleyiniz.

Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları bilen Atatürk mahallesi sakinleri ile ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Yandaki metinde yer alan mahalle sakinlerinin sorunlarına haklar ve özgürlükler temelinde çözüm aradıkları söylenebilir mi? Neden? Açıklayınız.

Bütün insanların eşit haklara sahip olduğu düşünülerek Fotoğraf 1. 3 ‘teki baz istasyonunu kuran yetkili firmanın istasyonlarını istediği yere kurma özgürlüğüne sahip olduğu söylenebilir mi? Neden? Açıklayınız.

Söz konusu olayda insanlar hangi hakları için, nasıl mücadele etmişlerdir? Açıklayınız.

Baz istasyonunu kuran yetkili firma görevlilerinin mahalle sakinlerine karşı olan sorumlulukları nelerdir? Belirtiniz.

Sizce vatandaşların çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek için üstlenmesi gereken sorumluluklar nelerdir? Açıklayınız.

Vatandaşlar bu sorumluluklarını yerine getirirken nelere dikkat etmelidirler? Belirtiniz.

Bilgi edinme hakkını kişilerin özgürlükleri ve sorumlulukları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

Siz bilgi edinme hakkınızı kullanarak yaşadığınız yerin valiliği, kaymakamlığı, belediyesi vb.nden hangi konu hakkında bilgi edinmek istersiniz? Neden? Söyleyiniz.

 

Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders kitabı Cevapları Sayfa 24, Sayfa 25 ve Sayfa 26

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Cevapları Sayfa 24, Sayfa 25 ve Sayfa 26

Atatürk’ün ” Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” Sözünden ne anladığınızı açıklayınız.

Verilen açıklamasına göre Atatürk, sizce sosyal bilimler alanında çalışan kişilere neden emir vermek istememiş olabilir? Belirtiniz.

Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesinin isminden yola çıkarak bu fakültenin çalışmaları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

Atatürk DTCF’nin açılmasını neden istemiş olabilir? Belirtiniz.

Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak DTCF’nin sosyal bilimler alanındaki önemini açıklayınız.

Atatürk’ün bilimsel çalışmalarda Türk dilinin kullanılmasını istemesinin nedeni sizce ne olabilir?

Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders kitabı Cevapları Sayfa 27, Sayfa 28

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünitesi Ünite Ölçme ve değerlendirme Cevapları Sayfa 27, Sayfa 28

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları 

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com