İnkılap Tarihi 1. Ünite Açık Uçlu Sorular

İnkılap Tarihi 1. Ünite Açık Uçlu Sorular

Bu sayfada 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.ünite ile ilgili açık uçlu sorular, bir kahraman doğuyor ünitesi açık uçlu sorular cevapları, inkılap tarihi 8 açık uçlu sorular birinci ünite, İnkılap birinci ünite soru, İnkılap Tarihi 1. Ünite Açık Uçlu Sorular ve cevapları bulunmaktadır.

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR AÇIK UÇLU SORULAR VE CEVAPLARI
S1. Atatürk bir konuşmasında şöyle demiştir. ”Doğudan şimdi doğacak güneşe bakınız!. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum.”
Atatürk’ün bu sözünde hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?
Cevap: ………………………………………..

2. Mustafa Kemal genç yaşlarından itibaren ülke meseleleriyle ilgilenmeye başlamıştır. O fikirlerini daha fazla insana ulaştırabilmek için ilk görev yeri olan Şam’da gizli bir cemiyet kurmuştur. Ardından Beyrut ve Yafa’da bu cemiyetin şubelerini açmıştır.
Metinde sözü edilen Mustafa Kemal’in kurduğu cemiyetin adı nedir?
Cevap: ………………………………………..

3. Selanik’te Askeri Rüştiyeyi bitiren Mustafa, lise eğitimini almak üzere doğup, büyüdüğü Selanik’ten ayrılarak bu şehre gelmiştir. Konsolosluklar şehri olarak bilinen bu yerde yaşayan Türklerin geleceği Mustafa’yı endişelendiriyordu. Çünkü Avrupalı devletler buraya çok müdahale ediyorlardı.
Verilen paragrafta bahsedilen şehirde Mustafa Kemal’in eğitim aldığı okulun adı nedir?
Cevap: ………………………………………..

4. Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. İşlek limanıyla Ege Denizine açılan Selanik, Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik’in, Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul ile demir yolu bağlantısı vardı.
Buna göre bu metinde Selanik’in hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Cevap: ………………………………………..

5. Osmanlı Devleti’nin Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar bir süre sonra Osmanlı ekonomisinin Avrupalıların güdümüne girmesine sebep olmuştur. Avrupa’da yaşanan Sanayi Devriminin etkileri 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiledi. 1853-1856 Kırım Savaşıyla birlikte Avrupalılardan alınan dış borçlar ödenemeyince alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarına el koymak için bir kurum kurdular.
Metinde anlatılan Osmanlı borçlarının ödenmesi için açılan kurumun adı nedir?
Cevap: ………………………………………..

6. Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar ve Ulahlar gibi çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin iç içe olduğu bir şehirdi. Selanik’te uyum ve huzur içinde yaşayan milletler Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi ile bağımsızlık hareketlerine giriştiler. Bu milletlerin çoğu bağımsız devletler kurarak Osmanlı Devletinden ayrıldılar.
Buna göre Fransız İhtilalinin Osmanlı Devletinin Balkan topraklarına etkisi nasıl olmuştur?
Cevap: ………………………………………..

7. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisini başarıyla bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek ………………………’nun piyade sınıfına girmiş ve bu okuldan 1902 yılında teğmen olarak mezun olmuştur.
Cümlesinde boş bırakılan yere Mustafa Kemal’in eğitim aldığı hangi okul yazılmalıdır?
Cevap: ………………………………………..

8. Mustafa Kemal hayatı boyunca Osmanlı Devletine bağlı farklı coğrafyalarda pek çok başarıya imza atmıştır.
Mustafa Kemal’in emperyalist devletlere karşı ilk askeri başarısını kazandığı savaş hangisidir?
Cevap: ………………………………………..

9. Mustafa Kemal hayatı boyunca pek çok alanda çalışmalar yapmış çok yönlü bir liderdir. O farklı alanlarda bazı kitaplar da yazmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşını, TBMM’nin açılışını, Cumhuriyetin ilanını ve 1927 yılına kadar yapılan inkılapları belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: ………………………………………..

10. Mustafa Kemal hayatı boyunca çok sevdiği milleti için pek çok eser bırakmıştır. Ancak bir sözünde “Benim en büyük eserim …………………………………………………………………..” der.
Buna göre cümle nasıl tamamlanmalı ki, Mustafa Kemal’in en büyük eseri doğru ifade edilmiş olsun
Cevap: ………………………………………..

11. Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da büyük başarılar kazanan Mustafa Kemal, buradaki başarılarından dolayı ……………………. rütbesine terfi etti.
Cümlede boş bırakılan yere ne yazılmalı ki ifade doğru olsun?
Cevap: ………………………………………..

12. Selanik’te eğitim hayatı başlayan Mustafa Kemal çeşitli sebeplerle bazı okullardaki eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılmıştır.
Mustafa Kemal’in mezun olarak bitiremediği okullar hangileridir?
Cevap: ………………………………………..

13. Atatürk bir sözünde “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözünden onun hangi kişisel özelliği ön plana çıkmaktadır?
Cevap: ………………………………………..

14. Mustafa Kemal Atatürk askerlikten edebiyata, sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, eğitimci, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.
Bu söz, Atatürk’ün hangi kişisel yönünü öne çıkarmaktadır?

Cevap: ………………………………………..

15. Atatürk bir konuşmasında “Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” demiştir.
Atatürk’ün bu sözü onun hangi kişisel özelliğini açıklamaktadır?
Cevap: ………………………………………..

CEVAPLAR

 1. İleri görüşlülüğü
 2. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
 3. Manastır Askeri İdadisi
 4. Ekonomi, ticaret.
 5. Düyunuumumiye / Genel Borçlar İdaresi
 6. Fransız ihtilali sonunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri, Balkan topraklarını Osmanlıdan kopmasına sebep olmuştur.
 7. Harp Okulu
 8. Trablusgarp Savaşı
 9. Nutuk
 10. Türkiye Cumhuriyetidir.
 11. Albay
 12. Mahalle Mektebi, Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 13. Millet sevgisi
 14. İleri görüşlülüğünü
 15. Gerçekçi olma özelliğini

Bu sayfamızda 8. Sınıf İnkılap Tarihi bir kahraman doğuyor açık uçlu sorular, bir kahraman doğuyor açık uçlu test soruları ve cevapları, inkılap 8. Sınıf açık uçlu sorular birinci ünite bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler meritking giriş deneme bonusu veren siteler