6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DÖRTEL YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DÖRTEL YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

1. ÜNİTE: PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

Üniteye Hazırlık soruları cevapları

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 9

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç Ünitesi Cevapları Sayfa 9

Elçi, nebi, resul, peygamber ve mucize kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Kur’an mealinden, peygamberlere inanmanın gerekliliğini ifade eden bir ayet bulup defterinize yazınız.

İlahi kitap, suhuf ve vahiy kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

İlahi kitapları diğer kitaplardan ayıran temel özellikler nelerdir? Araştırınız.

Kur’an mealinden, Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacıyla ilgili iki ayet bulup defterinize yazınız.

Asr suresinin okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız. Be surede nelere dikkat çekilmektedir? Belirleyip defterinize yazınız.

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10, Sayfa 12, Sayfa 13, Sayfa 15, Sayfa 17

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç Ünitesi Cevapları Sayfa 10, Sayfa 12, Sayfa 13, Sayfa 15, Sayfa 17

Allah (c.c.) tarafından gönderilen peygamberlerden hangilerinin adını biliyorsunuz?

Peygamberlerin “insani yönü” ve “peygamberlik yönü” denilince aklınıza neler geliyor.

Peygamberler insanlar arasından seçilmeyip meleklerden gönderilseydi neler olurdu? Beyin fırtınası yapınız.

Size haber getiren kişilerde hangi özellikleri ararsınız? Niçin?

Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan bölümleri verilen örnekten de yararlanarak tamamlayınız.

Bütün peygamberler Allah (c.c.) tarafından gönderilen elçiler olduğuna göre peygamberlerin ortak amacı ve mesajı ne olabilir?

Yukarıdaki ayetlerde, peygamberlerin getirdiği ortak ilkelerden hangilerine değinilmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18, Sayfa 19, Sayfa 20

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç Ünitesi Cevapları Sayfa 18, Sayfa 19, Sayfa 20

İlahi kitap” denilince aklınıza neler geliyor?

İlahi vahiy bizlere hangi konularda bilgi verir?

Rabbimiz (c.c.), gönderdiği vahiylerde kendisini bizlere nasıl tanıtmaktadır? Yukarıdaki ayetleri de dikkate alarak defterinize listeleyiniz.

İlahi mesajlara uygun bir hayat yaşamak bize neler kazandırır? Tartışınız ne ulaştığınız sonuçları aşağıda boş bırakılan yerlere maddeler halinde yazınız.

İlahi kitaplar ve bunların gönderildiği peygamberler hakkında neler biliyorsunuz?

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç Ünitesi Cevapları Sayfa 23

Sizce Kur’an-ı Kerim’e olan sevgi ve saygımızı hangi davranışlarımızla gösterebiliriz? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.

“Salih amel, iyi davranış” denilince aklınıza neler geliyor?

Asr suresi, bizlere hayatımıza yönelik hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24, sayfa 25

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç Ünitesi Birinci Ünite Değerlendirme Cevapları

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24, sayfa 25

Peygamberlere Ve İlahi Kitaplara İnanç Ünitesi Ünite Değerlendirme Cevapları

 

2. ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ

Üniteye Hazırlık soruları cevapları

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Namaz İbadeti Ünitesi Cevapları Sayfa 26

Üniteye Hazırlık

Namaz ibadetinin önemini ifade eden bir ayet ve bir hadis öğrenip bunları defterinize yazınız.

Gusül, teyemmüm, ezan ve kamet kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Abdestin niçin ve nasıl alındığını aile büyüklerinizle konuşup öğreniniz.

Namazın dışındaki farzların neler olduğunu ilmihal kitaplarından araştırınız ve defterinize yazınız.

Bayram namazının dini hükmünü, ne zaman, nasıl ve kaç rekat kılındığını araştırınız.

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Namaz İbadeti Ünitesi Cevapları Sayfa 27

Namazı neden kılmamız gerekir?

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29, sayfa 33, sayfa 35, sayfa 36

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Namaz İbadeti Ünitesi Cevapları Sayfa 29, sayfa 33, sayfa 35, sayfa 36

Aşağıya, akrostiş tekniğine uygun olarak namazla ilgili bir şiir yazınız.

“Namazın şartları”, “Namazın farzları” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Su bulunmadığı zaman namaz kılmak için nasıl abdest alabiliriz?

Yukarıdaki hadis bize ne anlatmak istiyor? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız.

Namaz kılmaya başlamadan önce hangi hazırlıkları yaparız?

Sabah namazının farzını kılmaya nasıl niyet edebiliriz? Yazınız.

Tekbir, kıraat, rüku, secde kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz?

Yukarıdaki ayette neler emredilmektedir? “Namazı dosdoğru kılmak” ne demektir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37, sayfa 38, sayfa 42

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Namaz İbadeti Ünitesi Cevapları Sayfa 37, sayfa 38, sayfa 42

Ezan nasıl okunur?

Ezanda, namaza çağrılırken söylenen “Haydi kurtuluşa.” İfadesi bize neyi anlatmaktadır? Açıklayınız.

İstiklal Marşı’mızın yukarıdaki dizelerinde şair, Allah’tan (c.c.) neler dilemektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur.”                                    (Müslim, Taharet, 16.)

Yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesaj nedir?

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43, sayfa 44, sayfa 45, sayfa 46, sayfa 47

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Namaz İbadeti Ünitesi Cevapları Sayfa 43, sayfa 44, sayfa 45, sayfa 46, sayfa 47

Hangi namazların cemaatle kılınması zorunludur?

Cemaatle namaz kılmanın kişi ve toplum açısından ne gibi faydaları olabilir? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan bölüme yazınız.

Hiç Cuma namazına gittiniz mi? Cuma namazının diğer namazlardan ne farkı vardır?

Sizce Cuma günü, özellikle camiye gitmeden önce ve camide nelere dikkat etmemiz gerekir? Yukarıdaki hadisi de dikkate alarak görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dini bayramlarda neler yaparız?

Hiç bayram namazına gittiniz mi? Gittiyseniz neler yaşadınız ve neler hissettiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cenaze namazı hakkında neler biliyorsunuz?

Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir? Açıklayınız.

Teravih namazı ile ilgili neler biliyorsunuz?

Teravih namazının camilerde kılınmasının ne gibi faydaları olabilir? Tartışınız.

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48, sayfa 50, sayfa 51

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Namaz İbadeti Ünitesi Cevapları Sayfa 48, sayfa 50, sayfa 51

Namazımızın bozulmasına sebep olan davranışlar neler olabilir?

Namaz kılmak bize ne gibi faydalar sağlayabilir?

Namazın kılmak bize ne bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Kunut duaları hangi namazlarda okunur?

Kunut dualarında belirtildiğine göre Rabb’imizden (c.c.) neler istemeli ve nelerden ona sığınmalıyız? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52, sayfa 53

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Namaz İbadeti Ünitesi Cevapları Sayfa 52, sayfa 53

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı ünite değerlendirme soruları cevapları

Namaz İbadeti Ünite Değerlendirme soruları

3. ÜNİTE: SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED

Üniteye Hazırlık soruları cevapları

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Son Peygamber Hz. Muhammed

Ünitesi Cevapları Sayfa 54

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlikle görevlendirilmesi ne zaman ve nasıl olmuştur?

Alak suresinin ilk beş ayetinin anlamını bir Kur’an mealinden bulup yazınız.

Peygamberimiz (s.a.v.), İslam davetinin ilk yıllarında ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Araştırınız.

Hicret, muhacir, ensar, Veda Haccı ve Veda Hutbesi ne demektir? Araştırınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

Mescid-i Nebi’nin ne zaman ve ne amaçla yapıldığını araştırınız.

Nasr suresinin okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız.

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55, Sayfa56, Sayfa 57, Sayfa 59, Sayfa 60, Sayfa 61

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Son Peygamber Hz. Muhammed Ünitesi Cevapları S Sayfa 55, Sayfa56, Sayfa 57, Sayfa 59, Sayfa 60, Sayfa 61

Peygamberimiz’in (s.a.v.), doğduğu Mekke hakkında neler biliyorsunuz?

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olmadan önce Mekke’de ne gibi olumsuzluklar yaşanmaktaydı?

İlk indirilen ayetlerde hangi hususların vurgulandığını belirleyip aşağıdaki ifadelerin karşısındaki uygun bölüme “X” işareti koyunuz.

Sizin yakın çevreniz kimlerden oluşur? “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yakın çevresi” denince aklınıza kimler geliyor.

İslam tebliği başlangıçtan itibaren açıktan yapılsaydı neler olabilirdi? Beyin fırtınası yapınız.

İslam davetinin gizli kalması neden mümkün değildir?

Müşriklerin İslam dininin yayılması karşısında tepkileri nasıl olmuştur? Aşağıdaki şemaya onların tepkilerini aşama aşama yazınız.

İnsanları bulundukları yerden hicret (göç) etmeye yönelten sebepler neler olabilir? Bulunduğu yerden göç etmek zorunda kalan insanlar neler hissedebilir?

Etkinlik

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.)

a) Hicret ederken yatağına Hz. Ali’yi (r.a.) yatırmasını

b) Hz. Ali’ye (r.a.), kendisinde bulunan emanetleri vermesini

c)Hemen  herkes gittikten sonra hicret etmesini

d) Medine’den ters istikamette olan Sevr Mağarası’nda gizlenmesini

e) Mağaradayken Hz. Ebu Bekir’e (r.a.)”… Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir…”( Tevbe suresi , 40. Ayet demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlardan kendi hayatımıza yönelik ne gibi dersler çıkarabiliriz?

Dörtel Yayınları 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62, Sayfa 63, Sayfa 64, Sayfa 65, Sayfa 66, Sayfa 67, Sayfa 69 Sayfa 70

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Son Peygamber Hz. Muhammed Ünitesi Cevapları Sayfa 62, Sayfa 63, Sayfa 64, Sayfa 65, Sayfa 66, Sayfa 67, Sayfa 69 Sayfa 70

Hacca ve umreye gidenler Mekke’nin yanı sıra Medine’ye de giderler. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Camiler hangi amaçla inşa edilmektedir?

Sizce günümüzde camiler toplumsal dayanışma ve kaynaşma açısından nasıl bir rol oynamaktadır? Düşüncelerinizi ve gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dinimiz, bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmadığını söylemiştir. sizce bilenlerle bilmeyenler neden eşit olmaz?

Toplumun eğitimsiz bırakılması, insanların eğitimine önem verilmemesi ne gibi olumsuz sonuçlara yol açar tartışınız.

Toplumsal barışın gerçekleşmesi için nelere özen gösterilmesi gerekir?

Medine sözleşmesi, günümüzdeki toplumlara birlikte yaşama konusunda nasıl yol gösterebilir? Beyin fırtınası yapınız.

Mekke biz Müslümanlar için neden önemlidir?

Aşağıda Uhud Savaşıyla ilgili dikkat çekici bazı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan ne gibi sonuç ve dersler çıkarılabilir? Aşağıdaki tabloya yazınız.

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Mekke’nin fethinde ve Hudeybiye  Antlaşması’nda sergilediği tavrı barış açısından değerlendiriniz.

Hutbe kavramı hakkında neler biliyorsunuz?

Yukarıdaki hutbeden hangi mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz? Bu mesaj ve ilkelerin evrensel açıdan değeri ve önemi nedir? Yorumlayınız.

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com