5. Sınıflar İçin Okuma Kitapları Listesi – 5. Sınıflar İçin Tavsiye Kitap Listesi

5. Sınıflar İçin Okuma Kitapları Listesi – 5. Sınıflar İçin Tavsiye Kitap Listesi 5. Sınıflar İçin Okuma Kitapları, 5. Sınıflar İçin Tavsiye Edilebilecek Okuma Kitapları, 5. Sınıflara Tavsiye Edilebilecek Okuma…

Read more »

İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz.

İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz. Cevap: Dini inanış şekilleri değişmiştir. Yerleşik hayata geçilmiştir. Cami, medrese, çeşme, hamam gibi mimari eserler yapılmıştır. Temizliğe daha çok yer verilmiştir. (abdest)…

Read more »

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz. Cevap: Türklerle Müslüman Arapların coğrafi olarak birbirlerine yaklaşmaları, Siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, Eski Türk inanışı ile İslamiyetin benzer yönleri Türklerin İslamiyete geçişini…

Read more »

Mevlana’nın ve Ahi Evran’ın Anadolu’nun yurt edinilme sürecine nasıl katkıda bulunduklarını açıklayınız.

Mevlana’nın ve Ahi Evran’ın Anadolu’nun yurt edinilme sürecine nasıl katkıda bulunduklarını açıklayınız. Cevap: Mevlana Anadolu’da İslam ahlakının ve hoşgörünün yayılmasını sağlamıştır. Türk- İslam kültürünün Anadolu’daki yayılmasını sağlamıştır. Dini hayatın ve…

Read more »

Tarihi ticaret yollarının toplumlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini belirtiniz.

Tarihi ticaret yollarının toplumlar arası ilişkileri nasıl etkilediğini belirtiniz. Cevap: İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerindeki şehirlerde kurulan Pazar yerlerinde farklı kültürlerden insanlar alışveriş yapardı. Bu yerlerde insanlar arasında kültürel…

Read more »

İslamiyet İle Eski Türk İnanışının Benzer Yönleri

İslamiyet İle Eski Türk İnanışının Benzer Yönleri İslamiyet İle Eski Türk İnanışının Benzer Yönleri Nelerdir? Eski Türk inanışı olan Gök-Tanrı inancında da İslâmiyette de tek bir ilaha inanılıyor Ahiret günü ve ruhun…

Read more »

Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız. Cevap: Orta Asya’nın karasal ikliminde, bozkırlarda, hayvancılık gelişmiştir. Bu nedenle Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Bozkır şartlarında tarım faaliyetleri…

Read more »