İ ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

İ ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

İ Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler, i harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, i harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü

ince zıt anlamlısı : kalın

ihtimam zıt anlamlısı : özen, baştan savma

ihtiyar zıt anlamlısı :genç

ileri zıt anlamlısı :geri

ilkin zıt anlamlısı : sonra

illet zıt anlamlısı : sağlık

inatçı zıt anlamlısı : uysal,

inayet zıt anlamlısı : kötülük, şer

ince zıt anlamı : kaba

ihtişam zıt anlamlısı : sade, mütevazi

ilenme zıt anlamlısı : dua

içten zıt anlamlısı : yalandan, sahte,

iffet zıt anlamlısı : namussuzluk

iletken zıt anlamlısı : yalıtkan

inmek zıt anlamlısı :çıkmak

ince zıt anlamlısı : kalın

içeri zıt anlamlısı : dışarı

ihtiyari zıt anlamlısı, (gayri ihtiyari zıt anlamlısı) : zorunlu

ilkel zıt anlamlısı : çağdaş

ince zıt anlamlısı : kalın, kaba

iktidar zıt anlamlısı : muhalefet

iktidar zıt anlamı : zayıflık, güçsüzlük

itici zıt anlamlısı :çekici

iyi zıt anlamlısı : kötü

inkişaf zıt anlamlısı : çöküş, gerileme

iskonto zıt anlamlısı : zam

israf zıt anlamlısı : tutumluluk

ilk zıt anlamlısı :son

ifşa zıt anlamlısı, (ifşa etmek zıt anlamlısı) : saklamak

ihtilaf zıt anlamlısı : uzlaşı.

ihracat zıt anlamlısı : ithalat

istihsal zıt anlamlısı : tüketim

imtiyaz zıt anlamlısı : eşitlik, ayrıcalıksız

imge zıt anlamlısı : gerçek

istikbal zıt anlamlısı : geçmiş, mazi

isyan zıt anlamlısı : sadakat, itaat

ilk zıt anlamlısı : son

icazet zıt anlamlısı : yasak, men

iç açıcı zıt anlamlısı : sıkıcı,

ibraz etmek zıt anlamlısı (ibraz zıt anlamlısı): gizlemek

indirim zıt anlamlısı : zam

indirmek zıt anlamlısı : kaldırmak

idareli zıt anlamlısı : savurgan, müsrif,

idaresiz zıt anlamlısı :  tutumlu, tasarruflu

iniş zıt anlamlısı :çıkış

ivedi zıt anlamlısı : yavaş

izan zıt anlamlısı : anlayışsızlık

intizamlı zıt anlamlısı : düzensiz

iptidai zıt anlamlısı : çağdaş, modern

iri zıt anlamlısı : ufak, küçük

irtica zıt anlamlısı : ilericilik, çağdaş

ithalat zıt anlamlısı : ihracat

iç zıt anlamlısı : dış

ilgili zıt anlamlısı : ilgisiz, alakasız

ihanet zıt anlamlısı : sadakat.

ihmal zıt anlamlısı : önemseme,

istikbal zıt anlamlısı : geçmiş

istikrar zıt anlamlısı : düzensizik

içli zıt anlamlısı : ruhsuz, duygusuz

iyilik zıt anlamlısı : kötülük

istiklal zıt anlamlısı : esaret, tutsaklık

ittifak zıt anlamlısı : anlaşmazlık

isabet zıt anlamlısı : ıska

işgal zıt anlamlısı : terketme, bırakma

işgüzar zıt anlamlısı : beceriksiz

iştirak zıt anlamlısı : ayrılma

itiraz zıt anlamlısı : kabul

ittihat zıt anlamlısı : ayrılma

ishal zıt anlamlısı : kabız

izdivaç zıt anlamlısı : boşanma

itaat zıt anlamlısı : isyan, baş kaldırı

itham zıt anlamlısı : aklama

itibar zıt anlamlısı : değersizleşme

itilaf zıt anlamlısı : anlaşma

iştima zıt anlamlısı, (içtima zıt anlamlısı):dağılma

iyi zıt anlamlısı : kalitesiz

iyimser zıt anlamlısı :kötümser

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler i harfi, i harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir