B Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

B Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

b harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, b harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, B ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

babayiğit zıt anlamlısı:  namert, çelimsiz

bakımlı zıt anlamlısı:  harap, pejmürde.

baki zıt anlamlısı: fani, ölümlü

bağışlamak zıt anlamlısı: cezalandırmak

bağlamak zıt anlamlısı:  çözmek

bağnaz zıt anlamlısı:  çağdaş, aydın

bacaksız zıt anlamlısı:  uzun boylu

bağımlı zıt anlamlısı: özgür, hür

babacan zıt anlamlısı: sevimsiz

bağımsızlık zıt anlamlısı: tutsaklık, esaret.

bahtiyar zıt anlamlısı:  mutsuz

bahadır zıt anlamlısı:  korkak

bakir zıt anlamlısı: bozulmuş, işlenmiş

baltalamak zıt anlamlısı:  kolaylaştırmak

barbar zıt anlamlısı: medeni

basit zıt anlamlısı:  zor

baş zıt anlamlısı:  son

başarı zıt anlamlısı: kaybetmek  başarısızlık

baş eğmek zıt anlamlısı:  isyan etmek

barış zıt anlamlısı: savaş, harp

barışmak zıt anlamlısı:  savaşmak

barışmak zıt anlamı: küsmek

bariz zıt anlamlısı:  gizli, saklı

basılı zıt anlamlısı: el yazmalı

başıboş zıt anlamlısı:  kayıtlı, bağlı

başlamak zıt anlamlısı: bitirmek

başlangıç zıt anlamlısı: bitiş

başsız zıt anlamlısı:  liderli, amirli

batı zıt anlamlısı:  doğu

batıl zıt anlamlısı:  doğru, hakiki

battal zıt anlamlısı:  zarif, kibar, küçük.

bayağı zıt anlamlısı:  özenli, düzenli.

batmak zıt anlamlısı:  çıkmak

batmak zıt anlamı:  kalkınmak

bayat zıt anlamlısı:  taze

bayılmak zıt anlamlısı:  ayılmak

baygın zıt anlamlısı:  diri, canlı

bazen zıt anlamlısı: her zaman

bedelli zıt anlamlısı:  bedava, ücretsiz.

bedelsiz zıt anlamlısı: paralı, ücretli,

beka zıt anlamlısı:  geçicilik, fanilik

bebe zıt anlamlısı:  büyük, yaşlı

bed zıt anlamlısı:  güzel, iyi

bedava zıt anlamlısı:  parayla, ücretli

bedbaht zıt anlamlısı:  talihli, mutlu

bedbin zıt anlamlısı: iyimser, umutlu

beddua zıt anlamlısı:  dua

bekâr zıt anlamlısı:  evli,

beleş zıt anlamlısı:  paralı, ücretli,

bembeyaz zıt anlamlısı: simsiyah, kapkara

bencil zıt anlamlısı:  fedakar, anlayışlı,

belgin zıt anlamlısı:  kapalı, gizli.

belgisiz zıt anlamlısı:  belli, açık.

belki zıt anlamlısı: kesinlikle, kesin,

benzer zıt anlamlısı: ayrı, farklı

beraat zıt anlamlısı:  suçlanma

beraber zıt anlamlısı:  ayrı

berbat zıt anlamlısı: iyi, temiz, güzel

beter zıt anlamlısı: çok iyi, âlâ

beyan zıt anlamlısı:  gizleme, saklı tutma

beyaz zıt anlamlısı: siyah, kara

bereket zıt anlamlısı: kıtlık, azlık

beşeri zıt anlamlısı:  hayvani, hayvansal

beşeri zıt anlamı: doğal

bezgin zıt anlamlısı:  istekli, gayretli,

bıkmak zıt anlamlısı: istekli olmak,  doyamamak,

bihaber zıt anlamlısı:  haberli, haberdar

bilahare zıt anlamlısı:  önce, önceden,

biçare zıt anlamlısı:  mutlu, talihli

bildik zıt anlamlısı:  yabancı, el.

bileşik zıt anlamlısı: yalın, basit

bir zıt anlamlısı:  ayrı

biraz zıt anlamlısı:  çok, çokça,

birlikte zıt anlamlısı:  ayrı

bilge zıt anlamlısı:  cahil,

bilimsel zıt anlamlısı:  bilim dışı

bilinen zıt anlamlısı: meçhul

biniş zıt anlamlısı:  iniş, inmek,

birey zıt anlamlısı:  topluluk

birikmek zıt anlamlısı:  eksilmek, azalmak,

birinci zıt anlamlısı:   sonuncu

bitap zıt anlamlısı:   dinç, güçlü

bol zıt anlamlısı:   dar

bol zıt anlamı:  az, kıt

bolluk zıt anlamlısı:   kıtlık

bitaraf zıt anlamlısı:   taraflı, yanlı

bitkin zıt anlamlısı:   diri, dinç,

bivefa zıt anlamlısı:   vefalı

bonkör zıt anlamlısı:  pinti, cimri

borç zıt anlamlısı:   alacak

boş zıt anlamlısı:   dolu

bozgun zıt anlamlısı:  zafer

bozmak zıt anlamlısı:  yapmak

bozuk zıt anlamlısı:  sağlam

boş zıt anlamı:  anlamlı

boşanmak zıt anlamlısı:  evlenmek

boşboğaz zıt anlamlısı:   ağzı sıkı

boşlamak zıt anlamlısı:  ilgilenmek, önem vermek,

boylam zıt anlamlısı:   enlem

boyunduruk zıt anlamlısı:   serbestlik, bağımsızlık,

bölme zıt anlamlısı:   çarpma

bölük zıt anlamlısı:   bütün

bölünmüş zıt anlamlısı:  bütün

bulmak zıt anlamlısı:   kaybetmek

büyük zıt anlamlısı:   küçük bön zıt anlamlısı:   uyanık

buçuk zıt anlamlısı:  tam

budala zıt anlamlısı:  zeki

bunak zıt anlamlısı:  aklı başında

bunalım zıt anlamlısı:   ferahlık, rahatlık

buyruk zıt anlamlısı:  rica, istirham

bütün zıt anlamlısı:  eksik, parçalı

buhran zıt anlamlısı:  ferahlık

bulanık zıt anlamlısı:   duru, berrak, net

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler b harfi, b ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir