M Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

m harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, m harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, M ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

maddi zıt anlamlısı :  manevi

mert zıt anlamlısı : namert

methiye zıt anlamlısı : hicviye

minimum zıt anlamlısı :  maksimum, en çok

muntazam zıt anlamlısı : düzensiz

müsrif  zıt anlamlısı :  cimri, pinti

mütemadiyen zıt anlamlısı :  aralıklarla

masum zıt anlamlısı : suçlu

mat zıt anlamlısı :parlak

mazi zıt anlamlısı :gelecek

mazlum zıt anlamlısı : zalim

maderşahi zıt anlamlısı : babaerkil.

mütereddit zıt anlamlısı :  kararlı

mutluluk zıt anlamlısı :  üzüntü, hüzün

müsait zıt anlamlısı : elverişsiz,

müspet zıt anlamlısı : menfi, olumsuz,

mağlubiyet zıt anlamlısı :galibiyet, kazanmak

mağlup zıt anlamlısı :galip, kazanan

madrabaz zıt anlamlısı : dürüst,

mağrip zıt anlamlısı : maşrık,

mağrur zıt anlamlısı : kibirsiz, alçak gönüllü

meçhul zıt anlamlısı : belirli, belli, bilinen

medeni zıt anlamlısı : ilkel, çağdışı

mektepli zıt anlamlısı :alaylı

madde zıt anlamlısı : mana.

maharetli zıt anlamlısı : beceriksiz, yeteneksiz

memnu zıt anlamlısı : meşru

müşfik zıt anlamlısı : duygusuz,

müşkül zıt anlamlısı : kolay,

müşterek zıt anlamlısı : ayrı.

mütevazi zıt anlamlısı : kibirli,

müteşebbis zıt anlamlısı : çekingen,

mahzun zıt anlamlısı : mutlu,

mahzurlu zıt anlamlısı : sakıncasız,

maksimum zıt anlamlısı : minimum,

makul zıt anlamlısı : mantıksız, olanaksız

malum zıt anlamlısı : meçhul,

malumatlı zıt anlamlısı : bilgisiz,

mamur zıt anlamlısı : harap, viran, yıkık,

müzayede zıt anlamlısı : eksiltme.

mahcup zıt anlamlısı : utanmaz, sıkılmaz, atak.

mahdut zıt anlamlısı : sınırsız,

mahir zıt anlamlısı : beceriksiz,

Münasebetsiz zıt anlamlısı : uygun,

münevver zıt anlamlısı : cahil,

müphem zıt anlamlısı : belirli, açık, belli,

manalı zıt anlamlısı : anlamsız.

manasız zıt anlamlısı : anlamlı,

mahpus zıt anlamlısı : serbest, özgür.

mahvetmek zıt anlamlısı : onarmak,

meşru zıt anlamlısı : gayrimeşru, yasak

methetmek zıt anlamlısı : yermek, hicvetmek, kötülemek,

methiye zıt anlamlısı : yergi, hiciv,

mümbit zıt anlamlısı : kıraç,

martaval zıt anlamlısı : gerçek, sahi.

masum zıt anlamlısı : suçlu, günahkâr,

maşrık zıt anlamlısı : mağrip.

münakaşa zıt anlamlısı : anlaşma, uyuşma,

münasebetsiz zıt anlamlısı : terbiyeli, saygılı.

manen zıt anlamlısı : maddeten,

manevi zıt anlamlısı : maddi,

manidar zıt anlamlısı : anlamsız, manasız,

mantıki zıt anlamlısı : mantıksız,

mevcudiyet zıt anlamlısı : yok olma.

mızıkçılık zıt anlamlısı : dürüstlük, mertlik.

minicik zıt anlamlısı : koskocaman,

minimini zıt anlamlısı : kocaman,

mükemmel zıt anlamlısı : kusurlu, eksik,

maraz zıt anlamlısı : sağlık, sıhhat,

muzafferiyet zıt anlamlısı : mağlubiyet, yenilgi

muzır zıt anlamlısı : yararlı, faydalı

müdafaa zıt anlamlısı : saldırı, taarruz, hücum

müfret zıt anlamlısı : çoğul, cemi.

mühim zıt anlamlısı : önemsiz,

mükâfat zıt anlamlısı : ceza.

mükellef zıt anlamlısı : Özensiz, mütevazi.

mükellef zıt anlamlısı : Yükümsüz.

marifetli zıt anlamlısı : beceriksiz, hünersiz.

mayi zıt anlamlısı : katı.

mazbut zıt anlamlısı : düzensiz,

mazi zıt anlamlısı : gelecek, ati,

menfi zıt anlamlısı : müspet,

merhametli zıt anlamlısı : zalim, acımasız,

mesul zıt anlamlısı : sorumsuz,

mesuliyet zıt anlamlısı : sorumsuzluk,

mecburi zıt anlamlısı : ihtiyari, zorunlu

meçhul zıt anlamlısı : malum, bilinen

metin zıt anlamlısı : Dayanıksız, metanetsiz,

mülayim zıt anlamlısı : sert.

mülteci zıt anlamlısı : yerleşik, yerli,

medeni zıt anlamlısı : ilkel, çağ dışı

muhteşem zıt anlamlısı : gösterişsiz, sade

muhteviyat zıt anlamlısı : dışındakiler,

mukavim zıt anlamlısı : dayanıksız,

memnu zıt anlamlısı : serbest,

mesut zıt anlamlısı : mutsuz,

muazzam zıt anlamlısı : küçücük, ufak, çok kötü,

muayyen zıt anlamlısı : belirsiz, gizli,

mutabakat zıt anlamlısı : uyuşmazlık,

muti zıt anlamlısı : asi, isyankâr,

mutlu zıt anlamlısı : bedbaht, mutsuz

mutluluk zıt anlamlısı : üzüntü,

muvaffak zıt anlamlısı : başarısız,

muvakkat zıt anlamlısı : kalıcı, sürekli,

muhacir zıt anlamlısı : yerleşik,

muhtar zıt anlamlısı (muhtar cumhuriyet): bağımlı

muktedir zıt anlamlısı : erksiz, güçsüz, iktidarsız,

muntazam zıt anlamlısı : tertipsiz,

musibet zıt anlamlısı : uğurlu,

mustarip zıt anlamlısı : sevinçli, neşeli,

muvazenesiz zıt anlamlısı : ölçülü, dengeli.

muzaffer zıt anlamlısı : mağlup, yenik

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler m harfi, m harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler