M Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

m harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, m harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, M ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

maddi zıt anlamlısı :  manevi

mert zıt anlamlısı : namert

methiye zıt anlamlısı : hicviye

minimum zıt anlamlısı :  maksimum, en çok

muntazam zıt anlamlısı : düzensiz

müsrif  zıt anlamlısı :  cimri, pinti

mütemadiyen zıt anlamlısı :  aralıklarla

masum zıt anlamlısı : suçlu

mat zıt anlamlısı :parlak

mazi zıt anlamlısı :gelecek

mazlum zıt anlamlısı : zalim

maderşahi zıt anlamlısı : babaerkil.

mütereddit zıt anlamlısı :  kararlı

mutluluk zıt anlamlısı :  üzüntü, hüzün

müsait zıt anlamlısı : elverişsiz,

müspet zıt anlamlısı : menfi, olumsuz,

mağlubiyet zıt anlamlısı :galibiyet, kazanmak

mağlup zıt anlamlısı :galip, kazanan

madrabaz zıt anlamlısı : dürüst,

mağrip zıt anlamlısı : maşrık,

mağrur zıt anlamlısı : kibirsiz, alçak gönüllü

meçhul zıt anlamlısı : belirli, belli, bilinen

medeni zıt anlamlısı : ilkel, çağdışı

mektepli zıt anlamlısı :alaylı

madde zıt anlamlısı : mana.

maharetli zıt anlamlısı : beceriksiz, yeteneksiz

memnu zıt anlamlısı : meşru

müşfik zıt anlamlısı : duygusuz,

müşkül zıt anlamlısı : kolay,

müşterek zıt anlamlısı : ayrı.

mütevazi zıt anlamlısı : kibirli,

müteşebbis zıt anlamlısı : çekingen,

mahzun zıt anlamlısı : mutlu,

mahzurlu zıt anlamlısı : sakıncasız,

maksimum zıt anlamlısı : minimum,

makul zıt anlamlısı : mantıksız, olanaksız

malum zıt anlamlısı : meçhul,

malumatlı zıt anlamlısı : bilgisiz,

mamur zıt anlamlısı : harap, viran, yıkık,

müzayede zıt anlamlısı : eksiltme.

mahcup zıt anlamlısı : utanmaz, sıkılmaz, atak.

mahdut zıt anlamlısı : sınırsız,

mahir zıt anlamlısı : beceriksiz,

Münasebetsiz zıt anlamlısı : uygun,

münevver zıt anlamlısı : cahil,

müphem zıt anlamlısı : belirli, açık, belli,

manalı zıt anlamlısı : anlamsız.

manasız zıt anlamlısı : anlamlı,

mahpus zıt anlamlısı : serbest, özgür.

mahvetmek zıt anlamlısı : onarmak,

meşru zıt anlamlısı : gayrimeşru, yasak

methetmek zıt anlamlısı : yermek, hicvetmek, kötülemek,

methiye zıt anlamlısı : yergi, hiciv,

mümbit zıt anlamlısı : kıraç,

martaval zıt anlamlısı : gerçek, sahi.

masum zıt anlamlısı : suçlu, günahkâr,

maşrık zıt anlamlısı : mağrip.

münakaşa zıt anlamlısı : anlaşma, uyuşma,

münasebetsiz zıt anlamlısı : terbiyeli, saygılı.

manen zıt anlamlısı : maddeten,

manevi zıt anlamlısı : maddi,

manidar zıt anlamlısı : anlamsız, manasız,

mantıki zıt anlamlısı : mantıksız,

mevcudiyet zıt anlamlısı : yok olma.

mızıkçılık zıt anlamlısı : dürüstlük, mertlik.

minicik zıt anlamlısı : koskocaman,

minimini zıt anlamlısı : kocaman,

mükemmel zıt anlamlısı : kusurlu, eksik,

maraz zıt anlamlısı : sağlık, sıhhat,

muzafferiyet zıt anlamlısı : mağlubiyet, yenilgi

muzır zıt anlamlısı : yararlı, faydalı

müdafaa zıt anlamlısı : saldırı, taarruz, hücum

müfret zıt anlamlısı : çoğul, cemi.

mühim zıt anlamlısı : önemsiz,

mükâfat zıt anlamlısı : ceza.

mükellef zıt anlamlısı : Özensiz, mütevazi.

mükellef zıt anlamlısı : Yükümsüz.

marifetli zıt anlamlısı : beceriksiz, hünersiz.

mayi zıt anlamlısı : katı.

mazbut zıt anlamlısı : düzensiz,

mazi zıt anlamlısı : gelecek, ati,

menfi zıt anlamlısı : müspet,

merhametli zıt anlamlısı : zalim, acımasız,

mesul zıt anlamlısı : sorumsuz,

mesuliyet zıt anlamlısı : sorumsuzluk,

mecburi zıt anlamlısı : ihtiyari, zorunlu

meçhul zıt anlamlısı : malum, bilinen

metin zıt anlamlısı : Dayanıksız, metanetsiz,

mülayim zıt anlamlısı : sert.

mülteci zıt anlamlısı : yerleşik, yerli,

medeni zıt anlamlısı : ilkel, çağ dışı

muhteşem zıt anlamlısı : gösterişsiz, sade

muhteviyat zıt anlamlısı : dışındakiler,

mukavim zıt anlamlısı : dayanıksız,

memnu zıt anlamlısı : serbest,

mesut zıt anlamlısı : mutsuz,

muazzam zıt anlamlısı : küçücük, ufak, çok kötü,

muayyen zıt anlamlısı : belirsiz, gizli,

mutabakat zıt anlamlısı : uyuşmazlık,

muti zıt anlamlısı : asi, isyankâr,

mutlu zıt anlamlısı : bedbaht, mutsuz

mutluluk zıt anlamlısı : üzüntü,

muvaffak zıt anlamlısı : başarısız,

muvakkat zıt anlamlısı : kalıcı, sürekli,

muhacir zıt anlamlısı : yerleşik,

muhtar zıt anlamlısı (muhtar cumhuriyet): bağımlı

muktedir zıt anlamlısı : erksiz, güçsüz, iktidarsız,

muntazam zıt anlamlısı : tertipsiz,

musibet zıt anlamlısı : uğurlu,

mustarip zıt anlamlısı : sevinçli, neşeli,

muvazenesiz zıt anlamlısı : ölçülü, dengeli.

muzaffer zıt anlamlısı : mağlup, yenik

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler m harfi, m harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir