S Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

S Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

s harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, s harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, S ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

saadet zıt anlamlısı : mutsuzluk, bedbahtlık.

sabah zıt anlamlısı : akşam

sabahleyin zıt anlamlısı : akşamleyin.

sabıkalı zıt anlamlısı : suçsuz, masum.

sabırlı zıt anlamlısı : Aceleci, tahammülsüz.

sabit zıt anlamlısı : hareketli.

saçma zıt anlamlısı : mantıklı, yerinde.

saçmak zıt anlamlısı : toplamak.

sadakat zıt anlamlısı : ihanet.

sadakatsiz zıt anlamlısı : sadık, bağlı.

sade zıt anlamlısı : süslü, gösterişli.

sadık zıt anlamlısı : sadakatsiz, vefasız.

sağ zıt anlamlısı :  sol

sağlam zıt anlamlısı :  çürük

saf zıt anlamlısı : kurnaz.

saf zıt anlamı : katışık.

sâfi zıt anlamlısı :karışık.

safi zıt anlamı : kirli, pis.

sağlam zıt anlamlısı : Hasta.

sağlam zıt anlamı : Çürük,  bozuk.

sağlık zıt anlamlısı : hastalık.

sahici zıt anlamlısı : yapma, uydurma.

sahte zıt anlamlısı : gerçek, hakiki.

sakar zıt anlamlısı : dikkatli.

sakat zıt anlamlısı : sağlam, sağlıklı.

sakin zıt anlamlısı : hareketli, öfkeli.

sakinleşmek zıt anlamlısı : Sıkılmak, heyecanlanmak.

sakinleşmek zıt anlamı : Öfkelenmek.

sâkit zıt anlamlısı : gürültülü.

saklı zıt anlamlısı : açık, ortada, belirgin.

salahiyetli zıt anlamlısı : yetkisiz.

salak zıt anlamlısı : akıllı, zeki.

saldırı zıt anlamlısı :  savunma

saldırgan zıt anlamlısı : savunmak, sakin, zararsız.

salim zıt anlamlısı : hasta.

sallapati zıt anlamlısı : düşünceli.

salmak zıt anlamlısı : tutmak.

saloz zıt anlamlısı : zeki.

salpa zıt anlamlısı : sıkı.

salt zıt anlamlısı : katışık.

samimi zıt anlamlısı : yapmacık, sahtekar.

sapık zıt anlamlısı : normal.

saplamak zıt anlamlısı : çıkarmak.

sarf etmek zıt anlamlısı : tasarruf etmek.

sarhoş zıt anlamlısı : ayık.

sarkıt zıt anlamlısı :  dikit

sarp zıt anlamlısı : düzlük.

sataşkan zıt anlamlısı : kendi halinde, uslu.

satıcı zıt anlamlısı : alıcı.

satıh zıt anlamlısı : dip, taban.

satmak zıt anlamlısı : almak.

savaş zıt anlamlısı : barış, sulh.

satış zıt anlamlısı :  alış.

savruk zıt anlamlısı : tertipli, dikkatli.

savsak zıt anlamlısı : dakik, hızlı.

savunma zıt anlamlısı : saldırma, taarruz, hücum.

savurgan zıt anlamlısı : tutumlu.

savaş zıt anlamlısı :  barış

sayfiye zıt anlamlısı : kışlık.

saydam zıt anlamlısı :  opak

saygılı zıt anlamlısı : terbiyesiz, saygısız.

sebat zıt anlamlısı : kararsızlık.

sebatsız zıt anlamlısı : kararlı, sebatkar, sabırlı.

seciyeli zıt anlamlısı : karaktersiz.

seçik zıt anlamlısı : bulanık.

seçkin zıt anlamlısı : sıradan, bayağı

sedalı zıt anlamlısı : sessiz

sefa zıt anlamlısı : cefa.

sefil zıt anlamlısı : Zengin, değerli.

selef zıt anlamlısı : halef.

semirmek zıt anlamlısı : zayıflamak.

semiz zıt anlamlısı : cılız, zayıf.

sempatik zıt anlamlısı : antipatik, sevimsiz.

senlibenli zıt anlamlısı : resmi, ciddi.

serinkanlı zıt anlamlısı : telaşlı, panik.

sermek zıt anlamlısı : toplamak.

sersem zıt anlamlısı : akıllı.

serseri zıt anlamlısı : efendi.

sert zıt anlamlısı : yumuşak.

sert zıt anlamı :  mülayim

sevap zıt anlamlısı :  günah

sevinmek zıt anlamlısı :  üzülmek

servet zıt anlamlısı : yoksulluk, fakirlik.

sesli zıt anlamlısı : ünsüz.

sessiz zıt anlamlısı : atik, ünlü.

sessiz zıt anlamı : konuşkan.

sessizlik zıt anlamlısı : gürültü.

sevap zıt anlamlısı : günah.

sevecen zıt anlamlısı : gaddar, sevimsiz.

sevgi zıt anlamlısı : nefret, öfke, tiksinme.

sevimli zıt anlamlısı : sıkıcı, sevimli.

sevinç zıt anlamlısı : üzüntü, tasa.

sevinçli zıt anlamlısı : üzgün, kaygılı, tasalı.

sevinme zıt anlamlısı : üzülme.

seviyeli zıt anlamlısı : alçak, değersiz.

seyrek zıt anlamlısı : sık.

seyrelmek zıt anlamlısı : sıklaşmak, çoğalmak.

seyyar zıt anlamlısı : sabit, durağan.

sıcak zıt anlamlısı : soğuk.

sıcakkanlı zıt anlamlısı : sevimsiz.

sığ zıt anlamlısı : derin.

sık zıt anlamlısı :  seyrek.

sıkıcı zıt anlamlısı :  iç açıcı

sırt zıt anlamlısı :  göğüs.

sıhhat zıt anlamlısı : hastalık.

sıkı zıt anlamlısı : cömert.

sıkı zıt anlamı : Gevşek, bol, geniş.

sıkılgan zıt anlamlısı : atak, girgin.

sıkılık zıt anlamlısı : cömertlik.

sıkılmak zıt anlamlısı : rahatlamak.

sıkılmaz zıt anlamlısı : utangaç, sıkılgan.

sıkıntı zıt anlamlısı : rahatlık, huzur

sıkışık zıt anlamlısı : rahat, ferah.

sıla zıt anlamlısı : gurbet.

sıcak zıt anlamlısı :  soğuk

soğuk zıt anlamlısı :  sıcak

sol zıt anlamlısı :  sağ

somurtkan zıt anlamlısı :  güleç

son zıt anlamlısı :  ilk

sonra zıt anlamlısı :  önce

soru zıt anlamlısı :  cevap, yanıt

sorun zıt anlamlısı :  çözüm

soyut zıt anlamlısı :  somut

suçlu zıt anlamlısı :  masum

sulak zıt anlamlısı :  kurak

susmak zıt anlamlısı :  konuşmak

süratli zıt anlamlısı :  yavaş

süslü zıt anlamlısı :  sade, gösterişsiz

sımsıkı zıt anlamlısı : bol, gevşek

sırılsıklam zıt anlamlısı : kupkuru,

sırıtmak zıt anlamlısı : somurtmak.

sırnaşık zıt anlamlısı : şahsiyetli, onurlu, ciddi

sıska zıt anlamlısı : gürbüz.

sıvı zıt anlamlısı : katı.

silik zıt anlamlısı : canlı, gösterişli.

sinirli zıt anlamlısı : sakin.

sisli zıt anlamlısı : açık.

sistemli zıt anlamlısı : düzensiz.

sitayiş zıt anlamlısı : yergi.

sivri zıt anlamlısı : küt.

siyah zıt anlamlısı : beyaz.

soğuk zıt anlamlısı :sevimli.

soğuk zıt anlamı : sıcak.

soğukkanlı zıt anlamlısı : telaşlı, panik

soğumak zıt anlamlısı : ısınmak.

sokmak zıt anlamlısı : çıkarmak.

sokulgan zıt anlamlısı : çekingen, soğuk.

sokulmak zıt anlamlısı : uzaklaşmak.

sol zıt anlamlısı : sağ.

solgun zıt anlamlısı : renkli, canlı.

solmak zıt anlamlısı : canlanmak, dirilmek.

somurtkan zıt anlamlısı : güleç, sevimli, güler yüzlü.

somurtmak zıt anlamlısı : gülmek, sırıtmak.

somut zıt anlamlısı : soyut.

son zıt anlamlısı : ilk, önce, başlangıç.

sonra zıt anlamlısı : önce, ilkin.

sonuçlandırmak zıt anlamlısı : başlamak.

sormak zıt anlamlısı : cevaplamak, yanıtlamak.

soru zıt anlamlısı : cevap, yanıt.

sorumlu zıt anlamlısı : mesuliyetsiz.

sorumsuz zıt anlamlısı : mesul, sorumlu.

soylu zıt anlamlısı : soysuz, cibiliyetsiz.

soymak zıt anlamlısı : giydirmek.

soysuz zıt anlamlısı : asil.

soytarı zıt anlamlısı : ciddi, doğru.

soyunmak zıt anlamlısı : giyinmek.

soyut zıt anlamlısı : somut.

sökmek zıt anlamlısı : dikmek.

sökük zıt anlamlısı : dikik.

sözel zıt anlamlısı :  sayısal

sözlü zıt anlamlısı :  yazılı

sönmek zıt anlamlısı : yanmak, ilerlemek, parlamak.

sönük zıt anlamlısı : gösterişli, parlak.

sönük zıt anlamı : yanık.

sövgü zıt anlamlısı : övgü.

söyleme zıt anlamlısı : susma, gizleme, saklama.

söyletmek zıt anlamlısı : susturmak.

sözde zıt anlamlısı : gerçek.

sual zıt anlamlısı : cevap.

suçlamak zıt anlamlısı : aklamak.

suçsuz zıt anlamlısı : kabahatli, suçlu

sudan zıt anlamlısı : önemli.

sulh zıt anlamlısı : savaş, harp.

sulu zıt anlamlısı : koyu, katı

sulu zıt anlamı : ciddi.

sunî zıt anlamlısı : doğal.

suratsız zıt anlamlısı : güleç.

suret zıt anlamlısı : asıl.

susuz zıt anlamlısı : sulak.

sükûnet zıt anlamlısı : 1. gürültü. 2. canlılık.

sükut zıt anlamlısı : konuşma,

sükûti zıt anlamlısı : konuşkan,

süratlenmek zıt anlamlısı : yavaşlamak,

sürdürmek zıt anlamlısı : bırakmak, durdurmak,

sürekli zıt anlamlısı : kesik, aralıklı

süreli zıt anlamlısı : belirsiz, süresiz

sütbeyaz zıt anlamlısı : çok siyah, kapkara,

sütliman zıt anlamlısı : gürültülü, olaylı.

sütliman zıt anlamı : hareketli.

süvari zıt anlamlısı : yaya.

süzgün zıt anlamlısı : canlı.

süzülmek zıt anlamlısı : canlanmak, şişmanlamak.

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler, kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir