S Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

S Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

s harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, s harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, S ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

saadet zıt anlamlısı : mutsuzluk, bedbahtlık.

sabah zıt anlamlısı : akşam

sabahleyin zıt anlamlısı : akşamleyin.

sabıkalı zıt anlamlısı : suçsuz, masum.

sabırlı zıt anlamlısı : Aceleci, tahammülsüz.

sabit zıt anlamlısı : hareketli.

saçma zıt anlamlısı : mantıklı, yerinde.

saçmak zıt anlamlısı : toplamak.

sadakat zıt anlamlısı : ihanet.

sadakatsiz zıt anlamlısı : sadık, bağlı.

sade zıt anlamlısı : süslü, gösterişli.

sadık zıt anlamlısı : sadakatsiz, vefasız.

sağ zıt anlamlısı :  sol

sağlam zıt anlamlısı :  çürük

saf zıt anlamlısı : kurnaz.

saf zıt anlamı : katışık.

sâfi zıt anlamlısı :karışık.

safi zıt anlamı : kirli, pis.

sağlam zıt anlamlısı : Hasta.

sağlam zıt anlamı : Çürük,  bozuk.

sağlık zıt anlamlısı : hastalık.

sahici zıt anlamlısı : yapma, uydurma.

sahte zıt anlamlısı : gerçek, hakiki.

sakar zıt anlamlısı : dikkatli.

sakat zıt anlamlısı : sağlam, sağlıklı.

sakin zıt anlamlısı : hareketli, öfkeli.

sakinleşmek zıt anlamlısı : Sıkılmak, heyecanlanmak.

sakinleşmek zıt anlamı : Öfkelenmek.

sâkit zıt anlamlısı : gürültülü.

saklı zıt anlamlısı : açık, ortada, belirgin.

salahiyetli zıt anlamlısı : yetkisiz.

salak zıt anlamlısı : akıllı, zeki.

saldırı zıt anlamlısı :  savunma

saldırgan zıt anlamlısı : savunmak, sakin, zararsız.

salim zıt anlamlısı : hasta.

sallapati zıt anlamlısı : düşünceli.

salmak zıt anlamlısı : tutmak.

saloz zıt anlamlısı : zeki.

salpa zıt anlamlısı : sıkı.

salt zıt anlamlısı : katışık.

samimi zıt anlamlısı : yapmacık, sahtekar.

sapık zıt anlamlısı : normal.

saplamak zıt anlamlısı : çıkarmak.

sarf etmek zıt anlamlısı : tasarruf etmek.

sarhoş zıt anlamlısı : ayık.

sarkıt zıt anlamlısı :  dikit

sarp zıt anlamlısı : düzlük.

sataşkan zıt anlamlısı : kendi halinde, uslu.

satıcı zıt anlamlısı : alıcı.

satıh zıt anlamlısı : dip, taban.

satmak zıt anlamlısı : almak.

savaş zıt anlamlısı : barış, sulh.

satış zıt anlamlısı :  alış.

savruk zıt anlamlısı : tertipli, dikkatli.

savsak zıt anlamlısı : dakik, hızlı.

savunma zıt anlamlısı : saldırma, taarruz, hücum.

savurgan zıt anlamlısı : tutumlu.

savaş zıt anlamlısı :  barış

sayfiye zıt anlamlısı : kışlık.

saydam zıt anlamlısı :  opak

saygılı zıt anlamlısı : terbiyesiz, saygısız.

sebat zıt anlamlısı : kararsızlık.

sebatsız zıt anlamlısı : kararlı, sebatkar, sabırlı.

seciyeli zıt anlamlısı : karaktersiz.

seçik zıt anlamlısı : bulanık.

seçkin zıt anlamlısı : sıradan, bayağı

sedalı zıt anlamlısı : sessiz

sefa zıt anlamlısı : cefa.

sefil zıt anlamlısı : Zengin, değerli.

selef zıt anlamlısı : halef.

semirmek zıt anlamlısı : zayıflamak.

semiz zıt anlamlısı : cılız, zayıf.

sempatik zıt anlamlısı : antipatik, sevimsiz.

senlibenli zıt anlamlısı : resmi, ciddi.

serinkanlı zıt anlamlısı : telaşlı, panik.

sermek zıt anlamlısı : toplamak.

sersem zıt anlamlısı : akıllı.

serseri zıt anlamlısı : efendi.

sert zıt anlamlısı : yumuşak.

sert zıt anlamı :  mülayim

sevap zıt anlamlısı :  günah

sevinmek zıt anlamlısı :  üzülmek

servet zıt anlamlısı : yoksulluk, fakirlik.

sesli zıt anlamlısı : ünsüz.

sessiz zıt anlamlısı : atik, ünlü.

sessiz zıt anlamı : konuşkan.

sessizlik zıt anlamlısı : gürültü.

sevap zıt anlamlısı : günah.

sevecen zıt anlamlısı : gaddar, sevimsiz.

sevgi zıt anlamlısı : nefret, öfke, tiksinme.

sevimli zıt anlamlısı : sıkıcı, sevimli.

sevinç zıt anlamlısı : üzüntü, tasa.

sevinçli zıt anlamlısı : üzgün, kaygılı, tasalı.

sevinme zıt anlamlısı : üzülme.

seviyeli zıt anlamlısı : alçak, değersiz.

seyrek zıt anlamlısı : sık.

seyrelmek zıt anlamlısı : sıklaşmak, çoğalmak.

seyyar zıt anlamlısı : sabit, durağan.

sıcak zıt anlamlısı : soğuk.

sıcakkanlı zıt anlamlısı : sevimsiz.

sığ zıt anlamlısı : derin.

sık zıt anlamlısı :  seyrek.

sıkıcı zıt anlamlısı :  iç açıcı

sırt zıt anlamlısı :  göğüs.

sıhhat zıt anlamlısı : hastalık.

sıkı zıt anlamlısı : cömert.

sıkı zıt anlamı : Gevşek, bol, geniş.

sıkılgan zıt anlamlısı : atak, girgin.

sıkılık zıt anlamlısı : cömertlik.

sıkılmak zıt anlamlısı : rahatlamak.

sıkılmaz zıt anlamlısı : utangaç, sıkılgan.

sıkıntı zıt anlamlısı : rahatlık, huzur

sıkışık zıt anlamlısı : rahat, ferah.

sıla zıt anlamlısı : gurbet.

sıcak zıt anlamlısı :  soğuk

soğuk zıt anlamlısı :  sıcak

sol zıt anlamlısı :  sağ

somurtkan zıt anlamlısı :  güleç

son zıt anlamlısı :  ilk

sonra zıt anlamlısı :  önce

soru zıt anlamlısı :  cevap, yanıt

sorun zıt anlamlısı :  çözüm

soyut zıt anlamlısı :  somut

suçlu zıt anlamlısı :  masum

sulak zıt anlamlısı :  kurak

susmak zıt anlamlısı :  konuşmak

süratli zıt anlamlısı :  yavaş

süslü zıt anlamlısı :  sade, gösterişsiz

sımsıkı zıt anlamlısı : bol, gevşek

sırılsıklam zıt anlamlısı : kupkuru,

sırıtmak zıt anlamlısı : somurtmak.

sırnaşık zıt anlamlısı : şahsiyetli, onurlu, ciddi

sıska zıt anlamlısı : gürbüz.

sıvı zıt anlamlısı : katı.

silik zıt anlamlısı : canlı, gösterişli.

sinirli zıt anlamlısı : sakin.

sisli zıt anlamlısı : açık.

sistemli zıt anlamlısı : düzensiz.

sitayiş zıt anlamlısı : yergi.

sivri zıt anlamlısı : küt.

siyah zıt anlamlısı : beyaz.

soğuk zıt anlamlısı :sevimli.

soğuk zıt anlamı : sıcak.

soğukkanlı zıt anlamlısı : telaşlı, panik

soğumak zıt anlamlısı : ısınmak.

sokmak zıt anlamlısı : çıkarmak.

sokulgan zıt anlamlısı : çekingen, soğuk.

sokulmak zıt anlamlısı : uzaklaşmak.

sol zıt anlamlısı : sağ.

solgun zıt anlamlısı : renkli, canlı.

solmak zıt anlamlısı : canlanmak, dirilmek.

somurtkan zıt anlamlısı : güleç, sevimli, güler yüzlü.

somurtmak zıt anlamlısı : gülmek, sırıtmak.

somut zıt anlamlısı : soyut.

son zıt anlamlısı : ilk, önce, başlangıç.

sonra zıt anlamlısı : önce, ilkin.

sonuçlandırmak zıt anlamlısı : başlamak.

sormak zıt anlamlısı : cevaplamak, yanıtlamak.

soru zıt anlamlısı : cevap, yanıt.

sorumlu zıt anlamlısı : mesuliyetsiz.

sorumsuz zıt anlamlısı : mesul, sorumlu.

soylu zıt anlamlısı : soysuz, cibiliyetsiz.

soymak zıt anlamlısı : giydirmek.

soysuz zıt anlamlısı : asil.

soytarı zıt anlamlısı : ciddi, doğru.

soyunmak zıt anlamlısı : giyinmek.

soyut zıt anlamlısı : somut.

sökmek zıt anlamlısı : dikmek.

sökük zıt anlamlısı : dikik.

sözel zıt anlamlısı :  sayısal

sözlü zıt anlamlısı :  yazılı

sönmek zıt anlamlısı : yanmak, ilerlemek, parlamak.

sönük zıt anlamlısı : gösterişli, parlak.

sönük zıt anlamı : yanık.

sövgü zıt anlamlısı : övgü.

söyleme zıt anlamlısı : susma, gizleme, saklama.

söyletmek zıt anlamlısı : susturmak.

sözde zıt anlamlısı : gerçek.

sual zıt anlamlısı : cevap.

suçlamak zıt anlamlısı : aklamak.

suçsuz zıt anlamlısı : kabahatli, suçlu

sudan zıt anlamlısı : önemli.

sulh zıt anlamlısı : savaş, harp.

sulu zıt anlamlısı : koyu, katı

sulu zıt anlamı : ciddi.

sunî zıt anlamlısı : doğal.

suratsız zıt anlamlısı : güleç.

suret zıt anlamlısı : asıl.

susuz zıt anlamlısı : sulak.

sükûnet zıt anlamlısı : 1. gürültü. 2. canlılık.

sükut zıt anlamlısı : konuşma,

sükûti zıt anlamlısı : konuşkan,

süratlenmek zıt anlamlısı : yavaşlamak,

sürdürmek zıt anlamlısı : bırakmak, durdurmak,

sürekli zıt anlamlısı : kesik, aralıklı

süreli zıt anlamlısı : belirsiz, süresiz

sütbeyaz zıt anlamlısı : çok siyah, kapkara,

sütliman zıt anlamlısı : gürültülü, olaylı.

sütliman zıt anlamı : hareketli.

süvari zıt anlamlısı : yaya.

süzgün zıt anlamlısı : canlı.

süzülmek zıt anlamlısı : canlanmak, şişmanlamak.

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler, kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler