A Harfi İle Başlayan Zıt Anlamı Kelimeler

A Harfi İle Başlayan Zıt Anlamı Kelimeler

a harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, a harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, A İle Başlayan Zıt Anlamı Kelimeler

abartmak zıt anlamı: küçültmek

abes zıt anlamlısı: anlamlı, mantıklı

acar zıt anlamlısı: güçsüz, beceriksiz

acayip zıt anlamlısı:  normal, doğal

acele zıt anlamlısı:  yavaş, ağır

acemi zıt anlamlısı:  usta, yetenekli

acı zıt anlamlısı:  sevinç, neşe

acıklı zıt anlamlısı:  neşeli, sevinçli

acımasız zıt anlamlısı:  merhametli

acı zıt anlamı:  tatlı

aç zıt anlamlısı:  tok

açık zıt anlamlısı:  koyu

açıkça zıt anlamlısı:  gizlice

açık zıt anlamı:  kapalı

açıkgöz zıt anlamlısı:  saf, aptal

açılış zıt anlamlısı:  kapanış

afacan zıt anlamlısı:  uslu

affetmek zıt anlamlısı:  cezalandırmak

afiyet zıt anlamlısı:  hastalık

adi zıt anlamlısı:  kaliteli

adil zıt anlamlısı:  adaletsiz

ağaçlık zıt anlamlısı:  çorak

ağır zıt anlamlısı:  hafif

ahenk zıt anlamlısı:  uyumsuzluk

aheste zıt anlamlısı:  çabuk, hızlı

ahir zıt anlamlısı:  evvel

ağlamak zıt anlamlısı:  gülmek

ahbap zıt anlamlısı:  düşman

ahlaksız zıt anlamlısı: iffetli

akıl dışı zıt anlamlısı:  akılcı

akıllı zıt anlamı:  aptal

ahmak zıt anlamlısı:  zeki, kurnaz

ak zıt anlamlısı:  kara

akıbet zıt anlamlısı:  evveliyat

akıllı zıt anlamlısı:  deli

aktif zıt anlamlısı:  pasif

akşam zıt anlamlısı:  sabah

alacaklı zıt anlamlısı:  borçlu

alakasız zıt anlamlısı:  ilgili

aksi zıt anlamlısı: uysal

alafranga zıt anlamlısı:  alaturka

albeni zıt anlamlısı:  iticilik

aldanmak zıt anlamlısı:  aldatmak

alelade zıt anlamlısı:  fevkalade

alçak zıt anlamlısı:  yüksek

alçak gönüllü zıt anlamlısı:  kibirli

alenen zıt anlamlısı:  gizlice

aleni zıt anlamlısı:  gizli

alıcı zıt anlamlısı:  verici

alık zıt anlamlısı: açıkgöz, kurnaz

alış zıt anlamlısı: veriş

aleyh zıt anlamlısı:  leh

alıcı zıt anlamı:  satıcı

alicenap zıt anlamlısı: gaddar

almak zıt anlamlısı:  vermek

alt zıt anlamlısı:  üst

alim zıt anlamlısı: bilgisiz, cahil

allak bullak zıt anlamlısı:  düzenli

amade zıt anlamlısı:  hazırlıksız

amatör zıt anlamlısı:  profesyonel

anaerkil zıt anlamlısı:  ataerkil

analiz zıt anlamlısı: sentez

amir zıt anlamlısı:  memur, ast

anlamdaş zıt anlamlısı:  zıt anlamlı

anormal zıt anlamlısı:  normal

aptal zıt anlamlısı:  zeki

ara bulucu zıt anlamlısı:  ara bozucu

antik zıt anlamlısı:  yeni

antipati zıt anlamlısı:  sempati

ara sıra zıt anlamlısı:  sık sık

arı zıt anlamlısı:  kirli

arınmak zıt anlamlısı:  kirlenmek

aralıklı zıt anlamlısı:  sık

ardıl zıt anlamlısı:  öncül

arızalı zıt anlamlısı:  sağlam

arif zıt anlamlısı:  bilgisiz

arka zıt anlamlısı:  ön

art zıt anlamlısı: ön

artçı zıt anlamlısı:  öncü

arkaüstü zıt anlamlısı: yüzüstü

arsız zıt anlamlısı: utangaç

artı zıt anlamlısı: eksi

asayiş zıt anlamlısı:  düzensizlik

asil zıt anlamlısı:  soysuz

asla zıt anlamlısı: daima

asgari zıt anlamlısı:  azami

asıl zıt anlamlısı: taklit, sahte

asılsız zıt anlamlısı: gerçek

ast zıt anlamlısı: üst

aşağı zıt anlamlısı: yukarı

aşağılamak zıt anlamlısı: yüceltmek

aşağılık zıt anlamlısı:  değerli

aşırı zıt anlamlısı: ölçülü

atılgan zıt anlamlısı: çekingen

ati zıt anlamlısı: mazi, geçmiş

aşikâr zıt anlamlısı: gizli

aşina zıt anlamlısı:  yabancı

ataerkil zıt anlamlısı:  anaerkil

atik zıt anlamlısı: hantal, tembel

avantaj zıt anlamlısı: dezavantaj

ayık zıt anlamlısı:  sarhoş

ayrışmak zıt anlamlısı:  katışmak

aydınlık zıt anlamlısı:  karanlık

ayırmak zıt anlamlısı:  birleştirmek

aymaz zıt anlamlısı:  uyanık

aynı zıt anlamlısı:  ayrı

aynı zıt anlamı:  farklı

ayrı zıt anlamlısı: yakın, birlikte

ayrılık zıt anlamlısı:  birliktelik

az zıt anlamlısı:  çok

azalmak zıt anlamlısı:  çoğalmak

azınlık zıt anlamlısı:  çoğunluk

azmak zıt anlamlısı:  uslanmak

azletmek zıt anlamlısı:  işe almak

azamet zıt anlamlısı:  küçüklük

azami zıt anlamlısı:  asgari

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler a harfi, a ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mıknatıs

almanca alfabesi

Tüyap Çiçekçi 

seo 

içerik

web site 

iktisat