D Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

D Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

d harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, d harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, D ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

dahil zıt anlamlısı :  hariç

dahili zıt anlamlısı :   harici

daim zıt anlamlısı :  fani, bazen

dağılmak zıt anlamlısı :  toplanmak, toparlamak

dar zıt anlamlısı :  geniş

dargın zıt anlamlısı :  barışık

darılmak zıt anlamlısı :   barışmak

darmadağın zıt anlamlısı :  derli toplu

dağınık zıt anlamlısı :  toplu, düzenli

daima zıt anlamlısı :  zaman zaman

daimi zıt anlamlısı :   geçici

dalaşmak zıt anlamlısı :   iyi geçinmek

değişken zıt anlamlısı :   durağan

dejenere zıt anlamlısı :   soylu

dekolte zıt anlamlısı :  kapalı

deli zıt anlamlısı :  akıll

dalgalı zıt anlamlısı :   durgun, sakin

damgalı zıt anlamlısı :   temize çıkmış

davacı zıt anlamlısı :  davalı

dayanıklı zıt anlamlısı :   çürük

değerli zıt anlamlısı :   kıymetsiz, adi

derlemek zıt anlamlısı :   dağıtmak

dert zıt anlamlısı :  derman

despot zıt anlamlısı :   demokrat

devrim zıt anlamlısı :   evrim

değersiz zıt anlamlısı :  kıymetli, erdemli

değişik zıt anlamlısı :   alışılmış

deliksiz zıt anlamlısı :  aralıklı

delirmek zıt anlamlısı :  akıllanmak

deniz zıt anlamlısı :   kara

dik zıt anlamlısı :   eğik

dikey zıt anlamlısı :   yatay

dikit zıt anlamlısı :   sarkıt

dikkafalı zıt anlamlısı :  geçimli

dikkatli zıt anlamlısı :   dalgın

dilaver zıt anlamlısı :  korkak

dilbaz zıt anlamlısı :   suskun, sessiz

densiz zıt anlamlısı :   terbiyeli, saygılı

derin zıt anlamlısı :   sığ

dezavantaj zıt anlamlısı :  avantaj

dingin zıt anlamlısı :   hareketli

dinibütün zıt anlamlısı :  dinsiz, ateist

dinsiz zıt anlamlısı :  dindar, dinibütün

dış zıt anlamlısı :   iç

dışarı zıt anlamlısı :   içeri

dilber zıt anlamlısı :  çirkin

dinamik zıt anlamlısı :   hareketsiz, durağan

dişli zıt anlamlısı :   güçsüz

doğal zıt anlamlısı :   yapay

doğmak zıt anlamlısı :  ölmek

doğmak zıt anlamı :   batmak

doğru zıt anlamlısı :   yanlış

doğru zıt anlamı :   eğri

doğrulamak zıt anlamlısı :   yalanlamak

doğu zıt anlamlısı :   batı, garp

doğum zıt anlamlısı :  ölüm

dinç zıt anlamlısı :   bitkin, bezmiş

dip zıt anlamlısı :   baş, en üst

direnmek zıt anlamlısı :   boyun eğmek

dönek zıt anlamlısı :   kararlı, güvenilir

dönüş zıt anlamlısı :   gidiş

dövmek zıt anlamlısı :   sevmek

dövüş zıt anlamlısı :  barış

dua zıt anlamlısı :   beddua

dul zıt anlamlısı :   evli

dur zıt anlamlısı :   git

durağan zıt anlamlısı :  dinamik. hareketli

durgun zıt anlamlısı :   hareketli, dalgalı

diri zıt anlamlısı :  ölü

diri zıt anlamlısı :   solmuş

disiplin zıt anlamlısı :   düzensizlik

dişi zıt anlamlısı :   erkek

doğurgan zıt anlamlısı :   kısır

dolaylı zıt anlamlısı :  doğrudan, aracısız

dünya zıt anlamlısı :   ahiret

dünyevi zıt anlamlısı :  uhrevi

dürüst zıt anlamlısı :   sahtekar, düzenbaz

düş zıt anlamlısı :   gerçek

düşman zıt anlamlısı :   dost

düz zıt anlamlısı :   eğri

düzenbaz zıt anlamlısı :   doğru, dürüst

düzmece zıt anlamlısı :  gerçek

dolu zıt anlamlısı :   boş

donuk zıt anlamlısı :   parlak, canlı

doruk zıt anlamlısı :  dip

dost zıt anlamlısı :   düşman

doymak zıt anlamlısı :   acıkmak

duru zıt anlamlısı :   bulanık

duygulu zıt anlamlısı :  hissiz, gamsız

duygusuz zıt anlamlısı :   içli, hassas

düğüm zıt anlamlısı :   çözüm

düşmek zıt anlamlısı :   kalkmak

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler d harfi, d ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir