Ülkemizde nüfus neden her yere eşit dağılmamış olabilir?

Ülkemizde nüfus neden her yere eşit dağılmamış olabilir?

Ülkemizde nüfus neden her yere eşit dağılmamış olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Ülkemizde nüfus neden her yere eşit dağılmamıştır?, Türkiyede nüfus neden her yere eşit dağılmamıştır?

Cevap:

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler bölgelerimize ve şehirlerimize göre farklı özellikleri taşımaktadır. Bu sebeple nüfusumuz her yerde eşit değildir. İklim, yer şekilleri, toprak özellikleri, sanayi, tarım, ticaret, turizm, yer altı kaynakları, ulaşım vb. şartlar her yerde farklı şekilde ve oranda geliştiği için nüfus dağılışı da farklı olmaktadır. şartların elverişli olduğu yerlerde nüfus fazla şartların daha zor olduğu yerlerde nüfus daha azdır.

Paylaşmak güzeldir.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir