Nüfus Artışı Nedir?

Nüfus Artışı Nedir?

Nüfus Artışı hakkında bilgi, nüfus artışı nedir nedenlerini yazınız, nüfus artışının sonuçları, Nüfus Artışı Ne demektir?, Nüfus Artışı ile ilgili bir araştırma, Nüfus Artışı Nedir ödev

Nüfus Artışı : Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içinde meydana gelen insan sayısındaki çoğalmaya nüfus artışı denir. Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir.

Doğal Nüfus Artışı Nedir?

Doğal Nüfus Artışı : Bir yerdeki nüfus artışı; doğumlara, ölümlere, göçlere, sağlık ve beslenme olanaklarının artmasına bağlıdır. Bir yerde doğum oranı ölüm oranından fazla ise orada nüfus artışı var demektir. Nüfusun bu şekilde çoğalmasına doğal nüfus artışı denir.

 • Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.
 • Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler.
 • Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise ülkenin gelişimi artar.
 • Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da olabilmektedir.

Nüfus Artışının Nedenleri

 • Ekonomik nedenler
 • Siyasi nedenler
 • Doğal afetler
 • Dini ve sosyal nedenler
 • Sağlık nedenleri
 • Nüfus(Aile) Planlaması

Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları

 • Üretim artar.
 • Vergi gelirleri artar.
 • Mal ve hizmetlere talep artar.
 • Yeni endüstri dalları doğar.
 • İşçi ücretleri ucuzlar. (İş gücü ucuzlar)
 • İhracatta rekabet kolaylaşır.

Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları

 • İşsizlik artar.
 • Kalkınma hızı düşer.
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • Tasarruflar azalır.
 • Tüketim artar.
 • İhracat azalır.
 • İç ve dış göçler artar.
 • İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılaması zorlaşır.
 • Gecekondulaşma artar.
 • Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar
 • Çevre kirlenmesi artar.
 • Belediye hizmetleri zorlaşır.
 • Doğal kaynakların azalır
 • Sağlık, eğitim, elektrik, su ve ulaşım hizmetleri aksar.

Uyarı: Türkiye’de nüfusun ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge; Marmara Bölgesi, en az olduğu bölge; Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler