1927-1990 Yılları Arasında Ülkemizdeki Yapılan Nüfus Sayımı Sonuçları

1927-1990 Yılları Arasında Ülkemizdeki Yapılan Nüfus Sayımı Sonuçları

1927-1990 yılları arasında ülkemizdeki yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre:

ü  Nüfusumuz sürekli artmaktadır.

ü  Hatay’ın anavatana katılması ile 1939’dan sonra nüfusumuz artmıştır.

ü  1939 yılında II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile nüfus artış hızı azalmıştır. Çünkü genç nüfus askere alınmıştır. 1940-1945 arası nüfus artış hızımız çok düşmüştür.

ü  1945 yılından sonra savaşın bitmesi üzerine nüfus artış hızı artmıştır.

ü  1960’lardan sonra Avrupa’ya olan işçi göçleri nüfus artış hızımızı azaltmıştır.

ü  Balkanlarda yaşayan Türk vatandaşlarımızın 1990’larda Türkiye’ye göçleri nüfusumuzu arttırmıştır.

ü  Ayrıca sağlık koşullarının düzelmesi, salgın hastalıkların önlenmesi nüfus artış hızını arttırmıştır.

Nüfusumuzun sayım yıllarına göre artış grafiği

1927 – 2000 yılları arasında ülkemiz nüfusundaki değişiklik:

•     Nüfusumuz hızlı bir şekilde artmaktadır.

•     Erkek nüfus kadın nüfustan daha fazladır.

•     Nüfusun eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.

•     Ortalama yaşam süresi giderek artmaktadır.

•     Kentsel nüfus giderek artmaktadır.

•     İç ve dış göçler giderek yoğunlaşmaktadır.

•     1927 – 2000 yılları arasında nüfusumuz yaklaşık 5 kat artarak 13,6 milyondan 67,8 milyona ulaşmıştır.

nufüs sayımı grafiği

Nüfus artış hızımızın zaman içindeki değişim grafiği

1935 – 2000 yılları arasında ülkemiz nüfus artış hızındaki değişiklik:

•     En düşük nüfus artışı 1945 yılında olmuştur. (II. Dünya Savaşı tehlikesi ne­deniyle erkek nüfusun askere alınması.)

•     Nüfus artış hızı en fazla 1955 – 1960 yılları arasında olmuştur.

•     Nüfus artış hızı %0 (binde) 10’un altına düşmemiş ve %0 29’u geçmemiştir.

•     1985 yılından sonra nüfus artış hızımız azalmaktadır.

Uyarı: Nüfus artış hızının düşmesiyle nüfus miktarımız azalmaz.

1934-2000 yılı nüfus artışı grafiği

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir