Türk Müziğinde Kullanılan Vurmalı Çalgılar

Davul: Türklerin en eski çalgılarından biridir. Avrupa’ya Osmanlılar  ile gittiği bilinmektedir. İplerle iki yüzüne deri gerilmiş, silindir şeklinde geniş bir tahta kasnaktan meydana gelir. Sağ elde tokmak sol elde ise ince bir değnek ile çalınır.

Kös: İki büyük bakır kabın ağzına deve derisi gerilerek yapılan bu çalgı, Hun’ lara kadar uzanan ve mehter müziğinde kullanılan en büyük çalgıdır. Küçükleri at, büyükleri develer üstünde taşınmıştır.

Kudüm: Farklı büyüklükteki iki bakır kasenin ağzına deri gerilerek yapılır. “Zahme” adı verilen iki çubukla çalınan bu çalgı dini müzikte de kullanılır. Halk müziğinde kullanılan türüne “çifte Nağra” denir.

Daire (Bendir): Büyükçe ve dar enli bir kasnağın kenarına bir sıra zil takılarak bir yüzüne deri gerilmek suretiyle yapılmıştır.

Def: Daireden ufak ve daha enli bir kasnağın kenarına iki veya üç sıra zil takılarak bir yüzüne deri gerilmek suretiyle yapılmış bir çalgımızdır.

Darbuka: Değişik büyüklüklerde sürahi biçimindeki toprak veya madeni bir kabın genişçe olan ağız kısmına deri gerilerek yapılmış bir çalgıdır. “Dümbelek” veya “dümbek” diye adları da anılır.

Zil: Mehter etkisiyle batı orkestralarına girmiş, birbirine çarpılmak suretiyle çalındığı gibi, orkestralarda davul tokmağı veya trampet değneği gibi araçlar kullanılarak da çalınır.

Bunların yanında Maşa, Zilli Maşa, Kaşık ve Çalpara gibi vurmalı çalgılarda kullanılmaktadır.

vurmalı çalgılar, telli çalgılar, tuşlu çalgılar

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir