S Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

S Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

Bu sayfada S Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri, S İle Başlayan Bayan İsimleri, S Harfi İle Başlayan kız bebek İsimleri, Seyle Başlayan Bayan İsimleri, S Harfiyle Başlayan Bayan İsimleri, Seyle Başlayan kız İsimleri, s harfi ile başlayan modern bayan isimleri, S Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri bulunmaktadır.

Saadet isminin anlamı:  Mutluluk, bahtiyarlık.
Saba isminin anlamı:  1.Yazın kuzey doğudan esen hafif ve tatlı yel, tan yeli. 2. Türk müziğinde bir makam adı.
Sabagül isminin anlamı:  Şirin güzel.
Sabahat isminin anlamı:  Sebahat isminin anlamı:  Güzellik, yüz güzelliği.
Sabahnur isminin anlamı:  Sabah ışığı, sabah aydınlığı
Sabanaz isminin anlamı:  Sevimli, nazlı.
Sabanur isminin anlamı:  Işık saçan.
Sabır isminin anlamı: 1. Acı, hasret, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi. 2. Gerçekleşecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme.
Sabiha isminin anlamı:  1.Güzel, şirin, zarif. 2. Yüzen, yüzücü.
Sabire isminin anlamı:  1.Sabreden, dayanan. 2., Bir kötülüğe karşı kızmadan dişini sıkarak bekleyen.
Sabite isminin anlamı:  Durağan yıldız.
Sabiye isminin anlamı:  Ergin olmamış kız çocuğu.
Sabrınisa isminin anlamı:  Sabırlı kadınlar.
Sabriye isminin anlamı:  Sabırla ilgili, sabırlı, dayanıklı.
Sacide isminin anlamı:  Secde eden, yere yüz süren.
Sada isminin anlamı:  1.Ses. 2. Yankı.
Sadakat isminin anlamı:  İçten bağlılık, sağlam güçlü dostluk, doğruluk.
Sadaret isminin anlamı:  Başta bulunma, öne geçme, liderlik.
Sadberk isminin anlamı:  Bir gül türü.
Sade isminin anlamı:  1.Süsü, gösterişi olmayan; yalın gösterişsiz. 2. Anlaşılır olan, düz, basit karışık olmayan. 3. Doğru, temiz, güvenilir insan.
Sadecan isminin anlamı:  Kendi halinde içten, iyi ve temiz dost.
Sadegül isminin anlamı:  Temizliği, dürüstlüğü ve güzelliğiyle bilinen.

Sadegül adının manası:  Temizliği, dürüstlüğü ve güzelliğiyle bilinen.
Sadet isminin anlamı:  1.Yakınlık. 2. Niyet, fikir, 3. Asıl konu üzerinde konuşulacak şey, konuya dönmek.
Sadıka isminin anlamı:  1.Sadıklar, bağlı olanlar. 2. Doğru insanlar.
Sadice isminin anlamı:  Mutlulukla ilgili.
Sadik isminin anlamı:  1.Sadık, gerçek dost. 2. Doğru sözlü.
Sadiye isminin anlamı:  Mutlulukla, uğurla ilgili.
Sadme isminin anlamı:  1.Çarpma, vurma, 2. Sarsıntı. 3. Hiç beklenmedik bir anda başa gelen bela
Sadriye isminin anlamı:  Göğüsle ilgili, göğüse ait.
Safder isminin anlamı:  Düşman saflarını yarıp bozan.
Safderun isminin anlamı:  İçi temiz ve saf olan.
Safdil isminin anlamı:  İçi temiz, kötülük nedir bilmeyen.
Safican isminin anlamı:  Temiz, içten dost.
Safigül isminin anlamı:  Güzel ve temiz insan.
Safinaz isminin anlamı:  Çok nazlı, çok naz eden.

Safinaz isminin manası:  Çok nazlı, çok naz eden.
Safinur isminin anlamı:  Çok aydınlık, temiz kimse.
Safir isminin anlamı:  Mavi renkli değerli bir süs taşı türü, gök yakut.
Safiye isminin anlamı:  Katıksız, duru.

Safiye adının manası:  Katıksız, duru.
Safiyet isminin anlamı:  Saflık, temizlik, dürüstlük.
Sahabet isminin anlamı:  Sahip çıkma, benimseme. 2. Koruma arka çıkma.
Sahavet isminin anlamı:  El açıklığı cömertlik.
Sahibe isminin anlamı:  1. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, istediği ve dilediği biçimde kullanan. 2. Herhangi bir niteliği olan kimse. 3. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. 4. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.
Sahil isminin anlamı:  1.Deniz, nehir, göl kıyısı. 2. Kıyı, yaka, yalı.
Sahire isminin anlamı:  Büyücü kadın.
Sahra isminin anlamı:  1.Kır. 2. Çöl.
Saide isminin anlamı:  1.Kutlu, uğurlu. 2. Tanrı’nın beğendiği, cennetlik olmuş. 3. Yükseğe çıkan, yükselen. 4. Ses çıkartan, sesli, gürültülü.
Saika isminin anlamı:  1.Yıldırım. 2. Sebep.
Saime isminin anlamı:  Oruç tutan, oruçlu, niyetli.
Sakıye isminin anlamı:  İçki dağıtan kadın.
Sakibe isminin anlamı:  Su veren, su dağıtan.
Sakine isminin anlamı:  1.Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan. 2. Sessiz. 3. Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık gösteremeyen. 4. Bir yerde oturan kimse.
Saliha isminin anlamı:  1.Yararlı, iyi elverişli. 2. Yetkili. 3. Dinin buyruklarına uyan.
Salime isminin anlamı:  1.Sağlıklı, sağlam, esen. 2. Eksiksiz. 3. Korkusuz, kendinden emin.
Salise isminin anlamı:  Sivil rütbelerden üçüncü derecedeki. Saniyeden daha küçük zaman birimi, altmışta biri.
Saliye isminin anlamı:  Yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla Muharrem ayında yazılıp sunulan kaside.
Salkım isminin anlamı:  1.Üzüm gibi, birçoğu sap üzerinde bir arada bulunan yemiş. 2. Salkım durumunda mor çiçekler açan ve çoğu asma gibi çardağa sarılan ağaç türü ve çiçeği.
Samahat isminin anlamı:  “Semahat”
Samia isminin anlamı:  İşitme yetisi.
Samiha isminin anlamı:  Cömert, eli açık.
Samime isminin anlamı:  Bir şeyin içi, özü, merkezi, temeli, kökü.
Samine isminin anlamı:  Sekizinci.
Samire isminin anlamı:  Meyve veren, meyveli.
Samiye isminin anlamı:  Duyan, işiten. Yüce, ulu, yüksek dinleyici.
Samru isminin anlamı:  Yüksek yer, tepe, üst.
Samur isminin anlamı:  Değerli kürkü olan bir hayvan türü.
Sanavber isminin anlamı:  1.Çamfıstığı ağacı, 2. Sevgilinin boyu posu.
Sanem isminin anlamı:  1.Çok güzel kadın. 2. Put.
Sania isminin anlamı:  İş, meşgale.
Saniha isminin anlamı:  Düşünmeden, kendiliğinden, doğan düşünce, fikir.
Saniye isminin anlamı:  1. Sivil rütbelerden ikincisi. 2. Dakikanın altmışta biri. 3. Fizik ve mekanikte zaman birimi.
Saray isminin anlamı:  Hükümdarların, sultanların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.
Sarfiye isminin anlamı:  Giderle yapılan, masrafla ilgili.
Sarıgül isminin anlamı:  Sarışın, gül sarısı renkte.
Sarmaşık isminin anlamı:  Koyu yeşil renkte, değişik biçimde yaprakları olan, sap ve dallarından çıkan küçük ek köklerle dik, düz yerlere yapışarak tırmanan, bir bitki türü .
Satı isminin anlamı:  1.Yaşamı uzun sürmesi için doğumundan önce erenlere adanan çocuk. 2. Satmak işi, satış.
Satıgül isminin anlamı:  Satılan gül.
Satir isminin anlamı:  Örten, kapatan.
Savlet isminin anlamı:  Hücum etme, saldırma.
Saye isminin anlamı: 1. Gölge. 2. Koruma, yardım, sahip çıkma.
Sayede isminin anlamı:  Bu yoldan, böylelikle.
Sayfiye isminin anlamı:  Yazlık, yazlık ev.
Saygül isminin anlamı:  Hem saygın hem gül gibi güzel.
Sayide isminin anlamı:  Ezilmiş, yıpranmış, eskimiş.
Saynur isminin anlamı:  Saygınlığıyla ışık saçan.
Seba isminin anlamı:  Yedi.
Sebahat isminin anlamı:  “Sabahat”
Sebahet isminin anlamı:  Suda yüzme.
Sebiha isminin anlamı:  Gecelik, gece yatarken giyilen giysi.
Sebile isminin anlamı:  Allah yolunda olan.
Sebir isminin anlamı:  Sabır, tahammül.
Sebla isminin anlamı:  Uzun kirpikli göz.
Sebu isminin anlamı:  1.Testi. 2. Şarap kabı.
Seçil isminin anlamı:  Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen.
Seçilay isminin anlamı:  Güzelliğiyle üstünlük sağlayan.
Seçilcan isminin anlamı:  Üstün dost
Seçilgül isminin anlamı:  Güzelliğiyle üstünlük sağlayan.
Seçilnaz isminin anlamı:  Naz yapmasıyla kendine üstünlük sağlayan.
Seçilnur isminin anlamı:  çevresindekileri ferahlatmakla beğeni kazanan.
Seçilsay isminin anlamı:  Saygınlığıyla beğeni toplayan.
Seçilsoy isminin anlamı:  Üstün nitelikli bir soydan gelen.
Seçilsu isminin anlamı:  Temizliği ve saflığıyla herkesin beğenisini kazanan.

Seçilsu isminin manası:  Temizliği ve saflığıyla herkesin beğenisini kazanan.

Seçilşan isminin anlamı:  Üstünlüğüyle şan şöhret sahibi olan.
Seçiltan isminin anlamı:  Tan vakti gibi güzelliğiyle beğeni kazanan.
Seçilyar isminin anlamı:  Beğenilen, üstün tutulan sevgili
Seçki isminin anlamı:  1.Beğenilmiş, seçilmiş. 2. Şairlerin, yazarların bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste.
Seda isminin anlamı:  Ses, yankı.
Sedacan isminin anlamı:  Can dost.
Sedacık isminin anlamı:  Sevimli sesler çıkartan.
Sedagül isminin anlamı:  Kıpır kıpır güzel
Sedanaz isminin anlamı:  Nazlı güzel.
Sedanur isminin anlamı:  Sesiyle ışık saçan.
Sedasu isminin anlamı:  Çağlayarak akan su gibi.
Sedef isminin anlamı:  1.Deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan parlak gökkuşağı renklerinde veya beyaz değerli taş.
Seden isminin anlamı:  1.Uyanık, gözü açık. 2. Kabe’nin hizmetkarı.
Segah isminin anlamı:  Doğu müziğinin makamlarından.
Seher isminin anlamı:  Sabahın gün doğmadan önceki hali, tan ağartısı.
Sehercan isminin anlamı:  Güzel dost.
Sehergül isminin anlamı:  Tan vakti açan gül.
Sehergün isminin anlamı:  Günün ilk ışıkları.
Sehernaz isminin anlamı:  İlk göz ağrısı.
Sehernur isminin anlamı:  Işık saçan.
Sehersoy isminin anlamı:  Güzel bir soydan gelen.
Sehertan isminin anlamı:  Tan ağartısı.
Sehhar isminin anlamı:  Büyücü. 2. Büyüleyici, büyülü gibi.
Sehker isminin anlamı:  Duygu, his.
Sekine isminin anlamı:  1.Gönül rahatlığı, kafa dinçliği, inanç. 2. Rahatlık, dinlenme. 3. Ağırbaşlılık. 4. güvenme.
Selay isminin anlamı:  Ayın suya yansıyan parlak ışığı.
Selbin isminin anlamı:  Bir suyla yıkanmış temiz, berrak.
Selcan isminin anlamı:  Coşkulu, hareketli, taşkın hareketli.
Selda isminin anlamı:  Bir söğüt türü.
Seldacan isminin anlamı:  Yürekten dost.
Seldagül isminin anlamı:  Gül kadar güzel.
Selen isminin anlamı:  Ses, haber, bilgi.
Seliha isminin anlamı:  Bozulmuş, soyulmuş şey.
Selika isminin anlamı:  Güzel konuşma ve yazma yeteneği.
Selime isminin anlamı:  1.Sağlam, kusursuz. 2. Doğru, temiz. 3. Kolayca iyileşen.
Selin isminin anlamı:  Yağış sebebiyle oluşan ufak sel.
Selma isminin anlamı:  Barış içinde, huzur, erinç.
Selmin isminin anlamı:  Barışçıl, barış ve sevgi dolu.
Selnur isminin anlamı:  Yüreğindeki ışığı büyük bir coşkuyla saçan.
Selva isminin anlamı:  Amerika’da Amazon, Afrika’da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad.
Selvi isminin anlamı:  Akdeniz bölgesinde yetişen, kışın yapraklarım dökmeyen ince uzun bir ağaç türü.
Sema isminin anlamı:  1.Gök, gökyüzü. 2. İşitme, duyma. 3. Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.
Semacan isminin anlamı:  Gökyüzü gibi temiz ve sessiz dost.
Semagül isminin anlamı:  1.Gökyüzü gibi yüksek. 2. Bir gül gibi güzelliğe sahip olan.
Semahan isminin anlamı:  Sema yapan. 2. Gökyüzü hükümdarı.
Semahat isminin anlamı:  1.Cömertlik, el açıklığı. 2. İyilikseverlik.
Semanur isminin anlamı:  Gökyüzünün aydınlığı.
Semen isminin anlamı:  1.Yasemin çiçeği. 2. Semizlik.
Semiha isminin anlamı:  Cömertlik, eli açık.
Semin isminin anlamı:  , Semine isminin anlamı:  Değerli, pahalı. 2. Semizlik.
Semiramis isminin anlamı:  Yunan efsanesinde doğulu kraliçe.
Semire isminin anlamı:  Meyveli, meyve veren.
Semiye isminin anlamı:  Adaş, adları aynı olan.
Sempatik isminin anlamı:  1.Cana yakın sıcak kanlı, sevimli. 2. Çok hoş, hoşa giden.
Semra isminin anlamı:  Esmer kadın.
Senal isminin anlamı:  Allı güzel.
Senar isminin anlamı:  1.Yar. 2. Aşık, seven insan.
Senay isminin anlamı:  Ay gibi güzelsin.
Senem isminin anlamı:  Put, anıt,
Sengül isminin anlamı:  Gül kadar güzel olan.
Seniha isminin anlamı:  Süs, bezek.
Seniye isminin anlamı:  Yüksek, yüce.
Sennur isminin anlamı:  Nur gibi güzel ve ışık saçan, aydınlık.
Sera isminin anlamı:  1.Toprak. 2. Yeryüzü, dünya. 3. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer.
Seran isminin anlamı:  ışıklı, parlak.
Serap isminin anlamı:  Özellikle çöllerde sıcağın etkisiyle su gibi görünen aldatıcı görüntü, yalgın. 2. Öbür dünya, ahiret.
Seray isminin anlamı:  Ay gibi güzel.
Serazat isminin anlamı:  1.Serbest, hür, başıboş. 2. Rahat, derdi olmayan, huzurlu.
Serdil isminin anlamı:  Kalp, yürek.
Sereda isminin anlamı:  Naz yapmakta önde giden.
Serefraz isminin anlamı:  Başını yükselten, yükselen, benzerlerinden üstün durumda olan.
Serela isminin anlamı:  Göz güzelliğinde üstüne olmayan.
Seren isminin anlamı:  Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder.
Serenay isminin anlamı:  Uzun boylu güzel
Serencan isminin anlamı:  İnce, zarif dost.
Serendaz isminin anlamı:  Çekinmeyen, korkmayan, fedakar, özverili.
Serengül isminin anlamı:  Uzun boylu güzel.
Serfiraz isminin anlamı:  Başeğme, söz dinleme.
Sergül isminin anlamı:  Önde gelen gül.
Serhatı isminin anlamı:  Hatıra, anı.
Serim isminin anlamı:  Hoş görülü, sabırlı.
Serma isminin anlamı:  Kış soğuğu
Sermin isminin anlamı:  1.Başta gelen, güzel, kibar. 2. “Şermin ” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Sernaz isminin anlamı:  Nazlı.
Sernerm isminin anlamı:  Uysal, yumuşak başlı
Sernigün isminin anlamı:  Baş aşağı, tersine dönmüş.
Sernur isminin anlamı:  Başı ışıklı, aydınlık kişi.
Serpil isminin anlamı:  Gelişmek, büyümek.
Serpin isminin anlamı:  Yağmur.
Serpuş isminin anlamı:  Başlık, başa giyilen şey.
Serra isminin anlamı:  Genişlik, kolaylık.
Sertap isminin anlamı:  İnatçı, direngen.
Server isminin anlamı:  Egemenlik, üstünlük.
Servican isminin anlamı:  Uzun boylu arkadaş.
Servigül isminin anlamı:  Uzun boylu, zarif, gül güzelliğinde kız.
Servigüzar isminin anlamı:  Becerikli, zarif kız.
Servinaz isminin anlamı:  Uzun boylu, nazlı sevgili.
Servinisa isminin anlamı:  Zarif kadınlar.
Servinur isminin anlamı:  Işık saçan.
Servisu isminin anlamı:  Zarif ve su kadar da temiz ve berrak.
Servişan isminin anlamı:  Zarifliğiyle tanınan, zerafet sahibi.
Servitan isminin anlamı:  Zarif, uzun boylu ve bir tan vakti kadar güzel.
Serviyar isminin anlamı:  Uzun boylu, zarif sevgili.
Serza isminin anlamı:  Doğurgan.
Serzemin isminin anlamı:  Yeryüzü.
Seval isminin anlamı:  Severak al.
Sevan isminin anlamı:  Sev ve unutma.
Sevay isminin anlamı:  Ay gibi sevilen.
Sevcan isminin anlamı:  Can gibi sevilen.
Sevda isminin anlamı:  1.Güçlü, sevgi, aşk. 2. Aşırı ve güçlü istek, tutku.
Sevdacan isminin anlamı:  Tutkulu dost.
Sevdagül isminin anlamı:  Aşık olunacak kadar güzel ve zarif kişi.
Sevdakar isminin anlamı:  Sevdalı.
Sevdanaz isminin anlamı:  Nazına aşık olunan.
Sevdanur isminin anlamı:  Işık saçan.
Sevdil isminin anlamı:  Dili güzel olan.
Sevdiye isminin anlamı:  Sevilsin diye, sevilesi güzel.
Sevecen isminin anlamı:  Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkatli, müşfik.
Sevenay isminin anlamı:  Sevgisini güzellikle dışarı vuran.
Sevencan isminin anlamı:  Tutkulu dost.
Sevencik isminin anlamı:  Çok sevimli.
Sevendil isminin anlamı:  Konuşma güzelliği.
Sevengül isminin anlamı:  GÜL gibi seven, gül seven.
Sevengün isminin anlamı:  Güzel bir günde doğan.
Sevengüz isminin anlamı:  Sonbahar güzelliği.
Sevennaz isminin anlamı:  Nazlı güzel.
Sevennur isminin anlamı:  Aydınlatıcı güzel.
Seventan isminin anlamı:  Tanvakti güzelliği.
Sever isminin anlamı:  Her şeyin olumlu yanını gören. Pozitif.
Sevgen isminin anlamı:  Sevgi dolu.
Sevgi isminin anlamı:  İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.
Sevgican isminin anlamı:  Candan dost.
Sevgili isminin anlamı:  1.Sevgi ve bağlılık duyulan. 2. Sevilen, aşık olunan kimse, dost, yar.
Sevgin isminin anlamı:  Sevme duygun çok olsun.
Sevginaz isminin anlamı:  Nazlı sevgili.
Sevginur isminin anlamı:  Işık saçan sevgili.
Sevgisel isminin anlamı:  Coşkulu sevgi.
Sevgisun isminin anlamı:  Sevgisini gizlemeyen.
Sevgişan isminin anlamı:  Duyduğu sevgiyle ünlenmiş olan.
Sevgitan isminin anlamı:  Duygusal, romantik
Sevgiyar isminin anlamı:  Sevilen, sevgili.
Sevgül isminin anlamı:  Gül gibi sevilen.
Sevi isminin anlamı:  Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk.
Sevican isminin anlamı:  İçten seven.
Sevigül isminin anlamı:  Sevilen güzel.
Sevil isminin anlamı:  Sevilen birisi ol.
Sevilay isminin anlamı:  Ay gibi sevimli, sevilgen.
Sevilcan isminin anlamı:  Çok sevilen kişi.
Sevilen isminin anlamı:  Gözde olan.
Sevilnaz isminin anlamı:  Nazıyla kendini sevdiren.
Sevilnur isminin anlamı:  İnsanları aydınlatmasıyla kendini sevdiren
Sevilsu isminin anlamı:  Temizliği ve saflığıyla kendini sevdiren.
Sevilsun isminin anlamı:  Gördüğü ilgiye, sevgiye aynı şekilde karşılık veren.
Sevilşan isminin anlamı:  İçtenliği ve sevecenliğiyle tanınan, sevilen.
Sevilşen isminin anlamı:  Şen şakrak olmasıyla kendini sevdiren.
Seviltan isminin anlamı:  Tan vaktinin romantizmiyle kendini sevdiren.
Sevilyar isminin anlamı:  Güzelliğiyle kendini sevdiren.
Sevim isminin anlamı:  1.Sevmek işi, sevgi. 2. Bir kimse veya bir şeyde bulunan ve o kimse veya şeyi başkalarına sevdiren özellik.
Sevin isminin anlamı:  Sevinmekle ilgili.
Sevinaz isminin anlamı:  Sevilen nazlı.
Sevinç isminin anlamı:  İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.
Sevinur isminin anlamı:  Sevgi ışığı saçan.
Seviye isminin anlamı:  1.Birlik, beraberlik. 2. Düzlük, doğruluk.
Sevkal isminin anlamı:  Bir tek kişiyi sev ve bağlı kal.
Sevnaz isminin anlamı:  Sev ve naz et.
Sevnur isminin anlamı:  Hayranlık duyuran.
Sevra isminin anlamı:  Genişlik, kolaylık.
Sevşan isminin anlamı:  Şöhretiyle sevilen.
Sevtan isminin anlamı:  Güzelliğiyle sevilen
Sevtap isminin anlamı:  Tapılacak kadar çok sevilen.
Seylak isminin anlamı:  Kum gibi çok
Seylan isminin anlamı:  Sel, akma, akış.
Seylap isminin anlamı:  Sel, su baskını, sel suyu.
Seyran isminin anlamı:  1.Gezinme. 2. Bakıp seyretme.
Seyyal isminin anlamı:  Akıcı, akan, akışkan.
Seyyale isminin anlamı:  1.Akan şey, sıvı. 2. Akıntı.
Seyyare isminin anlamı:  Gezegen.
Seyyibe isminin anlamı:  Dul kadın
Seyyide isminin anlamı:  Saygıdeğer kadın.
Seza isminin anlamı:  Uygun, yaraşır, değer.
Sezen isminin anlamı:  Duyan, hisseden, anlayan.
Sezin isminin anlamı:  Duygulu, anlayışlı.
Sıdıka isminin anlamı:  Çok doğru, hiç yalan söylemeyen kadın.
Sıla isminin anlamı:  Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak. 2. Doğup büyüdüğü ve özlediği yer.
Sımah isminin anlamı:  1.Kulak. 2. Kulak deliği.
Sırma isminin anlamı:  1.Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. 2. Altın sarısı renginde saç.
Sibel isminin anlamı:  Buğday başağı, yağmur damlası.
Sidal isminin anlamı:  Gölgelik yer.
Sim isminin anlamı:  1.Gümüş. 2. Genellikle işlemelerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik. 3. Gümüş gibi parıldayan.
Sima isminin anlamı:  1.Yüz, çehre, beniz. 2. Kişi, kimse, insan.
Simay isminin anlamı:  Gümüştenay, parlak ay
Simber isminin anlamı:  Göğsü gümüş gibi olan.
Simce isminin anlamı:  Gümüş gibi parlak beyaz.
Simden isminin anlamı:  Gümüş gibi parıldayan.
Simge isminin anlamı:  işaret, sembol.
Simin isminin anlamı:  Gümüşten. 2. Gümüş gibi beyaz, gümüş gibi saf, parlak.
Simla isminin anlamı:  Gümüş gibi.
Simten isminin anlamı:  Teni gümüş gibi parlak, güzel.
Sincan isminin anlamı:  Kırmızı renkte çiçekleri olan, çok yıllık ıtırlı bir bitki.
Sine isminin anlamı: 1. Göğüs. 2. Gönül, yürek.
Sinem isminin anlamı:  Gönlüm, yüreğim.
Sirap isminin anlamı:  Taze, körpe, genç.
Şiren isminin anlamı:  1.Mitolojide, belden aşağısı kuş ya da balık, belden yukarısı kadın biçiminde tasvir edilen, deniz cini. 2. Tiz ve yüksek bir ses çıkaran uyan düdüğü; alarm, canavar düdüğü.
Sitare isminin anlamı:  Yıldız.
Sitem isminin anlamı:  1.İnsanın gücüne gidecek söz, davranış. 2. Haksızlık, eziyet 3. Bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek.
Sofiyane isminin anlamı:  Kendini Tanrı’ya adamış olan.
Solmaz isminin anlamı:  Her zaman taze, körpe ve genç
Sonay isminin anlamı:  Ay’ın son günleri
Solin isminin anlamı:  Çiçekli çayır.
Sonbahar isminin anlamı:  1.Güz. 2. Sonbahar mevsimi.
Soncan isminin anlamı:  1.Son çocuk olması temenni edilen. 2. En iyi arkadaş.
Soneda isminin anlamı:  Nazlı olmaması temenni edilen.
Songül isminin anlamı:  1.Son açan gül. 2. Son çocuk olsun anlamında temenni edilen.
Songün isminin anlamı:  Beklenen tarihin en son gününde doğan.
Sonnur isminin anlamı:  Son ışık.
Sonol isminin anlamı:  Sonuncu çocuk olması temenni edilen.
Sonver isminin anlamı:  Sonuncu çocuk olması temenni edilen.
Sonyar isminin anlamı:  En son gözde.
Soring isminin anlamı:  Kızıl.
Sosın isminin anlamı:  Mavi ya da sarı rengi olan çiçek.
Su isminin anlamı:  1.Hayat iksiri, sıvı. 2. Bir şeyin kenarına paralel olarak yapılan süs.
Suadiye isminin anlamı:  Yararlı, faydalı.
Suat isminin anlamı:  Mutlu, mutlulukla ilgili
Suay isminin anlamı:  Su gibi berrak, ay gibi parlak.
Sudan isminin anlamı:  Berrak, tertemiz.
Sude isminin anlamı:  Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş
Suhan isminin anlamı:  “Sühan” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Suheyla isminin anlamı:  Süheyla yıldızı.
Sulbiye isminin anlamı:  Birinin soyundan gelme, onun çocuğu olma
Sumru isminin anlamı:  Yüksek yer, tepe, üst.
Sun isminin anlamı:  Bir şeyi vermek, yollamak, göndermek, takdim etmek.
Suna isminin anlamı: 1. Boylu, poslu, filiz gibi. 2. Yaban ördeği.
Sunar isminin anlamı:  Takdim eden, saygılı.
Sungu isminin anlamı:  1.Bir büyüğe sunulan armağan. 2. Bir tanrıya veya tapınağa yapılan bağış.
Sunu isminin anlamı:  1.Sunulan şey. 2. Piyasaya mal çıkartma.
Suphiye isminin anlamı:  Sabah vakti, şafak ile ilgili.
Surperi isminin anlamı:  Peri güzeli.
Surşirin. Gönül alıcı.
Suzan isminin anlamı:  Yakan, yakıcı.
Suzen isminin anlamı:  1.İğne. 2. İğne gözü deliği.
Suzende isminin anlamı:  Yakıcı.
Suzidil isminin anlamı:  Doğu müziği makamlarından.
Suzidilara isminin anlamı:  Türk klasik müziğinin III. Selim tarafından düzenlenmiş bir makamı.
Suzinak isminin anlamı:  1.Yakan, yakıcı. 2. Dokunaklı. 3. Doğu müziğinde basit bir makam.
Suziş isminin anlamı: 1. Yanma, yakma. 2. Etki yapma, dokunma. 3. Yürek yanması, derin ve büyük acı.
Süeda isminin anlamı:  Kutlu, uğurlu insanlar
Sühandan isminin anlamı:  Söz sahibi, güzel söz söyleyen
Süheyla isminin anlamı:  Yumuşak ve iyi huylu, mütevazi kadın.
Sükun isminin anlamı:  1.Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik. 2. Huzur, rahat. 3. Dinme, yarışma.
Sükut isminin anlamı:  Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik,
Sülün isminin anlamı:  Uzun kuyruklu, eti beğenilen güzel bir kuş türü.
Sümbül isminin anlamı:  Çiçekleri kokulu çeşitli renklerde süs bitkisi.
Sümeyre isminin anlamı:  1.Meyve çağlası. 2. Yaprak kıvrımı.
Sümre isminin anlamı:  Esmerlik, kara yağızlık
Sünbüle isminin anlamı:  Başak.
Sündüs isminin anlamı:  Bir tür ipekli kumaş.
Süreyya isminin anlamı:  Ülker yıldızı, pervin
Sürmeli isminin anlamı:  Gözleri doğuştan sürmeli kız.
Süsbil isminin anlamı:  Başak.
Süsen isminin anlamı:  Yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi.
Süslü isminin anlamı:  Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş.
Süveyda isminin anlamı:  Kalpteki kara benek, gizli günah.
Süzül isminin anlamı:  1.Bakıl, sevil, beğenilen.2. Süzgün bakışlı.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com