Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Test

Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Test

Milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar test soruları, 8. sınıf milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar test 100 soru, inkılap tarihi milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar test, inkılap tarihi 8. Sınıf milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar test, 8. sınıf milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar test, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Test Pdf

S1. Millî Cemiyetler, gazeteler çıkarıp mitingler düzenleyerek işgallere karşı millî bilincin uyanmasında etkili oldular. Kuvâ-yı Millîye birliklerinin kurulmasına öncülük ettiler. Bu birliklerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldular. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak için çalışan bu cemiyetler Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilerek bütün yurt için çalışmaya başladılar.
Verilen metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşmak mümkün olamaz?
A) Millî Cemiyetler basın araçlarını kullanmışlardır.
B) Millî Cemiyetler milli bilincin oluşması için çalışmalar yapmışlardır.
C) Cemiyetler Sivas Kongresine kadar bölgesel nitelikli çalışmalar yapmışlardır.
D) Millî Cemiyetler İstanbul hükümetinin desteğiyle kurulmuşlardır.

S2. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında,
+ Devletler arasında hammadde ve pazar rekabetinin artması,
 Milliyetçilik fikrinin yayılması,
x  Avusturya Macaristan veliahtının öldürülmesi,
gelişmelerinden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız +                         B) + ve –
C) – ve x                             D) +, – ve x

S3. Birinci Dünya Savaşının birçok ulusu ilgilendiren genel nedenleri olduğu gibi bazı devletlerin ikili anlaşmazlıklarını kapsayan özel nedenleri de bulunmaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşının özel nedenlerinden biridir?
A) Silahlanma yarışı               B) Sömürgecilik
C) Alsas-Loren sorunu           D) Milliyetçili düşüncesi

 • Sömürgecilik
 • Pazar ülke ihtiyacı
 • Alsas-Loren
  S4. Birinci Dünya Savaşının verilen nedenlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sadece Avrupa kıtasını etkileyen nedenlerdir.
  B) Ekonomik içeriğe sahip nedenlerdir.
  C) Afrika kıtasının sömürülmesine yol açmıştır.
  D) savaşın genel nedenlerindendir.

S5. Almanya’nın Osmanlı devletini kendi yanında savaşa girmesini istemesinin bir nedeni de Osmanlı padişahlarının aynı zamanda İslam halifesi olmasıydı. Halifenin yapacağı “kutsal cihat” çağrısı sonucunda İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki milyonlarca Müslümanın bu çağrıya uyup ayaklanacağını hesaplıyorlardı.
Verilen metinden hareketle Almanya’nın Osmanlı Devletinin hangi alandaki gücünden yararlanmak istediğini gösterir?
A) Nüfus          B) Ekonomik       
C)
Dini            D) Jeopolitik

S6. Osmanlı devlet yönetiminde etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinden Enver Paşa’ya göre dağılmakta olan imparatorluğun kurtulmak için son çaresi, Almanya’nın yanında savaşa girmekti. Enver Paşa, Alman ordusunun teknolojisine ve askeri gücüne çok güveniyor ve savaşı Almanya’nın kazanacağına inanıyordu. Almanya ile savaşa girilirse daha önce kaybedilen toprakların geri kazanılacağına inanıyordu. Böylece kapitülasyonlar kaldırılacak, var olan dış borçlar silinecek ve ekonomik bağımsızlık sağlanarak imparatorluğun itibarı geri kazanılacaktı.
Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Almanya’nın yanında savaşa girmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Devletin ekonomik sorunlarının çözüleceği umudu
B) Son dönemlerde kaybedilen toprakların yeniden alınacağı düşüncesi
C) İmparatorluğun Almanya’nın himayesinde varlığını sürdürmesi düşüncesi
D) İttihat ve Terakki Cemiyetinin Almanların savaşı kazanacağını düşünmesi

S7. Sadece haritada verilen bilgilere göre Osmanlı Devletini Birinci Dünya Savaşında mücadele ettiği cephelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kanal, Irak ve Hicaz- Yemen Cephesinde İngilizlere karşı savaşılmıştır.
B) Osmanlı Devleti sınırları içinde ve dışında mücadele etmiştir.
C) Çanakkale Cephesi Osmanlı Devletinin kazandığı tek cephedir.
D) Kafkas Cephesinde Ermeniler Türk ordusuna zarar vererek Rusları desteklemişlerdir.

S8. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı albaylığa terfi etti. Osmanlı Devleti tarafından kendisine çeşitli madalyalar verildi. Adı “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmaya başladı. Dönemin gazetelerinde resimleriyle birlikte haberlere konu oldu. Bu başarılar, halk arasında daha çok tanınmasına vesile oldu. Bu başarıları ileride Millî Mücadele’nin lideri olmasında son derece etkili olmuştur.
Verilen metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale savaşlarındaki başarıları Mustafa Kemal’in rütbesini yükseltmiştir.
B) Mustafa Kemal’in başarıları dönemin basınında yer almıştır.
C) Çanakkale savaşlarındaki başarıları Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin lideri olmasında etkili olmuştur.
D) Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmıştır?

S9. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları ve Çarlık Rusya gibi çok uluslu imparatorluklar yerine Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Avrupa’da demokratik rejimler güçlendi. Diğer taraftan İtalya’da faşizm, Almanya’da Nazizm gibi otoriter resimler ortaya çıktı. Araplar, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak İngiltere ve Fransa’nın güdümünde olan manda yönetimleri altına girdiler. Dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti kuruldu.
Birinci Dünya Savaşının sonuçlarıyla ilgili verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çok uluslu devletler yerine ulus-devletler kurulmuştur.
B) Avrupa’nın her yerinde demokrasi gelişmiştir.
C) İngiltere ve Fransa sömürge düzenini devam ettirmiştir.
D) Savaş sonrası dünya barışını korumak için girişimde bulunulmuştur.

S10. Savaşın sonuna doğru Osmanlı Devleti’nin Almanya ile kara bağlantısını kaybetti. Devlet ekonomik ve askerî açıdan da zor durumdaydı.  Almanya’nın yenilmesi ve cephelerde üst üste alınan yenilgiler üzerine Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki Partisi hükümetten çekilmiş, partinin ileri gelen yöneticileri yurt dışına kaçmıştı. Yeni kurulan hükmet, Wilson İlkeleri’ne bağlı kalınacağı güvencesini alınca ateşkes görüşmesi için hazırlıklara başladı. Nihayetinde yeni hükumet şartları son derece ağır olan bir ateşkes antlaşmasını kabul etti.
Verilen metne bakılarak Osmanlı devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Antlaşmanın imzalanmasında Wilson ilkeleri etkili olmuştur.
B) Almanya ile Osmanlı devletinin bağlantısının kesilmesi devleti zor durumda bırakmıştır.
C) Osmanlı devletinin birçok cephede yenilmesi ateşkesi kabul etmesinde etken olmuştur.
D) Ateşkes antlaşmasını İttihat ve Terakki Partisi imzalamıştır.

Cevap Anahtarı
1 – D      2 – D  3 – C  4 – B  5 – C
6 – C  7 – B  8 – C  9 – B  10 – D

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. ünite denemesi, 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. ünite deneme testi, Milli uyanış ünitesi deneme testi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler