8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Denemesi – Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Deneme Testi

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Denemesi- 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Deneme Testi

I Mustafa Kemal’in askerî ataşe olarak görev yaptığı şehirdir
II Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldığı şehirdir
III Mustafa Kemal burada görevli iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini açmıştır.
IV Mustafa Kemal’in emperyalist devletlere karşı ilk mücadele ettiği şehirdir.

S1. Mustafa Kemal’in hayatında etkili olan tablodaki yerler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)   I. Sofya
II. Selanik
III. Şam
IV. Trablusgarp
B)  I. Trablusgarp
II. Sofya
III. Şam
IV. Selanik
C)   I. Selanik
II. Trablusgarp
III. Şam
IV. Sofya
D)  I. Sofya
II. Şam
III. Trablusgarp
IV. Selanik

 S2. Selanik Makedonya’nın çok uluslu bir kentiydi. Mustafa’nın çocukluk ve gençlik yıllarında Müslüman olmayan uluslar batılı devletlerin de kışkırtmasıyla ayaklanmalar çıkarıyordu. Bu dönem Makedonya’da puslu bir hava hakimdi.
Selanik’teki bu şartların Mustafa Kemal’in düşünce hayatına etkisi nasıl olmuştur?
A) Edebiyat ile daha fazla ilgilenmiştir.
B) Fransız ihtilali fikirlerine karşı olmuştur.
C) Vatanseverlik ve milliyetçilik duyguları gelişmiştir.
D) Batılı devletlere karşı sürekli bir mücadeleye girişmiştir.

S3. Çanakkale’yi karadan geçmek isteyen İtilaf kuvvetlerinin Conkbayırı istikametinden ilerleyeceğini düşünen Mustafa Kemal burayı güçlendirmiştir. İtilaf kuvvetleri 1915 Nisan’ında Mustafa Kemal’in tahmin ettiği yerden saldırdı. Mustafa Kemal Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da hayatını hiçe sayarak vatan topraklarını savundu ve başarılar kazandı.
Metne bakılarak Mustafa Kemal’in Çanakkale savaşlarında;
İleri görüşlülüğü
Vatanseverliği
III. İnkılapçılığı
Hangi özelliklerinin öne çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I           B) I ve II          C) II ve III        D) I ve III
 

S4. Osmanlı Devletinde 1839’da Tanzimat Fermanı, 1856’da Islahat Fermanı ilan edilmişti. Ardından 1876 yılında Meşrutiyet ilan edilerek Kanuni Esasi kabul edilmiştir. Böylece Osmanlı Mebusan Meclisi açılarak halkın ilk kez yönetime katılmasıyla mebusları (milletvekili) seçmesine imkan sağlanmıştır.
Osmanlı Devletinde yaşanan bu gelişmeler ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiş olamaz?
A) Osmanlı Devleti, bütünlüğünü korumak istemektedir.
B) Gayrimüslimlerin ayrılıkçı taleplerinin önüne geçilmek istenmiştir.
C) Sanayi inkılabının etkileri azaltılmak istenmiştir.
D) Ülkede yönetiminde kanuni düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır.

S5. İngiltere’de başlayan sanayi inkılabı bir süre sonra Avrupa’nın diğer devletlerine yayıldı. Sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler kurdukları fabrikalarda işleyebilmek için ham maddeye ihtiyaç duydular. Ardından fabrikalarında işledikleri bu malları satabilecekleri pazar ülkeler aradılar. Ekonomik, siyasi ve askeri olarak güç kazanan bu devletler henüz gelişmemiş, güçlü siyasi birliklere sahip olmayan ülkeleri kendileri için sömürge olarak gördüler. Açık pazar olarak gördükleri bu ülkeleri uzun yıllar sömürdüler.
Metne göre Avrupalı devletler için;
I. Ham madde
II. Milliyetçilik
III. Eşitlik
IV. Pazar
Kavramlarından hangilerini önemi Sanayi İnkılabından sonra artmıştır?
A) I ve IV           B) I ve III                C) I ve II       D) II ve IV

S6. Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin bir subayı olarak pek çok askeri görevler almış ve başarıyla yerine getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Osmanlı Devletinin bir subayı olarak aldığı askeri görevlerden biri değildir?
A) Tümen Komutanlığı                            B) Hareket Ordusunda kurmay başkanlığı
C) Derne ve Tobruk’ta halkı örgütleme    D) Sakarya Savaşında Başkomutanlık
I. Osmanlı maliyesinin bozulması
II. Gayrimüslimlerin isyanlar çıkarması
III. Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
IV. Meşrutiyet sistemine geçilmesi
S7. Verilenlerden hangisinin veya hangilerinin gerçekleşmesinde Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerin etkisi vardır?

A) Yalnız I       B) I ve II        C) II ve III         D) II, III ve IV

S8. Mustafa Kemal’in askeri idadi okumak için geldiği bu şehir Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sıkıntıları hisseden, tartışan, her gün yeni şeyler öğrenen genç insanların bulunduğu bir ortama sahipti. Konsolosluklar şehri olarak bilinen bu şehir Mustafa Kemal’in yetişmesinde önemli bir yeri olmuş, ona yeni ufuklar açmıştır.
Verilen metinde bahsedilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik     B) Manastır     C) İstanbul       D) Sofya

S9. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in hayatındaki siyasi faaliyetlerden birine örnek olarak gösterilemez?
A) Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olması
C) Hareket Ordusunda kurmay başkanlığı yapması
D) Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurması

S10. Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün “Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.
Verilen metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği ön plana çıkmaktadır?
A) Ümitsizliğe yer vermemesi                   B) Liderliği
C) İnsan sevgisi                                        D) Mantıklılığı

Cevap Anahtarı

1 A
2 C
3 B
4 C
5 A
6 D
7 D
8 D
9 C
10 B

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü Antalya Oto Ekspertiz Osmaniye Oto Ekspertiz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler