Kategori Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Peygamberimize ilk vahyin gelişini ve peygamberlik verilişini kısaca anlatınız

Peygamberimize ilk vahyin gelişini ve peygamberlik verilişini kısaca anlatınız Peygamber Efendimiz, insanların zulümlerini gözlemleyerek belli zamanlarda mağarada dinleniyor ve düşünüyordu. Bir gün mağaradayken Cebrâîl (a.s.) geldi ve Hazret-i Peygamber’e: “Oku!” dedi. Peygamber Efendimiz, “Ben okuma bilmem!” karşılığını verdi. Bunun üzerine…

Tekasür Suresinin Anlamı ve Arapça Okunuşu

Tekasür suresi, Kur’an’ın 102. suresidir. Mekke’de indirildiğine inanılır ve 8 ayetten oluşur. Tekasür, mal, mülk ve çocuk gibi şeylerin çokluğuyla övünmek anlamına gelir. Surenin ana teması, insanların bu dünyevi şeylerle meşgul olmalarının onları Allah’ın yolundan alıkoyduğu ve ahirette hesaba çekilecekleri…

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Atatürk İmam Hatip Ortaokulu AD SOYAD                                                                                                                                                                      NOT     A) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(20 puan) Melekler, Cinler, Şeytan, Azrail, Batıl inançlar, İsrafil, Hz. İsa, Berzah, Şeytan, mahşer, haşr, Mizan, Hz. Eyüp, Uğursuzluk, Ba’s, Kiramen…

Rum Suresi Okunuşu ve Anlamı

Rum Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. suresidir. Toplam 60 ayetten oluşur ve Mekke döneminde indirilmiştir. Adını, ikinci ayette geçen Rum (Bizans) kelimesinden alır. Bu surede, Rumların Perslere karşı yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekleri müjdelendiği gibi, müminlerin de Allah’ın yardımıyla…

Adiyat Suresi

Adiyat suresi, Kur’an-ı Kerim’in 100. suresidir ve 11 ayetten oluşur. Sure, Peygamberimizin (s.a.v) Mekke’deki ileri gelenlerine İslam’ı tebliğ etmeye çalıştığı bir sırada inmiştir. Sure, insanın Rabbine karşı nankörlüğü, mala düşkünlüğü ve ahiret hayatını unutması gibi konuları ele alır. Adiyat suresinin…

Abese Suresi

Abese suresi, Kur’an-ı Kerim’in 80. suresidir ve 42 ayetten oluşur. Sure, Peygamberimizin (s.a.v) yüzünü ekşiterek bir kör sahabeye dönmemesini eleştiren ilk ayetle başlar. Bu olay, Peygamberimizin (s.a.v) Mekke’deki ileri gelenlerine İslam’ı tebliğ etmeye çalıştığı bir sırada gerçekleşmiştir. Surede ayrıca kıyamet,…

Şuarâ Suresi 78. Âyet

Şuarâ Suresi 78. Âyetin Manası Şuarâ Suresi 78. âyet, Kur’an-ı Kerim’in 26. Cüzünde yer alan bir âyettir. Bu âyet, “Elbette bu Kur’an, bütün mahlûkatın Rabbi tarafından söylenmiştir” manasını taşımaktadır. Şuarâ Suresi 78. âyet, insanlara Kur’an’ın Allah tarafından indirilmiş bir kitap…

Amentü Duası ve Anlamı

Amentü duası anlamı Amentü duası, İslam dinine mensup olan Müslümanların sıkça okudukları ve inançlarını ifade ettikleri kısa bir dualardır. Bu dua, kelime anlamı olarak “inanıyorum” anlamına gelir ve Müslümanların inancını dile getirirken kullanılır. Amentü duası, iman esaslarını içeren bir metindir…

Ettehiyyatü Ne Demek

Ettehiyyatü Ne Demek Ettehiyyatü, namazın son oturuşunda okunan önemli bir duadır. Bu dua, tüm Müslümanlar tarafından namaz kılarken ifade edilen bir selamlaşma ve Allah’a hamd etme şeklidir. Namazın son oturuşunda, sağ taraftan başlayarak “Ettehiyyâtüllâhi vesalâvâtü vettayyibâtülillâh. Es-selâmu aleyke eyyühennebiyyü ve…

Lev Enzelna Suresi

Lev Enzelna Suresi Anlamı Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan Lev Enzelna, Allah’tan gelen bir mesajı ifade eder ve İslam inancına göre vahiy yoluyla indirilen Ayetlerden biridir. Bu sure, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir ve içeriğiyle günlük yaşamı etkileyen önemli…

Kelime-i Tevhid Anlamı ve Okunuşu

Kelime-i tevhidin Anlamı Kelime-i tevhid, İslam dininin temel itikatlarından biridir ve inananlar için büyük bir öneme sahiptir. Tevhid, yalnızca Allah’ın birliğine iman etmek demektir ve Müslümanlar için en kutsal kavramlardan biridir. Kelime-i tevhid, hem bir inanç ifadesi hem de yaşam…

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler meritking giriş deneme bonusu veren siteler