Kategori Sureler ve Okunuşları

Tekasür Suresinin Anlamı ve Arapça Okunuşu

Tekasür suresi, Kur’an’ın 102. suresidir. Mekke’de indirildiğine inanılır ve 8 ayetten oluşur. Tekasür, mal, mülk ve çocuk gibi şeylerin çokluğuyla övünmek anlamına gelir. Surenin ana teması, insanların bu dünyevi şeylerle meşgul olmalarının onları Allah’ın yolundan alıkoyduğu ve ahirette hesaba çekilecekleri…

Rum Suresi Okunuşu ve Anlamı

Rum Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. suresidir. Toplam 60 ayetten oluşur ve Mekke döneminde indirilmiştir. Adını, ikinci ayette geçen Rum (Bizans) kelimesinden alır. Bu surede, Rumların Perslere karşı yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekleri müjdelendiği gibi, müminlerin de Allah’ın yardımıyla…

Adiyat Suresi

Adiyat suresi, Kur’an-ı Kerim’in 100. suresidir ve 11 ayetten oluşur. Sure, Peygamberimizin (s.a.v) Mekke’deki ileri gelenlerine İslam’ı tebliğ etmeye çalıştığı bir sırada inmiştir. Sure, insanın Rabbine karşı nankörlüğü, mala düşkünlüğü ve ahiret hayatını unutması gibi konuları ele alır. Adiyat suresinin…

Abese Suresi

Abese suresi, Kur’an-ı Kerim’in 80. suresidir ve 42 ayetten oluşur. Sure, Peygamberimizin (s.a.v) yüzünü ekşiterek bir kör sahabeye dönmemesini eleştiren ilk ayetle başlar. Bu olay, Peygamberimizin (s.a.v) Mekke’deki ileri gelenlerine İslam’ı tebliğ etmeye çalıştığı bir sırada gerçekleşmiştir. Surede ayrıca kıyamet,…

Şuarâ Suresi 78. Âyet

Şuarâ Suresi 78. Âyetin Manası Şuarâ Suresi 78. âyet, Kur’an-ı Kerim’in 26. Cüzünde yer alan bir âyettir. Bu âyet, “Elbette bu Kur’an, bütün mahlûkatın Rabbi tarafından söylenmiştir” manasını taşımaktadır. Şuarâ Suresi 78. âyet, insanlara Kur’an’ın Allah tarafından indirilmiş bir kitap…

Ettehiyyatü Ne Demek

Ettehiyyatü Ne Demek Ettehiyyatü, namazın son oturuşunda okunan önemli bir duadır. Bu dua, tüm Müslümanlar tarafından namaz kılarken ifade edilen bir selamlaşma ve Allah’a hamd etme şeklidir. Namazın son oturuşunda, sağ taraftan başlayarak “Ettehiyyâtüllâhi vesalâvâtü vettayyibâtülillâh. Es-selâmu aleyke eyyühennebiyyü ve…

Lev Enzelna Suresi

Lev Enzelna Suresi Anlamı Kur’an-ı Kerim’in 99. suresi olan Lev Enzelna, Allah’tan gelen bir mesajı ifade eder ve İslam inancına göre vahiy yoluyla indirilen Ayetlerden biridir. Bu sure, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir ve içeriğiyle günlük yaşamı etkileyen önemli…

Felak Suresi Okunuşu Ve Anlamı

Felak Suresi Okunuşu Ve Anlamı Bu yazıda Felak Suresi, Felak Suresi Okunuşu, Felak Suresi Anlamı, Felak Suresinin Okunuşu Ve Anlamı bulunur. Okunuşu :Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve…

Fil Suresinin Okunuşu ve Anlamı

Fil Suresinin Okunuşu ve Anlamı Fil suresi nasıl okunur?, fil suresinin anlamı nedir?, Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı Fil Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl.  Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin…

Kevser Suresi Ve Anlamı

Kevser Suresi Ve Anlamı Kevser suresi nasıl okunur?, kevser suresinin anlamı nedir? Kevser Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter. Kevser Suresi Anlamı ( Diyanet) Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Şüphesiz biz sana Kevseri verdik.…

Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı

Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı Amenerrasulü nasıl okunur?, Amenerrasulü anlamı nedir?   Amenerrasulü OKUNUŞU: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke…

Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı

 Tebbet Suresi  Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. 3- Seyeslâ nâren zâte leheb. 4- Vemraetühû hammâletelhatab. 5- Fî cî dihâ hablün min mesed Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın…

Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı

Nas Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbinnâs.2- Melikinnâs. 3- İlâhinnâs. 4- Min şerrilvesvâsilhannâs. 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. 6- Minelcinneti vennâs Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin…

İhlas Suresi Ve Anlamı

İhlas suresinin anlamı nedir? İhlas nasıl okunur? İhlas Suresi Okunuşu Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad. İhlas Suresi Anlamı ( Diyanet) De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.” ﴾1﴿ “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o,…

Sübhâneke Okunuşu ve Anlamı

Sübhâneke duasının anlamı nedir? Sübhâneke nasıl okunur?  Sübhâneke Duası Okunuşu Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük- Bu bölüm sadece cenaze namazlarında okunur) ve lâ ilâhe ğayrük. Sübhâneke Duası Anlamı Allah’ım! Sen bütün kusurlardan pak ve uzaksın. Seni…

Fatiha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.” Fatiha Suresi Meali: Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün)…

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler