Delta Ovası Nedir?

Delta Ovası Nedir?

Akarsuların aktıkları yataklarda taşıdıkları avülyal maddeleri denize döküldükleri yerlerde biriktirerek oluşturdukları ovalara delta ovası denir.

Delta ovalarının oluşabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Gel-git olayının etkili olmaması,

Kıyının sığ olması,

Akıntının olmaması,

Akarsuyun bol miktarda avülyal madde (alüvyon) taşıması,

Kısaca akarsuyun denize ulaştığı yerde taşıdığı malzemeyi biriktirecek ortamın uygun olması gerekir.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir