Atina’daki Demokratik Uygulamaları, Bugünkü Demokratik Anlayış ile Karşılaştırınız

Atina’daki Demokratik Uygulamaları, Bugünkü Demokratik Anlayış ile Karşılaştırınız

Atina Demokrasisi

Demokrasi, Yunanca “halk yönetimi” anlamına gelir.

En eski demokrasi uygulaması Eski Yunan şehir devletlerinde görülmektedir. Eski Yunan şehir devletlerinden Atina’da toplumsal sınıflar vardı. Bu sınıfların en büyük kısmını köleler ve esirler oluşturmaktaydı. Yunan demokrasisinde kadınlar ve köleler yönetime katılmazdı yani kadınları, esirleri ve köleleri halktan saymıyorlardı.

Şehir devletlerinde yönetime katılan soylular, rahipler ve askerler yasama organını yani meclisi oluşturmaktaydı.

Atina Demokrasisi İle Bugünkü Demokrasinin Karşılaştırılması

Yunan demokrasisinde tüm insanlar halktan sayılmazdı ama günümüzde herkes devletin eşit haklara sahip vatandaşlarıdır.

Yunan demokrasisinde esirler, köleler ve kadınlar ülke ya da şehir yönetimine katılamazlardı. Ancak günümüzde herkesin eşit hakları vardır. Herkesin tek oy hakkı vardır.

Yunan demokrasisinde insan hak ve özgürlükleri sadece soylular için vardı ama günümüz demokrasilerinde her vatandaşın hak ve özgürlükleri eşittir ve anayasa ile koruma altına alınmıştır.

Yunan demokrasisinde yöneticiler ölene kadar o makama sahipken günümüzde yöneticiler belli bir süre için seçilir.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir