G Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

G Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

Bu sayfamızda G Harfi İle Başlayan Kız Çoçuk İsimleri Anlamları, G Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri, G Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri, G İle Başlayan Bayan İsimleri, G Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri, G Harfi İle Başlayan Kız İsimleri bulunmaktadır.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

GALİBE isminin anlamı : Muzaffer, yenen. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. Üstün baskın.

GAMZE isminin anlamı: Süzgün bakış. Çene veya yanak çukurluğu.

GANİYE isminin anlamı: Zengin kadın. Zengin kız. Çok hoş. Şarkıcı.

GANİME isminin anlamı: Ganimet alan.

GANİMET isminin anlamı: Savaş sonucu ele geçirilen mal, para, silah gibi metalar.

GARİBE isminin anlamı: Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak.

GAYE isminin anlamı: Maksat, meram. Netice, son, hedef.

GAZALE isminin anlamı: Dişi geyik.

GAZİRE isminin anlamı:  Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal.

GELİNCİK isminin anlamı: (Yazın kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bitki. Sansargillerden ince yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan.

GEYSU isminin anlamı: Uzun saç, saç örgüsü, zülüf.

GİZEM isminin anlamı:  Sır.

GONCA isminin anlamı:  Henüz açılmamış gül, tomurcuk.

GONCAGÜL isminin anlamı: Açmamış gül.

GÖĞEM isminin anlamı:  Halk dilinde yeşile çalan mor.

GÖKBEN isminin anlamı: Gökle ilgili, uzay sema.

GÖKÇAY isminin anlamı:  (bkz. Gökçe) Kuzey Kafkasya da az tatlı su gölü.

GÖKÇE isminin anlamı:  Gökle ilgili göğe ait semavi. Mavi, mavimsi. Güzel hoş. Gösterişli.

GÖKÇEN isminin anlamı: (bkz. Gökçe).

GÖKKUŞAĞI isminin anlamı:  Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli kemer biçimindeki görüntü alkı.

GÖKMEN isminin anlamı: Mavi gözlü ve sarışın kimse.

GÖKNİL isminin anlamı: Gökyüzüne ait olan, Gök + Nil olarak da düşünülebilir

GÖKSEL isminin anlamı: Semavi, gökçül karşılığı olarak kullanılan sözcük.

GÖKSEVİM isminin anlamı:  Sevimli gök.

GÖKSU isminin anlamı: Türklerin birçok akarsuya verdikleri isim. Adana’dan gelerek Akdeniz’e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarından.

GÖKŞEN isminin anlamı: Gökle ilgili, aydınlık ışıklı gök.

GÖKŞİN isminin anlamı: Gök gibi mavi gözlü / Sonsuz mavi derinlik.

GÖNENÇ isminin anlamı:  Refah hali, mutluluk.

GÖNÜL isminin anlamı:  İnsanın manevi varlığının ifadesi, inancı ve hislerinin kaynağı. İstek, arzu, heves, niyet. Duygu, his, aşk.

GÖRGÜ isminin anlamı:  Bir topluluğa ait uyulması gereken nezaket kaideleri muaşeret adabı. Deneme, tecrübe. Görmüş olma durumu, görgü şahidi.

GÖRKEM isminin anlamı:  İhtişam, gösteriş . Gösterişli, heybetli.

GÖRSEL isminin anlamı: Görmekle ilgili.

GÖZDE isminin anlamı: Göze girmiş olan sevilen beğenilen, benimsenen. Beğenilen kadın.

GÖZEN isminin anlamı:  Bir tür alageyik.

GÖZLEM isminin anlamı:  İzlenim, gözlemek.

GÜFTE isminin anlamı:  Söyleniş, söylenmiş. Bir söz eserinin bestelenmiş bulunan manzum sözleri.

GÜHER isminin anlamı:  Gevher, cevher, mücevher.

GÜHERPARE isminin anlamı:  Cevher parçası.

GÜL isminin anlamı: . Çiçek. Bilinen çiçek, gül çiçeği, gülağacı. Başına ve sonuna ek ve isimler getirilerek yeni isimlerin türetilmesinde kullanılan bir isimdir.

GÜLAFET isminin anlamı: Nefes kesen güzellikle. Gül ve âfet kelimesinden oluşmuş birleşik isim.

GÜLBAHAR isminin anlamı: Bahar gülü. Ebru sanatında kullanılan koyu kırmızı renkte toprak.

GÜLBANU isminin anlamı: Gülhanım. Gül gibi güzel kadın. Gül hatun.

GÜLBEDEN isminin anlamı: Zarif, ince vücuda sahip.

GÜLBERK isminin anlamı: Gül yaprağı.

GÜLBEN isminin anlamı: Gül benim. Gül kadar güzelim

GÜLBEŞEKER isminin anlamı: Bir çeşit gül tatlısı.

GÜLBEYAZ isminin anlamı:Beyaz gül.

GÜLBİN isminin anlamı:  Gül kökü, gül biten yer.

GÜLBİZ isminin anlamı: Gül serpen, gül serpilmiş.

GÜLCİHAN isminin anlamı: Dünyaya bedel gül.

GÜLÇE isminin anlamı: Gülcük, küçük gül.

GÜLÇİN isminin anlamı: Gül toplayan, gül devşiren.

GÜLDEHAN isminin anlamı: Gül ağızlı, ağzı gül gibi olan.

GÜLDEREN isminin anlamı: Gül toplayan, gül derleyen.

GÜLDESTE isminin anlamı:  Güldemeti, çiçek destesi. Türk müziğinde bileşik bir makam.

GÜLENAY isminin anlamı:   Devamlı gülen, ayyüzlü kişi.

GÜLENDAM isminin anlamı:  Gül endamlı, gül boylu, nazik, güzel endam.

GÜLENNUR isminin anlamı:  Gülmesiyle etrafı aydınlatan, ışık saçan kimse.

GÜLER isminin anlamı:  Gülen, sevinçli, handan.

GÜLFAM isminin anlamı:  Gül renkli. Gül gibi kızıl olan.

GÜLGONCA isminin anlamı:  Açılmamış gül.

GÜLGÜN isminin anlamı:  Gül renkli, gül renginde, pembe.

GÜLHAN isminin anlamı:  Gül evi, ateşhane.

GÜLHANIM isminin anlamı:  İyi huylu, nazik hanım. Gül yüzlü hanım.

GÜLHAYAT isminin anlamı:  Mutlu, huzurlu bir hayat. Gül gibi güzel hayat.

GÜLİBAR isminin anlamı:   Gül fırtınası. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

GÜLİN isminin anlamı: Güle ait olan, gülden gelen.

GÜLİSTAN isminin anlamı:  Gül bahçesi, güllük. Azerbaycan’da Karabağ bölgesinde bir mevki.

GÜLİZAR isminin anlamı:  Gül yanaklı. Al yanaklı. Türk musikisinde bileşik bir makam.

GÜLKIZ isminin anlamı:  Güle benzeyen kız.

GÜLLÜ isminin anlamı:  Gülü olan. Gül desenli (kumaş).

GÜLNAR isminin anlamı:  Hisar, kule.

GÜLNAME isminin anlamı:  Sevgiliye yazılan mektup, kaside.

GÜLNAR isminin anlamı:  Nar çiçeği.

GÜLNAZ isminin anlamı:  Gül yüzlü kadın. Gül gibi, nazlı narin.

GÜLNİHAL isminin anlamı:  Gül fidanı. Gül ağacı.

GÜLNUR isminin anlamı:  Etrafına ışık saçan, aydınlatan gül.

GÜLNÜŞ isminin anlamı:  Güliçen. Gülle özdeşleşmiş, gül gibi.

GÜLPERİ isminin anlamı:  Gizli gül. Gül gibi peri gibi güzel.

GÜLRANA isminin anlamı:  Güzel gül, dışı sarı içi kırmızı renkte olan bir çeşit gül.

GÜLRİZ isminin anlamı:  Gül saçan, gül serpen. Meşhur bir çeşit lale.

GÜLRUHSAR isminin anlamı:  Gül yanaklı.

GÜLSE isminin anlamı: Gülmesi istenen, Gülmeye yatkın.

GÜLSEREN: Gül toplayan, gül dağıtan.

GÜLSEVİM isminin anlamı: Sevimli, güzel, hoş görünüşlü gül.

GÜLSU isminin anlamı: Gül renkli su, taze su.

GÜLSUNA isminin anlamı: Gül gibi çekici kadın. Güzel sevgili.

GÜLSÜM isminin anlamı: Yuvarlak dolgun, güzel yüzlü.

GÜLŞAH isminin anlamı: Güllerin şahı.

GÜLŞEN isminin anlamı: Gülbahçesi, gülistan, gülizar,

GÜLTANE / GÜLDANE isminin anlamı: Yeni açmış gül, gonca.

GÜLTEN isminin anlamı: Gül tenli, gül vücutlu.

GÜLZAR isminin anlamı:  Gülbahçesi, gül tarlası.

GÜLVAN isminin anlamı: Güle bürünmüş

GÜNAY isminin anlamı: Gündüz, gün aydınlığında ay.

GÜNEŞ isminin anlamı: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi, şems.

GÜNEY isminin anlamı: Dört ana yönden biri.

GÜNSEL isminin anlamı: Hızlı akan sel. Işık seli.

GÜRAY isminin anlamı: Dolunay.

GÜZİDE isminin anlamı: Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş, beğenilen.

GÜZİN isminin anlamı: Seçen, seçilmiş, seçkin, beğenilmiş.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir