V Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

V Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

Bu sayfamızda V Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri, V Harfi İle Başlayan Bayan İsimler, V Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri, V İle Başlayan Bayan İsimleri, V İle Başlayan kız İsimleri yer almaktadır.

Vafe isminin anlamı: Nasip, kısmet.                                                                                                                                                                                                               Vacibe isminin anlamı: 1.Yapılması gerekli olan. 2. İslam dininde farzdan sonra gelen emir.
Vacide isminin anlamı: 1.Varlıklı,zengin. 2. Yapılması gerekli olan.
Vadi isminin anlamı: İki dağ arasındaki geçit.
Vadide isminin anlamı: 1.Söz veren. 2. Yapacağını söyleyen. 3. Vaat de bulunan, söz veren.
Vahibe isminin anlamı: 1.Hibe eden, bağışlayan, 2. Tek, yalnızca bir tane olan.
Vahide isminin anlamı: Tek, yalnızca bir tane olan.
Vahime isminin anlamı: Kurma, kuruntu.
Valide isminin anlamı: 1.Doğuran, 2. Anne, ana
Varak isminin anlamı: Yaprak, yazılı kağıt
Vasfiye isminin anlamı: Vasfeden, bildiren, nitelendiren.
Vasıla isminin anlamı: Ulaşan, birleşen.
Vebün isminin anlamı: Çiçek açmak.
Vecize isminin anlamı: Derin ve anlamlı söz, özdeyiş.
Veda isminin anlamı: 1.Sevilen şeylerden ayrılma. 2. Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme.
Vedia isminin anlamı: Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan emanet.
Vefakar isminin anlamı: Sevgisi güçlü ve kalıcı olan.
Vefika isminin anlamı: Düşünceleri birbirine uyan, uyumlu.
Vehbiye isminin anlamı: 1.Allah vergisi, 2. Doğuştan olan.
Vekil isminin anlamı: 1.Temsilci. 2. Birinin işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse. 3. Bakan.
Velide isminin anlamı: 1.Yeni doğmuş çocuk. 2. Köle, kul. 3. Cariye
Veliye isminin anlamı: Ermiş, evliya kadın.
Venüs isminin anlamı: Merkürden sonra Güneş’e en yakın gezegen, Çoban yıldızı.
Venüs isminin anlamı: 1.Mitolojide Aşk Tanrıçası, 2. İdeal güzellik tipinin anlatımı.
Vera isminin anlamı: Dürüst, haklı, adil.
Verda isminin anlamı: Gül.
Verka isminin anlamı: Yabani güvercin.
Vesalet isminin anlamı: Aracı olma, vasıta olma.
Vesamet isminin anlamı: Güzel yüzlü, nur yüzlü.
Vesile isminin anlamı: 1.Neden, sebeb, neden olma. 2. Elverişli olma durumu, fırsat.
Vezime isminin anlamı: Hediye, armağan
Vezin isminin anlamı: 1.Tartı. 2. Ölçü
Vezire isminin anlamı: İradeci, kadın komutan.
Vicdan isminin anlamı: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
Vira isminin anlamı: Durmadan, aralıksız, sürekli.                                                                                                                                                                                   Vuslat isminin anlamı: Ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma
Vükela isminin anlamı: Temsilcilerden, yöneticilerden.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir