Cuma Sözleri Cuma Mesajları Cuma Duaları

Cuma Sözleri Cuma Mesajları Cuma Duaları

Bu sayfada Cuma Sözleri Cuma Mesajları, Cuma sözleri kısa, Cuma Sözleri Cuma Sözleri Cuma sözleri facebook, en güzel Cuma Sözleri resimsiz, Cuma sözleri 2018,  cuma sözleri 2019, Cuma sözleri resimsiz bulunmaktadır. 

Rabbim Cumayı gereği gibi idrak edenlerden, hakkıyla yaşayanlardan, cennetine kavuşanlardan eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Dünya bir imtihandır. Kimi zaman dostlarla, kimi zaman düşmanlarla, kiminde sevdiklerimizle, kiminde de kendi nefsimizle imtihan ediliriz. Rabbim tüm imtihanlardan başarıyla çıkmayı nasip etsin. Hayırlı Cumalar.

Kuluz hepimiz elbet faniyiz. Bir gün son nefesimizi vereceğiz. Allah nasip ederse cennetine gireceğiz. Rabbim son nefesimizi vermeden Cennetini hak eden kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Kullar fanidir ama yol mukaddes, bir gün vereceğiz hepimiz son nefes, ne mal ne mülk ne de makam, hepsini bırakıp gidecez. Cumanız mübarek olsun.

Hepimiz kullarıyız Rabbin. Yalvaracağız, yakaracağız elbet O’na. Mağfiret isteyeceğiz kavuşmak için affına. Cumanız mübarek ola.

Varlığı ebedi olan rahmet sahibi yüce Rabbim! Dualarımızı geri çevirme. Senden başkasına muhtaç etme. Şu mübarek Cuma’yı tüm İslam alemine hayırlı eyle.

“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zalimlere de) teslim etmez. Kim, din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir…”(Hadisi Şerif) Cumanız mübarek olsun.

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”(Âl-i imrân, 3/26) Hayırlı Cumalar.

cuma mesajları indir bedava

Hadisi Şerif; “Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.” Biz de Peygamber efendimizin istediklerini istiyoruz Ya Rabbi! Cumanız mübarek olsun.

Rahmetiyle sonsuz nimetler nasip eden Rabbim! Bizi Kuransız, imansız, ezansız ve namazsız bırakmasın. Amin. Cumanız mübarek olsun.

İnsana zarar dokunduğunda gerek yatarken, gerek otururken, gerek ayakta iken bize dua eder durur. Fakat ondan zararı giderdiğimizde, daha önce o zarar için bize dua etmemiş gibi, geçer gider…(Yunus 12.) Rabbim bizi her daim kendini ananlardan eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Ey alemlerin Rabbi Allah’ım! Sen bizleri, evlatlarımızı, ailemizi ve tüm inananları bağışla. Bizleri her türlü kaza ve beladan koru. Cumanız mübarek olsun.

İnsan helu (haris ve cimri) yaratıldı. Kendisine bir zarar dokunduğunda feryadı basar. Bir hayır dokundu mu yoksullara yardım etmez ...(Mearic, 19-21) Allah’ım bizi cimrilikten koru. Hayırlı Cumalar.

Cuma sözleri kısa anlamlı

“Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennet’e götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de Cehennem’e götürür. Kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.”(hadis) Hayırlı Cumalar.

Rabbim bizi iman edip, salih amel işleyen kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. (Zilzal, 7-8)Rabbim hesap günüde hayırları çok olanlardan olmayı nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

“İman edip, salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. (Hûd, 23)”Rabbim bizleri bu ayette andığı kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Ey tüm yaratılanı merhametiyle kuşatan Rabbim! Bizi bir an dahi nefsimizle baş başa bırakma. Günahlarımızı bağışla, hayırlı dualarımızı kabul buyur. Cumanız mübarek olsun.

Allah’ım! Yalan tutsağına esir etme bizleri. Gören Sensin her halimizi. Sen koru bizi, ailemizi ve tüm müminleri. Sana emanet ettik kendimizi ve tüm sevdiklerimizi. Sen kabul eyle hakkımızda hayırlı olacak tüm dualarımızı. Amin. Cumanız mübarek olsun.

Bakara,208; Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. Rabbim bizleri İslam’dan ayırmasın. Hayırlı Cumalar.

cuma sözleri indir

“Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Peki, öğüt alacak yok mu?”(Kamer/17)Rabbim bizi Kuranı düşünüp  öğüt alanlardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

resimli cuma duası indir paylaş
resimli cuma duası

“Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü’minlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”(İsra, 17/9) Hayırlı Cumalar.

“Allah’ım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir.”(Hadis) Hayırlı Cumalar.

Önce yollarım uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var sizin için. Sende dua et Allah için. Dualarımız kabul, Cumamız Mübarek Olsun..

Fussilet,30:Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilmekte olan cennetle sevinin!” Rabbim cennetine giren kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbim; bu mübarek Cuma günü hürmetine biz aciz kullarına merhamet eyle. Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Hayırlı dualarımızı kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

İşte o zaman tartıları ağır basan kimse, Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o. (Kaaria, 6-7) Allah’ım hesap günü tartıları ağır basan kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Hadis:” Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.”( Tirmizî) Rabbim hepimize güzel ahlak ihsan etsin. Cumayı hakkımızda hayırlı eylesin.

Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar? (Ankebût/61)Bizi yaratan Rabbe şükürler olsun. Dualarınız kabul Cumanız mübarek olsun.

Hadisi Şerif: Kıyâmet gününde (ameller tartılırken) mü’minin mizânında güzel ahlâktan daha ağır (gelecek) bir şey yoktur. Şüphesiz ki Allah Teâlâ, kötü huylu, çirkin sözlü kimseleri sevmez.” Cumanız mübarek olsun.

“Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz.”(Âl-i imrân,53) Amin Cumanız mübarek olsun.

De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”(Mü’minûn,118) Rabbim günahları bağışlananlardan eylesin. Cumanız mübarek olsun.

“(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı hakikatin ta kendisi olarak indirdik. Öyle ise sen de ihlâslı bir şekilde sadece Allah’a kulluk et.”(Zümer,2) Sadece ve sadece Hak’ka kul olanlardan olmak ümidiyle. Hayırlı Cumalar.

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”(Âl-i imrân,26)Hayırlı cumalar.

“Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.”(Hadis) Cumanız mübarek olsun.

Utancından, durdu kalem yazmıyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyâna tâbî; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Yâ Rabbi… AMİN.. AMİN. AMİN… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun ..

Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. (Ra’d,28)Allah’ım, bizleri Seni anan kullarından eyle. Hayırlı dualarımızı kabul eyle. Cumayı hakkımızda hayırlı eyle. Amin.

“Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.”(Kehf, 18/1)Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Müminin mümini anladığı nice Cumalara… Cümle ümmeti Muhammedin hayırlı duası kabul, Cuması mübarek olsun. Amin.

Cuma Sözleri indir bedava, Cuma Mesajları indir bedava, Cuma Duaları indir bedava, yeni Cuma Sözleri indir bedava, yeni Cuma Mesajları indir bedava, yeni Cuma Duaları indir bedava, yeni güzel Cuma Sözleri indir bedava, yeni anlamlı Cuma Mesajları indir bedava, yeni özlü Cuma Duaları indir bedava,

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler