Aşağıda verilen Ali er-Rıza’nın sözlerini yorumlayınız ve onun kişiliği hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıda verilen Ali er-Rıza’nın sözlerini yorumlayınız ve onun kişiliği hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ali er-Rıza’nın Özlü Sözleri

  • Peygamberlerin ahlakından biri de temizlenmektir.
  • Herkesin dostu aklıdır, cehalet de düşmanıdır.
  • Allah; dedikodudan, malı ziyan etmekten ve yerli yersiz çok soru sormaktan hoşnut olmaz.
  • Bir yudum su ile de olsa akrabalık bağını koparma. Akrabalık bağını korumanın en üstün şekli akrabaları üzmemektir.
  • Zayıfa yardım etmen sadakadan daha değerlidir.
  • Cimri rahat yüzü görmez. Haset eden hiçbir şeyden tat alamaz.
  • Kim ana babasına teşekkür etmezse Allah’a şükretmemiş demektir.
  • Kim nefsini hesaba çekerse kazanır… Kim ibret alırsa uzağı görür. Kim uzağı görürse anlar, kim anlarsa bilir. Cahille arkadaşlık eden yorgunluk içindedir.

Avni İlhan, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, s. 88-94.

Cevap:

Peygamberimizin temizliğe verdiği önem dinimizce çok önemsenmektedir. Akıl ve bilgiye değer verilmiştir. Akrabalık ilişkilerini koparmamak gerekir. İnsanlara yardım etmek, cimrilik yapmamak gerekir. Ana baba hakkı önemlidir. Müslüman basiret sahibi olmalı, kendi nefsini, gidişatını hesaba çekebilmelidir.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir