Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı ( 18 Ocak 1919 )

Toplanış sebebi: 1.Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve yapılacak barış antlaşmalarının maddelerini belirlemektir.

Asıl Amaç: Osmanlı topraklarını paylaşmak ve eski antlaşmalarda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yunanistan toplantıda Batı Anadolu topraklarının kendisine ait olduğunu ve burada Rum nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğunu iddia etti. Ayrıca gerçeğin aksine Türklerin Rumlara baskılar kurduğunu iddia ediyorlardı.

ÖNEMLİ : Bu konferansta İtalya’ya daha önce vaat edilen Batı Anadolu toprakları Yunanistan’a verilmiştir. Nedeni ise İngilizlerin, Boğazlar ve Ege üzerinde güçlü bir İtalya yerine, zayıf bir Yunanistan görmek istemesidir.

Paris barış konferansında İzmir’in Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılınca 15 Mayıs’ta Yunanlılar İtilaf Devletlerinin gemileri eşliğinde İzmir’i işgal etmiştir.

Konferans sonunda aşağıdaki barış Antlaşmaları imzalandı:

Almanya ile à Versay Antlaşması

Avusturya ile à Sen Jermen Antlaşması

Macaristan ile à Trianon Antlaşması

Bulgaristan ile à Nöyyi Antlaşması

Osmanlı ile à Sevr Antlaşması

NOT: Bu konferansta İzmir ve çevresinin İtalya yerine Yunanistan’a verilmesi, İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığıdır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir