İzmir’in İşgali Ve Kuvayi Milliyenin Kurulması

İzmir’in İşgali Ve Kuvayi Milliyenin Kurulması

Yunanistan Paris Barış Konferansında Batı Anadolu topraklarının kendisine ait olduğunu ve burada Rum nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğunu iddia etti. Ayrıca yaşanan gerçeğin aksine Türklerin Rumlara eziyet edip baskı kurduğunu iddia ediyorlardı.

İngiltere’nin etkisiyle konferansta İtalya’ya daha önce vaat edilen Batı Anadolu toprakları Yunanistan’a verilmiştir. Nedeni ise İngilizlerin, Boğazlar ve Ege üzerinde güçlü bir İtalya yerine, zayıf bir Yunanistan görmek istemesidir.

Paris Barış Konferansından sonra Yunanlılar, İtilaf devletlerinin gemilerinin koruyuculuğunda İzmir’e asker çıkardılar. ( 15 Mayıs 1919 )

Dönemin İzmir Valisi, Yunanlıların işgal yapacağını öğrenmiş ve İstanbul hükümetine bildirmişti. Fakat önlem almak yerine İstanbul Hükümeti valiyi görevden aldı. Yunanlılar Wilson ilkelerini gerekçe göstererek, burada Rum nüfusun çoğunlukta olduğunu ve bundan dolayı buranın kendilerine ait olduğunu dünya kamuoyuna bildiriyorlardı.

Kuvayi Mlliye: İşgaller karşısında İstanbul hükümeti sessiz kalınca ve ülkeyi koruyacak bir ordu olmayınca, Anadolu halkı kendi kurtuluşu yapmak için ellerine aldıkları silahlarla düşmana karşı koymaya başladı. Anadolu halkının oluşturduğu bu bölgesele örgütlere Kuvayi Milliye denir.

BİLGİ: Yunanlılara ilk kurşun sıkan ve İzmir’in ilk şehidi olan kişi gazeteci Hasan Tahsin’dir.

NOT: Yunanlılar dünya kamuoyunu yanıltarak, İzmir’in işgalini haklı göstermeye çalışıyordu. Bunun üzerine İtilaf Devletleri, ABD’li Amiral Bristol önderliğinde bir heyet oluşturup, heyeti İzmir’e gönderdi. İzmir’e gelen heyet; katliamlardan Yunanlıların sorumlu olduğunu, bölgede Türk sayısının fazla olduğunu belirten bir rapor hazırladı. Bu rapora “Amiral Bristol Raporu” denir. Bu rapor Kurtuluş savaşının haklılığını kanıtlayan ilk uluslararası belgedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler