Divan-ı Hümayunun Üyeleri ve Görevleri

Divan-ı Hümayunun Üyeleri ve Görevleri

Padişah

Osmanlıda devlet yönetiminin başında padişah bulunurdu.

Padişahın Görevleri

 • Padişah devlet işleriyle ilgili son kararı padişah verir, orduyu komuta eder, üst düzey devlet adamlarının atamasını yapardı.
 • Savaş ve barışa padişah karar verirdi.
 • Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak padişahın önemli görevleri arasındadır.
 • Padişah emrine ‘ferman’ denirdi.
 • Fatih Sultan Mehmet’e kadar divana padişahlar başkanlık yaparken Fatih’ten sonra divana sadrazamlar başkanlık etmeye başlamışlardır.

Sadrazam (Veziriazam)

Veziriazamın Görevleri

 • Padişahın vekili olup, padişahtan sonra devlet idaresinde en yetkili ve en yüksek devlet memurudur.
 • Devlet memurlarını atama ve görevden alma sadrazamın işidir.
 • Fatih’ten sonra divana sadrazamlar başkanlık etmeye başlamışlardır.
 • Padişahın mührü sadrazamda bulunurdu.
 • Padişah sefere çıkmadığı zaman Serdar-ı Ekrem ünvanı ile orduyu sadrazam komuta ederdi.
 • Sadrazam başbakan konumundadır.

 

Vezirler

Vezirlerin Görevleri

 • Devlet işlerinin yürütülmesinde sadrazama yardımcı olurlardı.
 • Siyasi ve askeri işlerden sorumlulardı.
 • Sınırların genişlemesiyle sayıları artmıştır.
 • Vezirler ‘paşa’ ünvanı alırlardı.
 • Vezirler devlet bakanı konumundadırlar.

Defterdar

Devletin maliye işlerinden sorumlu divan üyesidir.

Defterdarın Görevleri

 • Devletin gelir ve giderlerini belirleyerek yıllık bütçeyi ayarlarlardı.
 • Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu ve Rumeli defterdarı olarak sayıları ikiye, 16. Yüzyılda ise üçe çıkarılmıştır.

Kazasker

Kazaskerin Görevleri

 • Kazasker kadı ve müderrislerin atama, tayin ve görevden almalarına bakardı.
 • Bu bakımdan Adalet ve Eğitim bakanı konumundadır.
 • Divan-ı Hümayunda büyük davalara bakarlardı. Kadıların verdiği kararlara itiraz edilirse yüksek mahkeme gibi bu davalara divanda bakılırdı.
 • Kazasker adalet, eğitim, kültür ve din işlerinden sorumlu Divan üyesiydi. Askeri davalara bakarlardı.

 

Nişancı

Nişancının Görevleri

 • Divanda alınan kararlarla ilgili belgelere padişahın fermanlara, yabancı devletlere gönderilecek mektuplara, yazışmalara padişahın tuğrasını (imza) çekerdi.
 • Nişancı devletlerarası yazışmaları sağlardı.
 • Nişancı devlet kanunlarını çok iyi bilir ve gerekirse Divanda bilgisine başvurulurdu.
 • Fethedilen toprakları tapu tahrir defterine kaydederdi. Dirliklerin gelirlerine göre devlet görevlilerine dağıtımını yapardı.
 • Tapu ve kadastro işlerine bakardı.

Şeyhülislam

Divanda dini konulardan sorumlu üyelerdir.

Şeyhülislamın Görevleri

 • Ordu savaşa gitmeden önce fetva çıkarırdı.
 • Bugünkü Diyanet İşleri Başkanı konumundadır.
 • Devlet işlerinin İslam esaslarına göre yürütülmesini sağlar ve yürütülecek işler için fetva verirdi.

Kaptanı Derya (Kaptan Paşa)

Osmanlı donanmasından sorumlu divan üyesidir.

Kaptanı Deryanın Görevleri

 • Deniz Kuvvetleri komutanıdır.
 • Donanma için gerekli atamaları yapardı.
 • Bugünkü amiral konumundadır.

 

Yeniçeri Ağası

Yeniçeri Ocağının komutanıdır.

Yeniçeri Ağasının Görevleri

 • İstanbul’un güvenliğinden sorumludur.
 • Yeniçeri Ağası, savaşta padişahın otağının (çadırının) önünde bulunur ve onun güvenliğini sağlarlardı.
 • Gerekli durumlarda divan toplantılarına katılabilirlerdi.

Reisül Küttap

Reisül Küttapın Görevleri

 • Dış işlerinden sorumlu divan üyesidir.
 • Bu günkü Dış İşleri Bakanı konumundadır.
Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir