Divan-ı Hümayunun Üyeleri ve Görevleri

Divan-ı Hümayunun Üyeleri ve Görevleri

Padişah

Osmanlıda devlet yönetiminin başında padişah bulunurdu.

Padişahın Görevleri

 • Padişah devlet işleriyle ilgili son kararı padişah verir, orduyu komuta eder, üst düzey devlet adamlarının atamasını yapardı.
 • Savaş ve barışa padişah karar verirdi.
 • Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak padişahın önemli görevleri arasındadır.
 • Padişah emrine ‘ferman’ denirdi.
 • Fatih Sultan Mehmet’e kadar divana padişahlar başkanlık yaparken Fatih’ten sonra divana sadrazamlar başkanlık etmeye başlamışlardır.

Sadrazam (Veziriazam)

Veziriazamın Görevleri

 • Padişahın vekili olup, padişahtan sonra devlet idaresinde en yetkili ve en yüksek devlet memurudur.
 • Devlet memurlarını atama ve görevden alma sadrazamın işidir.
 • Fatih’ten sonra divana sadrazamlar başkanlık etmeye başlamışlardır.
 • Padişahın mührü sadrazamda bulunurdu.
 • Padişah sefere çıkmadığı zaman Serdar-ı Ekrem ünvanı ile orduyu sadrazam komuta ederdi.
 • Sadrazam başbakan konumundadır.

 

Vezirler

Vezirlerin Görevleri

 • Devlet işlerinin yürütülmesinde sadrazama yardımcı olurlardı.
 • Siyasi ve askeri işlerden sorumlulardı.
 • Sınırların genişlemesiyle sayıları artmıştır.
 • Vezirler ‘paşa’ ünvanı alırlardı.
 • Vezirler devlet bakanı konumundadırlar.

Defterdar

Devletin maliye işlerinden sorumlu divan üyesidir.

Defterdarın Görevleri

 • Devletin gelir ve giderlerini belirleyerek yıllık bütçeyi ayarlarlardı.
 • Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu ve Rumeli defterdarı olarak sayıları ikiye, 16. Yüzyılda ise üçe çıkarılmıştır.

Kazasker

Kazaskerin Görevleri

 • Kazasker kadı ve müderrislerin atama, tayin ve görevden almalarına bakardı.
 • Bu bakımdan Adalet ve Eğitim bakanı konumundadır.
 • Divan-ı Hümayunda büyük davalara bakarlardı. Kadıların verdiği kararlara itiraz edilirse yüksek mahkeme gibi bu davalara divanda bakılırdı.
 • Kazasker adalet, eğitim, kültür ve din işlerinden sorumlu Divan üyesiydi. Askeri davalara bakarlardı.

 

Nişancı

Nişancının Görevleri

 • Divanda alınan kararlarla ilgili belgelere padişahın fermanlara, yabancı devletlere gönderilecek mektuplara, yazışmalara padişahın tuğrasını (imza) çekerdi.
 • Nişancı devletlerarası yazışmaları sağlardı.
 • Nişancı devlet kanunlarını çok iyi bilir ve gerekirse Divanda bilgisine başvurulurdu.
 • Fethedilen toprakları tapu tahrir defterine kaydederdi. Dirliklerin gelirlerine göre devlet görevlilerine dağıtımını yapardı.
 • Tapu ve kadastro işlerine bakardı.

Şeyhülislam

Divanda dini konulardan sorumlu üyelerdir.

Şeyhülislamın Görevleri

 • Ordu savaşa gitmeden önce fetva çıkarırdı.
 • Bugünkü Diyanet İşleri Başkanı konumundadır.
 • Devlet işlerinin İslam esaslarına göre yürütülmesini sağlar ve yürütülecek işler için fetva verirdi.

Kaptanı Derya (Kaptan Paşa)

Osmanlı donanmasından sorumlu divan üyesidir.

Kaptanı Deryanın Görevleri

 • Deniz Kuvvetleri komutanıdır.
 • Donanma için gerekli atamaları yapardı.
 • Bugünkü amiral konumundadır.

 

Yeniçeri Ağası

Yeniçeri Ocağının komutanıdır.

Yeniçeri Ağasının Görevleri

 • İstanbul’un güvenliğinden sorumludur.
 • Yeniçeri Ağası, savaşta padişahın otağının (çadırının) önünde bulunur ve onun güvenliğini sağlarlardı.
 • Gerekli durumlarda divan toplantılarına katılabilirlerdi.

Reisül Küttap

Reisül Küttapın Görevleri

 • Dış işlerinden sorumlu divan üyesidir.
 • Bu günkü Dış İşleri Bakanı konumundadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler