Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili ayet ve hadis

Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili ayet ve hadis

“…Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yar­dım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntıla­rından birini giderir…” (Muhyiddin-i Nevevî, Riyazü’s-Salihin ve Tercemesi, C 1, s. 284.)

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıkları­mızdan hayra harcayın…” (Bakara suresi, 267. ayet.)

Yukarıdaki ayet mealini ve hadisi yardımlaşma ve dayanışma açısından değerlendiriniz.

Cevap: İslam dini yardımlaşma ve dayanışmayı emreder. Muhtaç insanlara yardım etmek, bir insanın sıkıntısını gidermek önemli ibadetlerden biridir. Çünkü dinimiz, zekat, sadaka, fitre, kurban gibi maddi imkanlarımızı muhtaç insanlarla paylaşmamızı gerektiren ibadetleri emretmektedir.

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir