Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi

Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi

Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi, Milli Cemiyetler Hakkında Bilgi, Yararlı Cemiyetler Hakkında Bilgi kısaca

YARARLI CEMİYETLER

  1. Trakya-Paşaeli Cemiyeti:

İlk kurulan yararlı cemiyettir.

Trakya’nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.

Osmanlı Devleti parçalandığı takdirde Batı Trakya ile birleşerek, Trakya Cumhuriyeti’ni kurmayı amaçlamıştır.

Trakya-Paşaeli Cemiyetinin Amacı: Doğu Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini ve Mavri Mira’nın zararlı faaliyetlerini önlemeyi amaçlamıştır.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Redd-i İlhak):

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İzmir’de kuruldu.

Amacı İzmir ve çevresini Yunanistan’a katılmasını önlemektir.

Alaşehir Kongresinden ulusal mücadeleye yardımcı gizli cemiyetlerle anlaşarak, Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılması işinde yardımcı olmuştur.
Cemiyet ismini İzmir’in işgal edileceği haberinin alınması üzerine “İzmir Reddi İlhak Cemiyeti” olarak değiştirmiştir.

  1. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Merkezi İstanbul olan bu cemiyetin amacı Doğu Anadolu’yu işgallerden koruyarak Ermeni devle­tinin kurulmasını önlemektir.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Faaliyetleri;

Erzurum kongresini bu cemiyet düzenlemiştir.

Ermenilerin Doğu Anadolu’da nüfus olarak çoğunlukta olmadığını açıklamıştır.
Cemiyet Ermenilerle mücadele etmek, Doğu illerinde Türklerin Ermenilerden sayıca üstün olduğu kadar tarih, kültür ve uygarlık yönüyle de üstün olduğunu kanıtlamak için Fransızca Le Pays, Türkçe Hâdisât ve Albayrak gazetelerini çıkarmıştır.

Ayrıca, Doğu Anadolu’dan göç edilmemesi, doğu illeri bir saldırıya uğrarsa birleşilerek karşılık verilmesi gibi kararlar alınmıştır.
Doğu Anadolu’da Türk ve Müslüman nüfusun fazla olduğunu belirtmiş ve Doğu Anadolu’nun bütünlüğünün korunmasını savunmuştur.
En etkili olan yararlı cemiyettir.

4.Kilikyalılar Cemiyeti:

İstanbul’da Ali Fuat Paşa’nın çalışmalarıyla kurulmuştur.

Amacı; Adana ve çevresini Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarmaktır.

  1. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:

Bu cemiyet, Trabzon ve çevresine yönelik Rum ve Ermeni id­dialarına karşı, Türk ve Müslüman halkın haklarını korumak amacıyla faaliyet göstermiştir. Karadeniz’de Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur.

  1. Milli Kongre Cemiyeti:

İstanbul’da kurulan bu cemiyetin amacı, Türklere karşı yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak, basın ve yayın yolu ile Türk Milletinin haklı sesini dünyaya duyurmaktır. Cemiyet Türkçülük fikriyle hareket etmiştir.

Kuvayi Milliye ifadesini kullanan ilk kuruluş Milli Kongre Ce­miyetidir.

Milli Kongre Cemiyeti’nin amacı; Türkler hakkında dünya kamuoyunda yapılan olumsuz propagandalara basın-yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını korumaktır.

  1. Anadolu kadınları müdafaa-i vatan cemiyeti:

Sivas’ta kurulan bu cemiyet İtilaf Devleti temsilcilerine telgraflar göndererek onları protesto etti.
Vatanın bütünlük ve bağımsızlığı için Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde mitingler ve kongreler düzenlemiştir.
Cemiyetin çalışmaları vatanın savunmasında Türk kadınının üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğini göstermekteydi.

  1. Gizli Karakol Cemiyeti 
    İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve cephane kaçırmaya çalışan yararlı bir cemiyettir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler