Uygurların Yaşam Biçimlerinin Önceki Türk Devletlerinin Yaşam Biçimlerinden Farklı Olmasında Hangi Durumlar Etkili Olmuştur?

Uygurların Yaşam Biçimlerinin Önceki Türk Devletlerinin Yaşam Biçimlerinden Farklı Olmasında Hangi Durumlar Etkili Olmuştur?

Zaman İçerisinde Toplumların Yaşamlarında Bazı Değişikliklerin Olması Doğaldır. Uygurlar Kendilerinden Önceki Hunlar Ve Kök Türklerle Aşağı Yukarı Aynı Coğrafi Özelliklere Sahip Bir Yerde Devlet Kurmuşlardır. Yaşam Biçimlerinde İse Önemli Farklılıklar Vardır. Sizce Bu Farklılıkların Oluşmasında Hangi Durumlar Etkili Olmuştur?

Uygurların diğer Türk devletlerinden önemli farkları vardır. En önemli farklar Uygurların Maniheizm dinini benimsemiş olmaları ve yerleşik hayata geçmeleridir. Ayrıca Uygurlarda bilim ve sanata önem verilirdi. Uygurlar Mani dinine geçince savaşçı özelliklerini yitirmişler, hayvancılığı terk etmişler ve ticarete önem vermişlerdir. Ticaret kolonileri kurmuşlardır. Uygurların yerleşik hayata geçince yaptıkları saray ve tapınaklar mimarinin gelişmesini sağlamıştır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir