Uygur Devletinin Coğrafi Ekonomik Siyasal Ve Kültürel Özellikleri

Uygur Devletinin Coğrafi Ekonomik Siyasal Ve Kültürel Özellikleri

Uygur Devletinin Özellikleri, Uygur Devletinin Coğrafi Özellikleri, Uygur Devletinin ekonomik Özellikleri, Uygur Devletinin Siyasal Ve Kültürel Özellikleri

744 – 840 Yılları

 • Bilge Kül Kağan tarafından Ordubalık’ta ( Karabalasagun)  kuruldu.
 • 18 harften oluşan Uygur Alfabesini kullandılar.
 • Türeyiş ve Göç destanları Uygurlara aittir.
 • Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti’dir.
 • Yerleşik hayata geçtikleri için, Mimaride ileri gitmişler ve birçok kalıcı eser bırakmışlardır.
 • Uygurlar saraylar, tapınaklar, şehirlerinin etrafına surlar yapmışlardır.
 • Pazarlarda para kullanılarak ticaret yapılırdı. Uygurlar tarım için su kanalları yaparak çok uzaklardan su getirdiler. Değirmen taşları ve harman araçları yaptılar.
 • Diplomatik belgeleri, sözleşmeleri, vasiyetleri vb. belgeleri sakladıkları ciddi bir birikimleri vardır. Tahta oyma kalıplı matbaa tekniğini kullanmışlardır. Birçok el yazması eser yanında baskı tekniğini kullanarak eserler ortaya koymuşlardır.
 • Çinlilerden etkilenerek Maniheizm (Mani) dinini benimsemişlerdir.
 • 840 yılında Kırgızlar, Uygur Devleti’ne son vermiştir. Uygurlar, devletleri yıkılınca başka bölgelere göç etmek zorunda kaldılar. Uygurların çoğunluğu günümüzde Çin’e bağlı Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşamaktadır.

MANİ DİNİNE GÖRE

 • Et yemek yasaktır. Bu dine göre, et yemek yasak olduğu için hayvancılık sona ermiş, hayvancılık sona erince, Uygurlar tarıma başlamış, tarım başlayınca da yerleşik hayata geçilmiştir. Böylece mimari gelişmiştir.
 • İnsan öldürmek yasaktır. Bu dine göre insan öldürmenin yasak olması nedeniyle, Uygurlar askerlik ve savaşçılık özelliklerini kaybetmişlerdir.
 • Uygarlık kelimesinin kökeni Uygur kelimesinden türemiştir. Bu durum bize Uygurların zamanına göre gelişmiş bir millet olduklarını gösterir.
 • Uygurların ekonomik, siyasi ve kültürel özellikleri, hakkında bilgi, Uygurların coğrafi ekonomik siyasal ve kültürel özellikleri, Uygurlar devletinin coğrafi ekonomik siyasal ve kültürel özellikleri

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir