2. Köktürk devletinin coğrafi ekonomik siyasal ve kültürel özellikleri

2. Köktürk devletinin coğrafi ekonomik siyasal ve kültürel özellikleri

Kutluk devletinin coğrafi ekonomik siyasal ve kültürel özellikleri

  • Köktürk Devleti’ nin Çin egemenliğine girmesiyle Türkler 50 yıl boyunca baskı ve zulüm altında bağımsızlık özlemi ile yaşadılar.
  • Kutluk Kağan 682 yılında Çin’e karşı ayaklanmış ve ayaklanma başarılı olmuş. Böylece II. Göktürk (Kutluk ) Devleti kurulmuştur.
  • 2. Köktürk devleti kurucusu: Kutluk Kağan, İlteriş Kağan (devleti derleyip yeniden kuran) unvanını alarak Ötüken merkezli II. Köktürk Devletini kurmuştur.
  • Bilge Kağan dönemi; II. Köktürk Devleti en parlak zamanını Bilge Kağan döneminde yaşamıştır. Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin ve vezirleri Tonyukuk ile birlikte, ülke sınırlarını en geniş haline getirdiler.
  • Bilge Kağan’ın ölümünden sonra devlet zayıflamış, Basmil, Karluk ve Uygurların isyanları sonunda devlet yıkılmıştır.

2. Köktürklerin Özellikleri

  • Kendi adlarıyla anılan Köktürk alfabesini kullanmışlardır.
  • Orhun yazıtlarını hazırlayarak Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı ve günümüze kalan örneklerinin bize kalmasını sağlamıştır.
  • Kendilerinden sonra gelen Türk devletlerine örnek oldular.

Kutluk Devleti hakkında bilgi, 2. Göktürk devleti özellikleri, 2 göktürk devleti maddeler halinde kısaca, ikinci göktürk devletinin coğrafi ekonomik siyasal ve kültürel özellikleri

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir