Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandıran olayları belirtiniz.

Cevap:

  1. Türklerle Müslüman Arapların coğrafi olarak birbirlerine yaklaşmaları,
  2. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi,
  3. Eski Türk inanışı ile İslamiyetin benzer yönleri Türklerin İslamiyete geçişini hızlandırmıştır.

Eski Türk İnanışı ile İslamiyetin Benzer Yönleri

  • Eski Türk inanışı olan Gök-Tanrı inancında da İslâmiyette de tek bir ilaha inanılıyor
  • Ahiret günü ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da vardır.
  • Her iki inançta da cennet ve cehennem inançları vardır.
  • Her iki inançta da ibadeti vardır.
  • İslâmiyetteki gaza ve cihât ile Türklerin dünyaya töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer niteliktedir.
  • İslâmiyetteki doğruluk, dürüstlük gibi ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.

Eski Türk İnanışı ile İslamiyetin Benzer Yönleri nelerdir, Eski Türk İnanışı ile İslamiyetin Benzer Yönleri nelerdir, gök tanrı inanışı ile İslamiyetin Benzer Yönleri nelerdir

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir