İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz.

İslamiyet’i kabul etmelerinin Türklerin yaşamındaki etkilerini ifade ediniz.

Cevap:

Dini inanış şekilleri değişmiştir. Yerleşik hayata geçilmiştir. Cami, medrese, çeşme, hamam gibi mimari eserler yapılmıştır. Temizliğe daha çok yer verilmiştir. (abdest) Türklerin İslamiyeti kabul etmesi ile birlikte Türk- İslam toplumlarında, kültürel hayat, İslam kültürü çevresinde gelişmiştir. Böylece Türk-İslam kültürü doğmuştur. Toplum hayatı, sanat, edebiyat ve pek çok alanda Türk- İslam sentezi ortaya çıkmıştır. Türk töresi İslam hukuku ile yeniden şekillendi. Arapça ve Farsçanın etkisi artsa da Türk dili korundu. Türkler İslam’ın koruyuculuğunu üstlendiler.

İslamiyet’i kabul etmeleri Türklerin yaşamını etkilemiştir, İslamiyet’i kabul eden Türklerin yaşamında neler değişmiştir, Türkler İslamiyet’i kabul edince yaşamlarında ne gibi değişiklikler olmuştur.

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir