Türkiye’nin Maarif Davası Özet

Türkiye’nin Maarif Davası Özet

Türkiye’nin Maarif Davası Kitap Özeti

Nurettin Topçu felsefe, sosyoloji ve psikoloji eğitimleri almış, yazar, akademisyen ve fikir adamıdır. Bu sayfamızda Türkiye’nin Maarif Davası kitabının özeti, Türkiye’nin Maarif Davası uzun özet, Türkiye’nin Maarif Davası kitabı özeti, Türkiye’nin Maarif Davası genel Özet, Nurettin Topçu Maarif Davamız özet  bulunmaktadır.

* Nurettin TOPÇU*

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerdeki konu başlıkları:

BİRİNCİ BÖLÜM

 • Beklenen Gençlik
 • Millet Maarifi
 • Türk Maarifi

İKİNCİ BÖLÜM

 • Mektep
 • Muallim
 • Muallimin Mesuliyetleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • Maarif Davamız
 • İlk Öğretim
 • İlkokullarda Ahlak Eğitimi
 • Orta Öğretim
 • Lise Dersleri
 • Liselerde Din Dersleri
 • Okullarımızda Din Ve Ahlak Eğitimi
 • Üniversite
 • Üniversite Olayları
 • Milli Eğitim Ve Muhtar Üniversite
 • Din Eğitimi
 • Ahlak Terbiyesi
 • Okulda Ahlak
 • Kıymetli Gençler

Türkiye’nin Maarif Davası Kitap Özeti 

BEKLENEN GENÇLİK:

Yazar Nurettin Topçu aklındaki gençlik tahayyülünü Beklenen Gençlik yazısında açıklamaktadır. Yazara Topçu göre gençliğin bitmeyen enerjisi ile milletler mutlaka medeniyet yolunda ilerleyeceklerdir. Yeter ki gençliğe bir hayat aşısı verilsin.  Gençliğe verilecek hayat aşısını yapma görevi de eğitim sisteminindir. İşte geleceği kurtaracak olan neslin yetişmesinde eğitim ve öğretmenin önemini çok büyüktür. Gençlik geleceğin tohumudur. Her devrin gençliği kendi enerjisini harcadığı alemde yaşamaktadır.

Yazar bu bölümde Peygamber Efendimiz dönemindeki gençlik ile Osmanlı dönemi gençliği arasında benzetmeler yapmaktadır. Her asırda genler ve genliğin eğitimi önemli olmuştur.

MİLLET MAARİFİ:

Milletin kültürünü eğitim oluşturur, bu kültürün yaşamasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını da eğitim sağlar. Eğitim milleti ayakta tutan en önemli dayanaklardan biridir. Eğitime önem veren milletler gelişip kalkınırken, ona gereken ehemmiyeti göstermeyen devletler zayıflayıp çökmeye mahkumdurlar. Eğitim milletin tarih şuurunu canlı tutup, onun varlığını devam ettirmesini de sağlar; bunun tam tersine de sebep olarak milletin yok olup gitmesine de sebep olabilir. Yazar ülkemizde uygulanan eğitim sisteminin milli olmasının gereklerini anlatmaktadır.

Türk diline sahip çıkılması önemli bir iştir. Türkçenin yabancı dillerin etkisine tamamen açık halde olmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Ancak bu uğurda yapılan çalışmaların genelde Türkçenin zarar görmesine sebep olmuştur.

Günümüz batı kültürünün ağırlık merkezi, hikmet ve felsefe, sanat ve edebiyat değildir, fizik ve kimya ilimlerini kendisine hizmetkâr yapan büyük tekniktir.

Türk-İslam dünyasında bilimsel gelişmeler 10. asırda önemli boyutlara ulaşmıştı. Bağdat külliyesindeki çalışmalar önemlidir.

MEKTEP:

Mektepler (okul) öğrenme yeridir. Αncαk öğrenme sαdece okuldα gerçekleşmez. Hαyαt tα insαn çok şey öğretir. Yαzαr mektebi çırαklık yerine benzetir. Okulu bir tezgαhα benzetir.  O tezgâhtα ustα yαpαr, çırαk tekrαrlαr. Ustα verir, çırαk αlır. Αlınmαmış, benimsenmemiş, benliğe mαl edilmemiş bir ders, iyi bir ders sαyılmαz. Mektepte αlınαn ders, yα bir tαsαvvurdur, hαyαle mαl edilir; yα dα bir αşktır, kαlbe doldurulur. Bunlαrdαn biri hαlinde benliğimize, girmeyip sαdece hαfızαdα, şuurun dışınα αsılı bir küfe yük hαlinde durαn bilgiler verici öğretim, fαydαsız ve mαnαsızdır. Bir tαkım formülleri sαdece ezberleten muαllim, benliğimizi iktidαrındαn her gün bir pαrçαsını yok etmektedir. İyi üstαt, dışımızdα yαşαnαnı içimizde hαyαt yαpαbilen muαllimdir. En iyi muαllim, en büyük üstαt şüphesiz ki hαyαttır. Αncαk, ondαn ders αlmαsını bilmeyenler için muhtαç olduğumuz muαllimler, hαyαtlα benlimiz αrαsındα köprü kurmuş bize dαhα yαkındαn ve kendi dilimizle öğretici unsurlαrdır.

Yazar dini de bir mektebe benzetir ve “Dinin de bir mektep olduğunda şüphe yoktur. Dindar adam, her an sonsuzluğun huzurunda bulunan ve her hareketi için ondan gelecek emri dinleyen, bu emri vicdanında ve onunla birlikte cemaatin vicdanı olan kitapta arayan adamdır. Hayat kaideleriyle yaşayan adamdır. Onun başkalarıyla münasebeti, alış verişi, vazifeleri ifası, hatta halk içinde dolaşması, oturup kalkması, bir takım ulvi kaidelerle yapılmaktadır. Kaidesiz, gelişigüzel yaşayıp gidense dinsizlerdir.” der.

MUALLİM:

Muallim (öğretmen) toplumun şekillenmesinde  ve ilerlemesinde oldukça önemli bir görev üstlenir. Bireylerin kişisel olarak yetişmesinde de toplumların eğitilmesinde de öğretmenler son derece etkileyicidirler.

Yazarın öğretmenlere söylediği en etkileyici söz; “Tahammülsüzlüğün, şikâyetin başladığı yerde muallimlik davası biter. Muallim, daima muvaffakiyetsizliğinin, zaaflarının sebebini arayarak kendini düzeltmeye çalışmalıdır. Gandi, talebelerinde hata görürse, bunun sebebinin nefsindeki kifayetsizlik olduğunu kabul ederek oruç tutuyordu. Muallim, kaderinin karşısına çıkardığı engellerle mücadele ederken sonuna kadar nefsinden fedakârlık yapmayı göze alabilen cesur insandır.”

Yazarımız Nurettin Topçu öğretmenliğe dair bir betimlemesinde; “Muallimlik sevgi işidir, ruh sevgisidir. Ruhun ulvi olan isteklerine nefsinden her şeyi feda eden sevginin ferdi ulaştırdığı örnek insan mertebesidir. Muallim, hepimizin her an muhtaç olduğu doktordur. İman ve anlayış vasıtaları ile bizi tedavi eder. Ruhlarımıza sunar ve hakikat âleminden haberler verir. Tehdit ve dayakla öğretmek, muallimin işi değildir. Muallim, insan olan varlığımızı alır, ona sonsuzluk dünyası olan ruhi hayat istasyonlarında yol alacak kudretin ve değerlerin aşısını yapar. Ruhumuza aşılar yapan doktor olarak muallim, ruh dünyamızın hem duygu, hem bilgi, hem de irade bölgelerinde tedavisini ve aşılarını yapmaya mecburdur. Şayet bunlardan bir kısmı ihmal edilirse ruhi yapı buhran içinde kalır, sayıklar ve kendine gelemez. Duygular sahasında eğitim en küçük yaşta başlayacaktır. Kalbe yapılan ilk aşı, merhamet aşısıdır. Sonra, hemcinsini sevmek ve sevdiği için aldatmamak, ihmal etmemek aşıları yapılır, cemaat sevgisi verir.” der.

MAARİF DAVAMIZ

Yazar Maarifi meydana getiren dört ana unsuru anlatır. Yazara göre bu dört unsur; ders, talebe, muallim ve dar manada öğretim yeri olan mekteptir. Bu dört unsur, mektep denen içtimai müessesenin dört duvarı gibidir. Bu dört duvarın hepsinin de sağlam oluşu ile mektep ve maarif ayakta durur. Dersi, ezbercilik ve nakilcilikten ibaret olan; muallimi, her meslekten alınan; talebesi, hayatın her sahasına benliğini dağıtmış ve şehirlerinde kendi çocuklarına mahsus bir hayat sahası ayırmamış bir cemiyet içinde, henüz mektebinin çehresi bile çizilmemiş olunca orada gerçekten millet mektebi var denebilir mi? Ders, hakikatlerin araştırılmasıdır. Teknik ancak ilimlerin tatbikatı diye ve onlardan sonra ele alınır. Talebe hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır, gayesi manevi olgunlaşma olan bir mesleğin insanıdır, mekteplerin diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değildir.

Yazara göre Maarif, yalnız mektepte okutmak ve okuyanlara bir takım bilgiler vermek değildir. O, bir milletin bütün halinde, düşünme ve yaratıcılık sahasında seferber edilmesidir.

Kitabın devamında yazar İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite eğitimine dair düşüncelerini anlatır. Son olarak da okullarımızda din eğitimi ile ilgili düşünceleri anlatılmaktadır.

Kitabın adı; Türkiye’nin Maarif Davası
Türkiye’nin Maarif Davası yazarı: Nurettin Topçu
Türkiye’nin Maarif Davası yayınevi ; DERGAH YAYINLARI
Türkiye’nin Maarif Davası kitabının sayfa sayısı; 212
Türkiye’nin Maarif Davası kitabının konusu; Eğitim sistemimiz

Kitap eğitim sistemimiz üzerine yazılmış önemli eserlerden biridir.

Anahtar kelimeler:  Bu özette Türkiye’nin Maarif Davası bir dönemin şartlarından günümüze ışık tutmaya çalışan nadide eserlerden biridir. Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası kitabı, Türkiye’nin Maarif Davası oku Türkiye’nin Maarif Davası kitabının özeti, Türkiye’nin Maarif Davası kısa özet hakkında bilgiler, türkiyenin maarif davası mektep, Türkiye’nin Maarif Davası özet kısa, türkiyenin maarif davası muallim, türkiyenin maarif davası maarif davamız, türkiyenin maarif davası beklenen geçlik, nurettin topcu turkiyenin maarif davasi ozet. Her eğitimcinin kitabın aslını okuması tavsiye edilir. Özetiyle kitabı okumaya teşvik edebildiysek ne mutlu bize.

One comment

 1. Kitap günümüze yönelik kritik edildiğinde değerli yazarın ne kadar haklı ideallere sahip olduğunu göstermesi bakımından çok değerli ve okunmaya değer bir özelliğe sahiptir.Milli Eğitim sisteminin behemaal yeniden sil baştan yepyeni bir paradigma üzerine bina edilmesi zarureti vardır.Bu paradigmanın tamamen milli ,yerli ve manevi gelişim temelli olması ancak milletimizi sağlam bir geleceğe taşıyabilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler