Sevr Barış Antlaşması

Sevr Barış Antlaşması

Sevr Barış Antlaşması 10 Ağustos 1920, Sevr Barış Antlaşması hakkında bilgi, Sevr Barış Antlaşması kısaca

Ölü Doğan Antlaşma Sevr

1.Dünya Savaşı sırasında yenilen devletlerle barış antlaşmaları, Paris Barış Konferansında imzalanmıştı. Fakat Osmanlı Devleti ile barış diğerlerinden daha geç bir tarihte imzalanmıştı. Bu durumun nedeni; Henüz Osmanlı topraklarını paylaşamamış olmalarıdır.

 

Osmanlı topraklarıyla ilgili paylaşımlar gerçekleştikten sonra, Osmanlıyı barışa çağırdılar. Ancak giden heyet, bu antlaşmanın barıştan çok ölüm fermanı olduğunu söyleyip imzalamamışlardır. Bunun üzerine İngilizler ve Yunanlılar Anadolu’nun değişik yerlerini işgal ederek gözdağı vermek ve Osmanlı’yı barışa zorlamak istediler ve amaçlarına da ulaştılar, Damat Ferit başkanlığındaki heyet Sevr Antlaşmasını imzalamıştır.

 

Sevr Antlaşmasını imzalayanlar TBMM tarafından vatan haini olarak ilan edilmiştir. Ayrıca bu antlaşma Hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Çünkü bu antlaşmanın geçerli olabilmesi için Kanuni Esasi’ye göre Mebusan Meclisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Oysaki İtilaf Devletleri, Misak-i Milli kararlarından sonra Mebusan Meclisini dağıtmıştı. Bu yüzden TBMM bu anlaşmanın imzalanmış olsa da geçersiz olduğunu bildirmiştir.

 

Sevr Antlaşmasının Maddeleri:

1- İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak fakat azınlıkların hakları gözetilmezse İstanbul, Osmanlının elinden alınacaktır.

2- Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve boğazlar komisyonu idaresinde bulunacak.

3- Askerlik mecburi hizmet olmayacak, 50.700 kişilik bir ordu bulundurulacak, orduda tank, ağır makineli tüfek ve top bulundurulmayacak.

4- Azınlıklara çok geniş haklar verilecek ve Osmanlı Devleti bu konuda denetlenecek.

5- Kapitülasyonlar genişletilerek tüm devletler kullanabilecek ve Osmanlı Devleti savaş tazminatı verecek.

 

Sevr’e Göre Osmanlı Topraklarının Paylaşımı

Ege Bölgesi: İtalya ve Yunanistan arasında paylaştırıldı.

Akdeniz Bölgesi: Büyük bir bölümü İtalyanlara, Adana, Mersin, Urfa, Antep, Maraş, Fransızlara verildi

Doğu Anadolu: Ermenilere verildi.

Güneydoğu Anadolu: ,Burada bir Kürdistan devleti kurulacaktı.

Doğu Trakya, Ege Adaları: Yunanlılara verildi.

Boğazlar ve İstanbul: Bütün devletler tarafından ortak işgal bölgesi olarak paylaştırıldı.

Irak-Musul: İngilizlere verildi.

Sevr Antlaşması’nın Sonuçları

  1. Türk Milleti’ne yaşama hakkı tanımayan bu antlaşma, Türk Milleti’nin milli mücadele azmini arttırmıştır.
  2. Sevr Antlaşması Kanun-i Esasi’ye göre Mebusan Meclisi’nin onayından geçmediği için hukuken geçersizdir.
  3. Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır.
  4. TBMM, Sevr Antlaşması’nı imzalayanları “vatan haini” ilan etmiştir.
  5. Sevr’in imzalanması tüm yurtta tepkilere neden oldu ve Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etti.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler