Osmanlı tımar sistemi Avrupa’daki feodaliteye benzetilebilir mi? Neden?

Osmanlı tımar sistemi Avrupa’daki feodaliteye benzetilebilir mi? Neden?

Tımar sistemi ile feodalitenin (derebeylik) karşılaştırılması 

Osmanlı tımar sistemi Avrupa’daki feodaliteye benzemez. Çünkü tımar sistemi ile feodalite arasında büyük farklılıklar vardı. Feodalitede derebeyleri toprağın gelirini kendileri alır ve belli bir özgürlüğe sahiptiler. Derebeyleri hakim oldukları yerde halkı kendi malı olarak görürlerdi.
Tımar sisteminde ise tımar sahibi kendisine tahsis edilen topraklarda kiracı
durumundadır.  Tımar sahibi, ancak kanunlara ve devlet düzenine uymazsa arazisi alınır, yetkileri elinden alınırdı.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir