Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test

bu yazıda Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test Çöz, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test soruları, Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test ortaokul, osmanlı devleti kuruluş dönemi test çöz ortaokul bulunur.

1.

I. Osmanlılar, Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensuptur.

II. Kayılar Alaaddin Keykubat zamanında Söğüt ve Domaniç yöresine Ertuğrul Gazi başkanlığında uç beyliği olarak yerleştirilmişlerdir.

III. Anadolu’yu Kösedağ savaşıyla işgal eden İlhanlı devletinin zayıflamasıyla Osman Bey bağımsızlığını ilan etmiştir (1299).

IV. Osmanlı Kuruluş döneminde Balkanlardaki en güçlü devlet Sırp Krallığıydı.

Osmanlı Kuruluş Dönemi ile verilen bilgilerden hangisi veya hangileri Osmanlıların kurulduğu yerin coğrafi konum ile ilgilidir?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) III ve IV

D) Yalnız IV

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Kuruluş dönemi padişahlarından biri değildir?

A) Osman Bey

B) I Murat

C) II Bayezit

D) II Murat

3. Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesini sağlayan çeşitli politikalar vardır.  Aşağıdakilerden verilenlerden hangi bilgi “iskan politikası” gereği yapılmıştır?

A) Osmanlıların, Bizans’a karşı yürütmüş olduğu cihat anlayışını Türkmenlerin desteklemesi.

B) Osmanlıların halka iyi davranarak, dinsel hoşgörüyü devlet politikası haline getirmesi.

C) Fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi, böylece fetihlerin kalıcı ve sürekli olması.

D) Toprakların çiftçilere kiralanmasıyla devletin büyük bir askeri güce sahip olması

4.

 • Anadolu’daki Türk birliği bozuldu.
 • Bayezıt’ın oğulları arasında taht kavgaları başladı.
 • Balkanlar’daki Türk ilerleyişi durdu

Verilen gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) Koyunhisar Savaşı

B) Maltepe Savaşı

C) Ankara Savaşı

D) Sırp Sındığı Savaşı

5. 

 • İlk divan teşkilatı oluşturuldu.
 • Yaya ve Müsellem adında ilk düzenli ordu kuruldu.
 • İlk Osmanlı medresesi İznik’te açıldı.

Verilen gelişmeler hangi Osmanlı hükümdarı döneminde gerçekleşmiştir?

A) Osman Bey

B) Orhan Bey

C) I Murat

D) I Bayezit

6. Osmanlı devletini Ankara savaşından sonra yeniden derleyip toplayarak güçlendiren, Fetret dönemine  son veren, devletinin ikinci kurucusu sayılan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Bey

B) I Mehmet

C) II Mehmet

D) I Murat

7.

 • Osmanlıların Balkanlar’daki hakimiyeti kesinleşti.
 • Avrupalıların Türkleri Balkanlar’dan atma ümitleri sona erdi.
 • Türkler savunmadan taarruza geçti.

Verilen bilgiler aşağıdaki savaşların hangisinin sonucudur?

A) Koyunhisar

B) Varna

C) Çirmen

D) II Kosava

8Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin kısa sürede genişlemesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Kılıç zoruyla fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi.

B) Osmanlı Beyliği’nin coğrafi konumunun genişlemeye elverişli olması
C) Balkanlar’da siyasi birliğin olmaması,
D) Bizans’taki taht kavgaları ve Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler toplaması.

9.

 • İlk düzenli ve daimi Osmanlı ordusu kuruldu.
 • İznik’te ilk Osmanlı medresesi açıldı.
 • Bizans’a yardım karşılığında Rumeli’deki Çimpe kalesi alındı.

Verilen gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında yaşanmıştır?

A) I Murat

B) I Mehmet

C) Yıldırım Bayezıt

D) Orhan Bey

10. Orhan Bey döneminde İznik’te ilk Osmanlı medresesi açılmıştır. Bu medreseye müderris olarak atanan Davud-u Kayseri’ye dönemin en yüksek memur maaşı bağlandı.

Verilen bilgide vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitime önem verilmiştir.

B) Savunma harcamaları yüksektir.

C) Davud-u Kayseri önemli bir bilim insanıdır.

D) İznik gelişmiş bir şehirdir.

 

Cevap Abahtarı

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6. C

7. D

8. A

9. D

10. A

sosyal bilgiler 7. sınıf 2. ünite test, 7.sınıf sosyal bilgiler test soruları ve cevapları, sosyal bilgiler 7. sınıf 2. ünite test çöz

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler