İskan Politikası Nedir?

İskan Politikası Nedir?

İskan siyaseti hakkında bilgi, İskan politikası özellikleri, iskan siyaseti kısaca, 

Osmanlı Devleti Rumeli’de fethettiği yerlere yaklaşık iki yüzyıl boyunca Türk aileleri yerleştirdi. Buna  İskan politikası denir. İskan, yerleştirme, bir yeri insan yerleşimine açmak demektir.

İskan politikasının amaçları ve sonuçları

İskan politikasının amaçları

  1. Doğudan gelen göçmenleri Anadolu’da bekletmeden Balkanlara yerleştirmek,
  2. Anadolu’daki konargöçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi,
  3. Fethedilen yerlerin Türk yurdu haline getirilmesi ve bu yerlerde kalıcı hakimiyet sağlanması.
  4. Fethedilen yerlerdeki arazilerin tarıma açılarak ekonomiye kazandırmak, üretim ve vergi gelirinin artırılması.

İskan Politikasının Sonuçları

  1. Balkanlarda Türk-İslam kültürü yayılmıştır.
  2. Rumeli’de Türk nüfusu artmıştır.
  3. Fethedilen bölgelerin savunulması kolaylaşmıştır. Yeni fetihlerde Türk ordusuna yardım sağlanmıştır.
  4. Göçebe(konar-göçer) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlanmıştır.
  5. Kan davalı ve husumetli ailelerden bir tarafı Rumeli’ye göç ettirerek huzur sağlanmıştır.
  6. Balkanların Türk-İslam eserleriyle imarı sağlanmıştır.
Bu yazıda İskan Politikası Yararları nelerdir, İskan Politikası hakkında bilgi, İskan Politikası hakkında bilgi kısaca, iskan politikasının nedenleri maddeler halinde bulunmaktadır.
Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir