Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları nelerdir kısaca

Cevap:

  • Sultan Alparslan’ın ölümünden sonra Melikşah’ın tahta çıkmasında devletin asayişinin sağlanmasında önemli roller üstlenmiştir.
  • Nizamülmülk 11. Yüzyılın ikinci yarısında Nizamiye Medreseleri kurmuştur. Bu medreselerde önemli bilim insanları yetişmiştir.
  • Siyasetname adında önemli bir eseri vardır.

Sosyal bilgiler 6 ders kitabı meb yayınları sayfa 83 cevapları, 6 Sosyal ders kitabı meb yayınları sayfa 83 cevapları, Sosyal 6 meb yayınları sayfa 83 cevap, 6 Sosyal sayfa 83 cevapları

Sultan Alparslan beylerine verdiği bu emirle neyi amaçlamıştır? Tartışınız.

Sultan Alparslan beylerine verdiği bu emirle neyi amaçlamıştır?

Cevap: 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Bizans İmparatoru ile yapılan antlaşma Bizanslılar tarafından bozulunca Sultan Alparslan komutanlarına “Beylerim! Anadolu’da nereyi fethederseniz orası sizindir. Fethettiğiniz yerlerde beyliğinizi kurunuz.” Emri ile Anadolu’nun fethine başlamıştır. böylece Anadolu parça parça Türk yurdu olmuştur.

Sosyal bilgiler 6 ders kitabı meb yayınları sayfa 84 cevapları, 6 Sosyal ders kitabı meb yayınları sayfa 84 cevapları, Sosyal 6 meb yayınları sayfa 84 cevap, 6 Sosyal sayfa 84 cevapları

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir