Milli Bilinci Uyandırmak İçin Yapılan Genelgelerin ve Kongrelerin Adı Ve Tarihlerini Sırası İle Yazınız.

Milli Bilinci Uyandırmak İçin Yapılan Genelgelerin ve Kongrelerin Adı Ve Tarihlerini Sırası İle Yazınız.

 1. Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919)
 2. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 3. Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
 4. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

Havza Genelgesi

İşgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûmetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini ayrıca Hristiyan halka karşı düşmanca tavır alınmaması istenmiştir.

Amasya Genelgesi

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
 • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
 • Doğu illeri adına Erzurum’da bir kongre toplanmasına karar verildi.
 • Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. …

Erzurum Kongresi

 • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
 • Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükûmeti görevini yapamazsa millet topyekûn direnişe geçecek ve kendini savunacaktır.
 • Osmanlı Hükûmeti görevini yapamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
 • Kuvâ-yı Millîye’yi aktif, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
 • Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
 • Manda ve himaye kabul edilemez.
 • Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Sivas Kongresi

 • Erzurum Kongresinde alınan ulusal kararlar aynen onaylandı.
 • Manda ve himaye fikri yine tartışıldı ve kesin olarak reddedildi.
 • Temsil Heyeti sayısı arttırıldı. Ve heyetin yetkileri, tüm yurdu kapsar hâle getirildi.
 • Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir