Atatürkün Milli Bilinci Uyandırmak Amacıyla Yaptığı Kongreler ve Yayınladığı Genelgeler Nelerdir

Atatürkün Milli Bilinci Uyandırmak Amacıyla Yaptığı Kongreler ve Yayınladığı Genelgeler Nelerdir

 1. Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919)
 2. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 3. Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
 4. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

Havza Genelgesi

İşgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükûmetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini ayrıca Hristiyan halka karşı düşmanca tavır alınmaması istenmiştir.

Amasya Genelgesi

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 • Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
 • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
 • Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
 • Doğu illeri adına Erzurum’da bir kongre toplanmasına karar verildi.
 • Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır. …

Erzurum Kongresi

 • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
 • Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükûmeti görevini yapamazsa millet topyekûn direnişe geçecek ve kendini savunacaktır.
 • Osmanlı Hükûmeti görevini yapamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
 • Kuvâ-yı Millîye’yi aktif, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
 • Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
 • Manda ve himaye kabul edilemez.
 • Mebusan Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir.

Sivas Kongresi

 • Erzurum Kongresinde alınan ulusal kararlar aynen onaylandı.
 • Manda ve himaye fikri yine tartışıldı ve kesin olarak reddedildi.
 • Temsil Heyeti sayısı arttırıldı. Ve heyetin yetkileri, tüm yurdu kapsar hâle getirildi.
 • Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir