Laiklik ilkesi doğrultusunda hangi inkılaplar yapılmıştır? Tartışınız.

Laiklik ilkesi doğrultusunda hangi inkılaplar yapılmıştır? Tartışınız.

Laiklik ilkesi doğrultusunda hangi inkılaplar, Laiklik ilkesi doğrultusunda hangi inkılaplar nelerdir

  • 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanat kaldırılmıştır.
  • 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılmıştır.
  • Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
  • Medreseler kapatıldı.
  • Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.
  • 1928 yılında Anayasa’dan “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dini İslam’dır” maddesi çıkarıldı.
  • 1937 yılında Laiklik ilkesi diğer Atatürk ilkeleriyle birlikte Anayasaya girdi.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir