İnkılap tarihi 5. ünite test soruları

İnkılap tarihi 5. ünite test soruları

8. Sınıf Atatürkçülük Ünitesi Test Soruları, İnkılap 5. Ünite Test Soruları, Atatürkçülük Test Soruları, Atatürkçülük Ünitesi Yazılı Soruları Ve Cevapları, Atatürkçülük ünitesi Soru Ve Cevapları, 8. sınıf İnkılap tarihi 5. ünite test soruları ve cevapları

S.1)

 1. Bir bütündür, birbirlerinden ayrılamazlar.
 2. Akla ve mantığa uygundur.
 3.  Bilimsel faaliyetlerde Batıyı taklit etmeyi esas alır.
 4. Tüm yeniliklerin İslam’ a uygun olmasına özen gösterir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden değildir?

A) Yalnız 1                  C) 1 ve 4

B) Yalnız 3              D) 3 ve 4

S.2) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri olamaz?

A) Milli Egemenliğin esas alınması

B) Ülke topraklarını sürekli genişletmeyi esas alınması

C) Milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması

D) Aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılması

S.3) Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına “milli güç” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurları arasında gösterilemez?

A) Milli birlik ve beraberliği sağlamak

B) Silahlı kuvvetleri ülkemize yönelik tehditlere karşı caydırıcı bir niteliğe ulaştırmak

C) Ülkede yaşayan azınlıklara çeşitli ayrıcalıklar vermek

D) Ekonomik yönden devlet ve halkı güçlendirmek

S.4) Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın devlet eliyle gerçekleştirilmesine “devletçilik” denir. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılmamıştır?

A) Beş yıllık sanayi kalkınma planlarının yapılması

B) Devlet bankalarının kurulması

C) Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi

D) Soyadı Kanununun çıkarılması

S. 5) 1924 Anayasasında yer alan, “Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir.” İfadesine göre, 1924 Anayasasının milliyetçilik anlayışıyla ilgili olarak;

 1. Irkçılığa karşıdır.
 2. Birleştiricidir.
 3. Her türlü dış ilişkiyi reddeder.
 4. Laiktir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) l     B) II         C) III                D) IV

S.6) Ekonomik alanda vatandaş ile devletin iş birliği yapmasını sağlayan, özel sektörün gerçekleştiremediği işlerin devlet tarafından yapılmasını öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik

B) Cumhuriyetçilik

C) Devletçilik

D) Milliyetçilik

S. 7) 1924 Anayasasından, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dini İslam’dır.” Maddesi 1928 yılında çıkarılmıştır.

Bu durumun aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?

A) Laiklik

B) Milliyetçilik

C) Cumhuriyetçilik

D) Halkçılık

S.8) Atatürk ilkelerinin amacı aklın ve bilimin öncülüğünde Türk milletini medeni ulusların seviyesine çıkarmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri değildir?

A) Bağımsızlık ve özgürlük

B) Vatan ve millet sevgisi

C) Milli tarih bilinci

D) Manda ve himaye

S.9) I. İnönü Savaşında Türk Ordusunun galip gelmesinden sonra İtilaf devletleri Londra’da bir konferans düzenlediler. İtilaf devletleri Konferansta TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey’den eşitlik ilkesine uymayan ve kendilerine ekonomik ayrıcalıklar sağlayan isteklerde bulundukları için bu istekler TBMM tarafından kabul edilmedi.

TBMM’nin, bu istekleri kabul etmemesinin gerekçeleri Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslardan hangisiyle ilgilidir?

A) Bağımsızlık ve özgürlük

B) Türk dilini koruma

C) Milli kültürü geliştirme

D) Milli egemenlik

S.10)

 1. Aşar vergisinin kaldırılması
 2. Kız-erkek bütün çocukların eğitim hakkının sağlanması
 3. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk’ün halkçılık ilkesi ile ilgilidir?

A) Yalnız 1     B) Yalnız 3

C) 1 ve 2        D) 2 ve 3

Cevaplar

1- D

2- B

3- C

4- D

5- C

6- C

7- A

8 –D

9- A

10- C

Bu sayfada İnkılap tarihi 5. ünite soruları bulunur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler