Kâtip Çelebi Kimdir Katip Çelebi Eserleri

Kâtip Çelebi Kimdir Katip Çelebi Eserleri

Bu yazımızda Katip Çelebi Kimdir Kısaca, katip çelebi kısaca hayat biyografisi kimdir?, katip çelebinin kısaca hayatı, katip çelebi hayatı ve eserleri bulunmaktadır.

KÂTİP ÇELEBİ (1609-1657)

 • Asıl adı Mustafa’dır. 1609 yılından İstanbul’da doğmuştur. Doğuda “Hacı Halîfe”  batıda “ Hacı Kalfa” olarak tanınır.
 • 4. Murat döneminde Osmanlı sarayında görevli olan babasının yanında iyi bir eğitim almış ve devlet hizmetine girmiştir. Tarih, Coğrafya, Tıp ve Astronomi alanlarında eğitimler almıştır.
 • Kâtip Çelebi büyük savaşın kılıç ile değil ilim tahsil ederek cahilliğe karşı yapılan savaş olduğunu düşünmektedir
 • Evinde bulunan kütüphanenin saray kütüphanesinden sonra en büyük kütüphane olduğu bilinmektedir.
 • Cihannüma adlı eseri dünyanın her yerindeki coğrafyacılara mektuplar yazarak bilgiler toplayarak 3 yılda yazmıştır.
 • “Cihannüma” Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır.

Katip Çelebi’nin Eserleri

 • Takvimü’t-Tevarih
 • Fezleketi Akvâlü’l-Ahyâr fi İlmi’t-Tarih ve’l-Ahbar
 • Türkçe Fezleke
 • Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar
 • Cihannüma
 • İkinci Cihannüma
 • Keşfü’z-Zünun an Esamü’l-Kütübi ve’l-Fünun
 • Düsturü’l-Amel li-Islahi’l-Halel
 • İlhamü’l-Mukaddes fi Feyzi’l-Akdes
 • Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ahakk
 • Takvim üt-Tevârih
 • Kanun-nâme
 • Târih-i Frengi Tercümesi
 • Târih-i Kostantiniyye ve Kayasira
 • İrşâd ül-Hayârâ ilâ Târih il-Yunan ve’n-Nasara
 • Sullem ül-Vusûl ilâ Tabakât il-Fuhûl
 • Levamı ün-Nûr fî-Zulme Atlas Minor
 • İlham ül-Mukaddes fi-Feyz il-Akdes
 • Dürer-i Muntasıra ve Gurer-i Münteşire
 • Düstûr ul-Amel li-İslâh il-Halel
 • Mizan ül-Hakk fi’İhtiyar il-Ahakk

Bu yazımızda katip çelebi hayat eserleri, katip çelebi ile ilgili bilgiler, katip çelebi hakkında araştırma, katip çelebi ile ilgili araştırma bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler